WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретичні проблеми організації та управління діяльністю персоналу установ виконання покарання - Реферат

Теоретичні проблеми організації та управління діяльністю персоналу установ виконання покарання - Реферат

кібернетики, у якій управління розглядається як функції організованих систем, які забезпечують цілісність їх структури, підтримання режиму функціонування згідно із закладеною програмою [11, с. 12]. За словами М.І. Немченка та О.Г. Гамалія, управління - це цілеспрямована, планомірна, заснована на економічних, правових, психолого-педагогічних законах діяльність у напрямі підвищення ефективності функціонування системи, якою здійснюється управління [9, с. 8]. Дослідження поняття управління підсумовує у своєму дослідженняі О.М. Клюєв, - це таке керівництво людьми, використання коштів і методів, які дозволяють виконувати поставлені завдання гуманним, економічним і раціональним шляхом. З іншого боку, управління - область знання, що дозволяє здійснювативплив на творчу діяльність людини. У цьому випадку управління як поняття, що включає методи і тактику, розуміється досить широко: від самоуправління людини, що ставить перед собою цілі, до управління організацією [5, с. 34-35]. Виходячи з проблематики нашого дослідження, авторами тією або іншого мірою використовуються різні сенси понять організації й управління.
Аналізуючи сучасний стан функціонування правоохоронних органів та, зокрема, установ виконання покарання, незважаючи на постійний розвиток і досягнення на базовому, професійному рівні практичних підрозділів, можна констатувати, що причинами невирішених проблем нацйчастіше є недоопрацювання та упущення рівня надбудови: організаційного або управлінського. Це, на нашу думку, підтверджено дослідженням О.М. Клюєва [5, с. 35], пояснюється як недооцінкою важливості організаційного й управлінь-ського аспектів функціонування, нерівноцінною підміною всього управління переважно керівництвом і адміні-струванням без вивчення закономірностей, властивих управлінню, як важливій діяльнісній науці. Так, опрацьовані нами джерела не дають чіткого тлумачення терміна "організація установ виконання покарання" (або хоча б їх персоналу). Виходячи з цього нами було сформульоване таке визначення організації установ виконання покарання (за аналогією з В.М. Бризгаловим та В.Т. Коломійцем) [4, с. 57] - це поєднання працівників установ виконання покарання у єдиний колектив, планомірна організація процесу виконання покарання та пов'язаного з ним процесу виправного впливу на засуджених, забезпечення алгоритмів роботи окремих ланок системи і взаємодії між ними та з іншими органами різних гілок влади та різних форм власності.
Аналогічна ситуація стосується і управління персоналом виправних закладів. Ряд авторів дещо розрізнено формулюють таке поняття, встановлюють кілька варіантів його побудови. Управління установами виконання покарання - це різновид соціального державного управління, який полягає в здійсненні цілеспрямованої дії з боку суб'єкта управління на певні об'єкти (люди (засуджені), співробітники; органи, їх структурні підрозділи; соціальні процеси) з метою виправлення, відбування покарання засудженими, згідно з вироком, визначеним судом [9, с. 14], це здійснення цілеспрямованої дії спеціальних органів управління на процес виконання кримінальних покарань для досягнення цілей покарання [9, с. 24]. Управління виправно-трудовими установами являє собою організаторську діяльність, здійснювану виконавчо-розпорядчими органами [4, с. 56], це цілеспрямований свідомий вплив на структурні елементи організаційної структури з метою забезпечення оптимального плину процесу виконання покарання, виправлення та перевиховання злочинців [4, с. 56]. Управляти виправно-трудовою колонією означає забезпечити досягнення поставлених перед нею цілей, найкращим чином використовуючи всі засоби та ресурси, забезпечення правильного ходу роботи по всіх основних напрямам діяльності [4, с. 57].
Під організацією персоналу установ виконання покарання ми розуміємо статичний стан системи, яка лише початково сформована для вирішення конкретних завдань і виконання функцій, визначених цілями діяльності установ виконання покарання, та яка без зовнішнього чи внутрішнього впливів на неї не змінюється. Об'єктами організації виступають, з одного боку, персонал установ виконання покарання, який підрозділяється на певні, спрямовані на виконання різних функцій, категорії, з іншого - засоби та методи здійснення карно-виховного впливу на засуджених.
Змінити, спрямувати організацію (статичну систему) персоналу можна тільки внаслідок впливу на неї. Таким впливом є управління, яке і приводить до зміни організації персоналу, спрямування його функціонування на досягнення поставлених цілей. На нашу думку, під управлінням персоналом установ виконання покарання потрібно розуміти сукупність взаємо-пов'язаних впливів на організаційну систему установ виконання покарання та їх персоналу, направлені на найбільш ефективне досягнення цілей виконання покарання. Тому, на нашу думку, управління є провідною ланкою організа-ційної системи.
Складові системи організації управління персоналом установ виконання покарання - це створення та забезпечення ґарантій ефективного функціонування персоналу; організація плідної співпраці між різними категоріями персоналу та взаємодії з державними та недержавними організаціями; спрямування їхніх спільних зусиль на виправлення та ресоціа-лізацію засуджених, забезпечення виправного процесу та запобігання правопорушенням, що базується на основі аналізу оперативної обстановки, комплексного застосування адаптованих корекційних методик та цілеспрямованого залучення сил і засобів.
Проблеми юридичного, правового забезпечення функціонування персоналу установ виконання покарання є для нашого дослідження пріоритетним напрямом, адже основу правового забезпечення управління будь-якою соціальною сферою складають формування та підтримка нормативно-правової бази як засобу досягнення упорядкованості системи соціального управління та її ефективності.
У загальній теорії права під правовим регулюванням розуміється процес впливу держави на суспільні відносини за допомогою юридичних норм (норм права) [21, с. 311]. За допомогою правового регулювання держава впливає на поведінку учасників суспільних відносин, підпорядковує цю поведінку правопорядку. Тобто правове регулювання - це здійснюваний державою вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування,

 
 

Цікаве

Загрузка...