WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення міжнародного договору в сучасному законодавстві України - Реферат

Тлумачення міжнародного договору в сучасному законодавстві України - Реферат

Наведені статті досить чітко відбивають основні аспекти принципового характеру у галузі тлумачення міжнародного договору, з якими стикаються держави-учасниці договорів.
Дослідник О.О. Мережко також зазначає [10], що Конвенція 1969 р. щодо тлумачення міжнародних договорів перетворила більшість існуючих міжнародних звичаїв і принципів у практиці тлумачення міжнародних договорів у відповідні норми міжнародного права.
Частина 1 статті 12 Закону України "Про міжнародні договори України" зазначає: "Міжнародні договори України підлягають неухильному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права". Статті 13, 14, 15, 16 цього Закону визначають засоби щодо забезпечення виконання міжнародних договорів.
Що стосується тлумачення міжнародного договору, то вище означений акт не дає яких-небудь конкретних вказівок у цій сфері діяльності. У зв'язку з цим виникає потреба звернутися до теоретиків міжнародного права.
Так, французькі дослідники права Н.К. Дінь та інші [12, с. 149] зазначають, що тлумачення міжнародного договору "... представляет процедуру, выполняемую как в международной, так и во внутригосударственной правовой системе". При цьому вони вказують на необхідність "... дать ответ на два вопроса: кто может толковать договор? как толковать договор?".
На жаль, Закон України "Про міжнародні договори України" щодо тлумачення міжнародних договорів не дає відповіді на поставлені питання. Внаслідок цього виникає відчуття про наявність певної проблематичності у законодавстві. Процедура тлумачення норм міжнародних договорів повинна відбивати не тільки загальні принципи, але і конкретнівказівки щодо спеціально уповноважених державних органів, які були б компетентні у питаннях тлумачення як внутрішньодержавних, так і міжнародно-правових актів.
Стаття 147 частина 2 Конституції України говорить: "Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України та дає офіційне тлумачення Конституції України і законів України".
Залишається поза увагою Основного закону цілий ряд міжнародних договорів, укладених не у формі закону, а тому питання щодо їх тлумачення залишається поза увагою законодавчої влади і зрозуміло переходить у площину виконавчої та судової. А відтак виникає проблема кваліфікованого тлумачення, яка загострюється через відсутність законодавчого визначення та організаційних засад. Подібна ситуація може призвести не тільки до непорозуміння та перенавантаження судових інстанцій, але і до чисельних колізій у міжнародних стосунках, особливо у приватноправовій сфері.
Стаття 151 частина 1 визначає: "Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає заключення про відповідність Конституції України діючих міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, які вносяться у Верховну Раду України для дачі згоди на їх обов'язковість".
Обидві статті (147, 151) Основного Закону України певним чином розкривають проблеми тлумачення норм міжнародних договорів, але, як видно, не вирішують її.
Встановленню відповідності міжнародного договору або іншого правового акта Основному Закону закономірно передує процедура тлумачення його норм.
Укладенню Президентом України міжнародних договорів на основі статті 106, пункт 3 Основного Закону, дачі згоди в установлений законом термін Верховної Ради України (стаття 85, пункт 32 Основного Закону) також передує процедура тлумачення норм міжнародного договору.
Таке коло проблем, пов'язане з тлумаченням міжнародних договорів, підтверджує її актуальність, а також необхідність її законодавчого врегулювання.
На підставі вищенаведеного можна зробити такі висновки.
1. Проблема тлумачення міжнародного договору та її реалізація у законодавстві України відбиває загальні тенденції у розвитку співвідношення міжнародного і національного права України, а саме: в праві України не існує чіткої законодавчої позиції щодо верховенства міжнародного права і, зокрема, у визначенні процедури тлумачення норм міжнародного договору.
2. Відсутність відповідного законодавчого врегулювання процедури тлумачення міжнародного договору в праві України доцільно розглядати як суттєвий недолік, який необхідно ліквідувати.
3. Означені законодавчі проблеми щодо тлумачення міжнародних договорів закладають підвалини в праві України для процесів з підвищення ролі судового прецеденту та колізійного права.
Література:
1. Акт проголошення незалежності України 1991 р. // CD Законодательство Украины. - 2002. - № 9.
2. Большой энциклопедический словарь / Гл. редактор А.М. Прохоров. - М.-Спб.: Норма, 1999.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. - М.: Цитадель, 1998. - Т.1.
4. Декларація про державний суверенітет України, 1990 р. // CD Законодательство Украины. - 2002. - № 9.
5. Про міжнародні договори України: Закон України 1994 р. // CD Законодательство Украины. - 2002. - № 9.
6. Про правонаступництво України: Закон України 1991 р. // CD Законодательство Украины. - 2002. - № 9.
7. Зібрання чинних міжнародних договорів України. Офіційне видання / За заг. ред. А.М. Зленка. - Том 1. - 1990-1991. - К.: Видавництво Дім "Ін-Юре", 2001. - 456 с.
8. О праве международных договоров: Конвенция 1969 // CD Законодательство Украины. - 2002. - № 9.
9. Конституция Украины, 1996 р. // CD Законодательство Украины. - 2002. - № 9.
10. Конвенция и Международные правила предупреждения столкновения судов в море, 1972 г. (МППСС-72). - Издание ГУНиО МО СССР, 1973. - 62 с.
11. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики. - К.: Таксон, 2002. - 344 с.
12. Динь Н.К. и другие. Международное публичное право. В 2-х томах. - К., 2000.
13. Трагнюк О.Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових органів: Авт. дис. ... к.ю.н. - Харків, 2003. - 20 с.
14. Филимонова М.В. Особенности универсального договора, кодифицирующего нормы международного права // Советский ежегодник международного права 1978. - М.: Наука, 1980. - 452 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...