WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретичні підходи щодо визначення дефініції “валютні обмеження” - Реферат

Теоретичні підходи щодо визначення дефініції “валютні обмеження” - Реферат

ситуації в країні на відповідний момент часу [3, с. 8].
Останні події, що сталися в українському суспільстві, зокрема затяжний виборчий процес спровокував економічну кризу, яка породила фінансову нестабільність. Фінансова система України була на грані краху. Єдиною альтернативою було прийняття рішення про тимчасове застосування валютних обмежень на території України, а саме - встановлення мораторію на зняття банківських вкладів та обмежень у сфері придбання банками валюти. Саме ці заходи врятували валютну систему України від непередбачених ситуацій та ще раз нагадали нам про її неспроможність.
Отже, на нашу думку, застосування валютних обмежень в теперішній час на території України є зваженим кроком державного апарату, що направлений на забезпечення фінансової безпеки країни. У свою чергу, передчасна відміна валютних обмежень може призвести до трагічних наслідків для економіки країни. Поряд з цим відміна валютних обмежень може принести Україні і дуже багато позитивного. По-перше, таким чином ми зацікавимо справжніх іноземних інвесторів, які не будуть боятися інвестувати українську економіку. По-друге, з розвитком виробництва розширимо коло зовнішньоекономічних контрактів, що підніме плюсове сальдо платіжного балансу держави.
Застосування чи відміна валютних обмежень потребує комплексного дослідження юридичною та економічною наукою, шляхом проведення фінансово-економічного моніторингу всіх процесів, що відбувалися вукраїнському суспільстві.
Отже, враховуючи вищезазначену нами дефініцію валютних обмежень, ми вважаємо, що в недалекому майбутньому необхідно розробити та подати до Верховної Ради України законопроект про валютну систему України, яка буде базуватися на принципі відміни валютного регулювання та валютних обмежень і регламентувати ліберальний валютний режим вільного здійснення валютних операцій з валютними цінностями, що наблизить Україну до вступу в ЄС.
Література:
1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 // Збірник постанов Уряду України. - 1993. - № 4-5. - Ст. 58.
2. Алісов Є.О. Правові основи регулювання валютних відносин: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. юр. наук. - НЮАУ. - Х.: 1996. - 185 с.
3. Артемов Н.М. Валютные ограничения ООО "Профобразование", М.: 2001, - 103 с.
4. Артемов Н.М. Валютное регулирование в Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук, МГЮА. - М.: 2002, - 347 с.
5. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 250 с.
6. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 311 с.
7. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: Учебник / Под общ. ред. В.М. Крашенинникова. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2003. - 339 с.
8. Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Под. ред. И.Н. Платоновой. - М.: Издательство БЕК, 1996. - 475 с.
9. Волков Р.А. Таможенные органы в системе валютного контроля: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, РГГУ. - М.: 2003. - 170 с.
10. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. -411 с.
11. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учеб. пособие. - М.: Юристь, 2002. - 384 с.
12. Додонов В.М., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское право. Словарь - справочник / Под ред. Горбуновой О.Н. М.: 1997. - 148 с.
13. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие / Под общ. ред. к. ю. н. Б.Ю. Дорофеева. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М), 2000. - 360 с.
14. Кальней М.Г. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени канд. юр. наук, ОГУ., Омск - 2002. - 200 с.
15. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. - Харків: Консум, 2000. - 464 с.
16. Кравченко Л.М. Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук./Національна академія державної податкової служби України. - Ірпінь, 2003. - 26 с.
17. Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран. - М.: Статут, 1999. -3 16 с.
18. Мисак С.О. Фінансова політика. Наукове видання. - К.: ДОД Інституту аграрної економіки, 2002. - 140 с.
19. Наговицин А.Г. Валютная политика. - М.: "Экзамен", 2000. - 512 с.
20. Пресняков В.Ю. Современная зарубежная практика регулирования внешней торговки: таможенный аспект. Учебное пособие. М.: РИОРТА, 1996. - 178 с.
21. Пронин А.К. Особенности валютного контроля в таможенных правоотношениях: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, МГСА. - М.: 2002. - 165 с.
22. Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.
23. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков. Правовое регулирование. - М.: Юристь, 1999. - 256 с.
24. Симионов Ю.Ф., Носко Б.П. Валютные отношения. Учебное пособие для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 320 с.
25. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2002. -288 с.
26. Финансово-кредитный словарь, Том 1 (А-Л) / Под ред. В.П. Дьяченко. - М.: Госфиниздат, 1961. -664 с.
27. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева - М.: Юристь, 2002. - 576 с.
28. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. - М.: Юристь, 1996. - 400 с.
29. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2002. - 495 с.
30. Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: 1999. -188 с.
31. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. - СПб: Питер, 2002. - 272 с.
32. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 444 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...