WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів - Реферат

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів - Реферат


Реферат на тему:
Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування комп'ютерних злочинів
Аналізуючи типові слідчі ситуації у злочинах зазначеної категорії, доречно було б зупинитися на окремих положеннях формування цього поняття вченими-криміналістами, які внесли свій вклад у методологічну розробку їх структурних елементів. Під слідчою ситуацією в криміналістиці розуміється та чи інша обстановка, яка складається на момент розслідування злочину. Вона може бути розглянута як сукупність інформації про обставини вчинення злочину, які встановлені, вивчені, оцінені відповідними особами (співробітником оперативного підрозділу, слідчим). Це залежить насамперед від того, що потрібно встановити під час проведення ОРЗ (оперативно-розшукових заходів) або досудового слідства; які обставини, що характеризують злочинне діяння, встановлені, з яких джерел отримані тощо [1]. Слідча ситуація залежить від об'єктивних і суб'єктивних факторів, які впливають тою чи іншою мірою на сам процес розслідування конкретної кримінальної справи. Дана категорія криміналістичної тактики була започаткована і сформувалася в 1967 р. О.Н. Колісниченком і пізніше знайшла своє застосування у працях інших провідних учених-криміналістів: І.Ф. Герасимова, І.М. Лузгіна, О.Р. Ратинова та ін. Однак й донині між фахівцями точаться окремі дискусії навколо цього питання. Зокрема, досить цікавою є позиція В.П. Бахіна, який запропонував розглядати слідчі ситуації у "широкому і вузькому значенні цього слова". Суть її полягає у тому, що "у широкому розумінні слідча ситуація являє собою сукупність усіх умов, які впливають на розслідування та визначальні його особливості". У вузькому - "характеристику інформаційних даних, які має слідство на конкретному етапі розслідування" [2]. У той час А.Г. Філіппов відносить вчення про слідчі ситуації до одного з основних структурних елементів загальних положень методики розслідування окремих видів і груп злочинів, разом з тим пропонує розглядати їх у частковій криміналістичній методиці "порядок, програму, алгоритм дій слідчого… з урахуванням, виникаючих при цьому типових слідчих ситуацій" [3]. Таку думку підтримує І.А. Возгрін, який акцентує, що вчення про слідчу ситуацію є "необхідною і важливою частиною теорії криміналістичної методики розслідування злочинів" [4]. І.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкін, Є.П. Іщенко вбачають у слідчій ситуації розумову динамічну модель, яка відображує інформаційно-логічний, тактико-психологічний, тактико-управлінський і організаційно-структурний стан, що склався по кримінальній справі і характеризує сприятливий чи несприятливий характер процесу розслідування [5]. Р.С. Бєлкін трактує це поняття, як "…існуюча в даний момент реальність, за умов якої діє слідчий"…, "сукупність умов, у яких на даний момент здійснюється розслідування, тобто обстановка, в якій проходить процес розслідування" [6]. Такої думки дотримується і П.Д. Біленчук. Слідча ситуація, на його думку, - це, з одного боку, об'єктивна реальність (матеріальні та ідеальні джерела), а з іншого - пізнана суб'єктом доказування об'єктивна реальність, яка існує на цей момент [7]. Позиція кожного із науковців є слушною, виваженою і заслуговує особливої уваги, хоч і суперечлива. Основним зближуючим фактором є те, що погляди науковців збігаються в одному: роль слідчих ситуацій слугує планомірній і ефективній організації розслідування і розробки її методики, стосовно окремих видів злочинів і є загальноприйнятими. У криміналістиці достатньо уваги приділено вченими цьому питанню. Не вдаючись до описання викладених у відповідних працях вчених класифікацій слідчих ситуацій, які мають достатній виклад у юридичній літературі, вважаємо, що це інформаційна модель, якою оперує суб'єкт доказування на підставі пізнання реальних умов про обставини злочину. Залежно від специфіки протиправної дії злочинця виникають свої закономірності способу, місця скоєння злочину, відповідних слідів тощо. У злочинах із використанням комп'ютерних технологій присутні також індивідуальні закономірності слідчих ситуацій, які мають своє відображення у методиці розслідування таких несанкціонованих протиправних вчинків. У той час конкретні криміналістичні методики розраховані на типові слідчі ситуації з урахуванням типових слідчих версій та типової послідовності слідчих дій. Це дає підстави для поглибленого пізнання суб'єктом кримінального процесу типових слідчих ситуацій, тим самим допоможе у подальшому, як:
- правильно зорієнтуватися у багатоаспектності фактичного положення тих чи інших обставин у процесі розслідування з метою отримання даних для прийняття стратегічних і тактичних рішень у справі;
- висунути найбільш обґрунтовані слідчі версії і визначити (скоригувати) подальший хід розслідування в найбільш перспективному напрямі;
- спланувати повний перелік слідчих дій і оперативно-розшукових заходів та їх цілеспрямовану черговість з метою об'єктивного розслідування злочину;
- звести до мінімуму число рішень слідчого, що базуються на пробах та можливих помилках [8].
Одним з важливих завдань розслідування цієї категорії злочинів є забезпечення постійного контролю за можливим розвитком слідчих ситуацій і застосуванням належних засобів їх регулювання в інтересах слідства [9]. Таким чином, успіх початкового етапу розслідування злочину, пов'язаного з використанням комп'ютерних технологій, залежить від сукупності факторів та умов, що склалися на відповідний момент розслідування злочину, а також проведення належно підготовлених слідчих дій і оперативно розшукових заходів тощо. Формування слідчої ситуації у зазначених злочинах відбувається під впливом об'єктивних і суб'єктивних умов.
До об'єктивних факторів можемо віднести:
- наявність і характер орієнтуючої та доказової інформації, що перебуває у розпорядженні слідчого на початковому етапі розслідування, а також механізму злочину й умов виникнення слідів на місці злочину;
- інтенсивність процесів зникнення доказів і вплив сторонніх сил на ці фактори;
- використання слідчим та органом дізнання належного кадрового і технічного потенціалу для забезпечення конкретно визначеної слідчої ситуації;
- визначення оцінки вчиненого комп'ютерного злочину та його співвідношення з кримінально-правовими нормами.
До суб'єктивних факторів, що мають вплив на формування слідчої ситуації, відносимо:
- рівень знань і практичного досвіду роботи слідчого з комп'ютерними злочинами;
- уміння оперативно реагувати та приймати тактичне рішення за екстремальних ситуацій при зазначеній категорії злочинів;
- уміння

 
 

Цікаве

Загрузка...