WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів - Реферат

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів - Реферат

внесенням змін до комп'ютерної інформації розуміється внесення до бази даних неправдивих свідчень про суб'єктів господарювання, їх професійну діяльність, виробничі відносини, ділові та партнерські стосунки тощо. За відсутності відомостей про суб'єкта злочину, доволі важко встановити мету вчиненої протиправної дії особи;
- виявлено факт внесення змін до комп'ютерної інформації, зафіксовано спосіб доступу до баз даних, окремих програм, відома ймовірна особа злочинця.
Зазначена типова слідча ситуація є доволі рідкісною як у вітчизняній, так і у світовій практиці і трапляється у 5-7 % всіх злочинів, що відносяться до категорії. Такий результат розвитку події стає відомим за умови спрацювання систем захисту та контролю інформації окремо взятого програмного забезпечення або ж отримання даних шляхом повідомлень іншими суб'єктами, що володіють інформацією про предмет злочину;
- встановлено факт внесення в програмне забезпечення чи окремі файли шкідливих, небезпечних вірусних програм, спосіб зараження та особа злочинця невідомі.
Слідча ситуація має розповсюджений характер з-поміж усіх видів комп'ютерних злочинів. Не важковстановити спосіб розповсюдження комп'ютерних вірусів, але доволі складно встановити мету протиправної дії суб'єкта, який вчинив цей злочин, характер нанесеного збитку та кількість комп'ютерних систем, що підпали під дію злочину;
- встановлено факт знищення інформації у комп'ютерній системі, дані про спосіб вчинення та причетних до злочину осіб відсутні.
Зазначена слідча ситуація має місце, коли є підстави вважати, що комп'ютерна інформація була знищена не випадково, а цілеспрямовано. У даному випадку йдеться про конфіденційну інформацію, що становить державну чи комерційну таємницю будь-якої установи, організації, підприємства та ін. Метою такої протиправності осіб-злочинців можуть бути: помста, невдоволення, фінансові махінації, конкуренція та ін.;
- встановлено факт викрадення (заволодіння) комп'ютерною інформацією, при цьому дані про спосіб доступу до інформації та про суб'єкт злочину невідомі.
Слідча ситуація має подібність до попередньої, коли відбувається викрадення інформації, яка перебувала на комп'ютерних електронних носіях перерахованих вище структур, а також у особистому володінні на правах власності. Викрадені дані є своєрідним товаром і вчиняються вони злочинцями здебільшого з корисливою метою;
- встановлено факт модифікації баз даних чи маніпуляції інформацією в окремих програмних файлах, дані про спосіб та про ймовірного суб'єкта злочину відомі.
Зазначена слідча ситуація характерна тим, що даний факт злочину несе в собі певні інформаційні дані як про спосіб вчинення, так і про особу, яка цю протиправну дію здійснила. У більшості випадків суб'єкт належить до внутрішніх злочинців, саме з-поміж осіб персоналу структури. Дані маніпуляції з електронною інформацією можуть здійснюватися цими особами з різними протиправними намірами шляхом внесення до комп'ютерної бази неправдивих даних.
Запропоновані та проаналізовані слідчі ситуації початкового етапу розслідування комп'ютерних злочинів стосуються лише аспекту несанкціонованого впливу на інформацію. Стосовно інших видів злочинів, де предметом злочину є викрадення комп'ютерного обладнання, окремих його комплектуючих, початковий етап розслідування та визначення типової слідчої ситуації повинен проводитися відповідно до розслідування "традиційних" видів злочину.
Таким чином, на основі грунтовного аналізу окремої конкретно взятої типової слідчої ситуації, що склалася в зазначеній вище категорії злочинів, можна висунути типові версії та кваліфіковано підійти до організації і планування розслідування початкового та подальших етапів слідства, разом з тим визначити доцільність і правильність здійснення тих чи інших слідчих дій, оперативно-розшукових і тактико-організаційних заходів, а також послідовність їх проведення.
Література:
1. Лисенко В. Слідчі ситуації та відповідні комплекси процесуальних й інших дій // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 9. - С. 79-86.
2. Бахин В.П. Следственная ситуация и тактическое решение //Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе сред. спец.юрид. образ.): Учеб. / Под ред. М.В. Салтевского. - Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1987. - С. 195-204.
3. Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Сов. государство и право. - 1982. - № 8. - С. 71-75.
4. Возгрин И.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования //Следственная ситуация. - М., 1985. - С. 69.
5. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко; Под. ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 672 с.: ил.
6. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика / Учеб. для вузов. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА. - М., 1999. - 971 с.
7. Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевський М.В. Криміналістика: Підруч. для вищих навч. закл. / За ред. П.Д. Біленчука. - К.: Українська правнича фундація, Вид-во "Право", 1997. - 253 с.
8. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: МГУ, 1984. - 144 с.
9. Куркін В.О., Мотлях О.І. Типові криміналістичні ситуації у розслідуванні організованої злочинної діяльності //Вісник Академії праці і соціальних відносин ФП України. - 2004. - № 2 (26). - С. 20-24.
10. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственных ситуациях //Следственная ситуация: Сб. науч. тр. - М.: МВШ МВД СССР, 1984. - С. 6-11.
11. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. - Томск: Томский ун-т, 1985. - 119 с.
12. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юридическая литература, 1988. - 302 с.
13. Криминалистика: Учеб. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999. - 718 с.
14. Шурухнов Н.Г., Пушкин А.В., Соцков Е.А., Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Науч.-практ. пособ. - М.: Щит, 1999. - 254 с.
15. Голубєв В.О. Розслідування комп'ютерних злочинів: Монографія. - Запоріжжя: Гуман. ун-т "ЗІДМУ", 2003. - 157 с.
16. Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под. ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. - М.: Лига разум, 1998. - С. 385-386.

 
 

Цікаве

Загрузка...