WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретичні основи криміналістичного забезпечення слідчої діяльності - Реферат

Теоретичні основи криміналістичного забезпечення слідчої діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Теоретичні основи криміналістичного забезпечення слідчої діяльності
Сучасний етап державного будівництва в Україні супроводжується наявністю багатьох проблем, у тому числі у реформуванні системи досудового слідства. Реформаторські зусилля, спрямовані на створення нових правоохоронних структур і ліквідацію усталених, не завжди приносять користь. Альтернативою такої діяльності або її обґрунтуванням, на нашу думку, повинна виступати наукова розробка та реалізація концепцій, принципів, основ створення та функціонування правоохоронної системи у цілому та її складових частин, у тому числі слідчих органів. Маємо на увазі ідею теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності. З погляду причинно-наслідкового зв'язку говоримо про теорію криміналістичного забезпечення слідчої діяльності не тому, що вона є, а навпаки - вважаємо, що вона повинна бути, оскільки існують поняття та терміни "криміналістичне забезпечення розслідування злочинів" та "слідча діяльність", які дедалі більше знаходять розуміння та підтримку серед науковців та практиків.
Підставами теорії у своїй єдності виступають її передумови, які за своїм характером є базисними [4, c. 134], виражені на її мові, включені в її структуру, стали її "тканиною" [6, c. 99]. Відповідно, базисну основу теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності складає комплекс її передумов, а саме - філософські методологічні основи, чинне законодавство й інші нормативні акти, здобуті нею емпіричні дані та результати дослідження загальної та спеціальних (або окремих) криміналістичних й інших теорій боротьби зі злочинністю.
Гносеологічна природа теоретичних передумов теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності визначається знаннями, що входять у її зміст та виступають як результат і засіб наукового пізнання явищ, які складають предмет теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності [5, с. 233]. Це можуть бути як безпосередньо криміналістичні знання, так і знання, що входять у зміст інших теорій (наприклад, теорії інформації, управління, загальної дидактики тощо). Інакше кажучи, теорія криміналістичного забезпечення слідчої діяльності акумулює відповідні знання, що виступають як її передумова. Але, не всі положення тієї або іншої теорії мають однаково важливе значення для формування теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності, а лише ті, що є основними в даній теорії і дозволяють розробити на їхній базі відповідні концептуальні положення. Елементи теоретичного базису, отримані шляхом екстраполяції старих понять або у вигляді принципово нових положень, на базі яких були знайдені вихідні поняття та принципи, називаються теоретичними передумовами [7, с. 195-196].
Кожна нова створюється, як правило, на базі "старих" теорій, що на визначеній стадії розвитку науки "утрачають" здатність вбирати в себе і пояснювати зростаючий потік нової наукової інформації [9, с. 18]. Хоча у випадку створення теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності такої старої теорії немає, це, не означає, що названа теорія створюється на порожньому місці, тобто у неї немає відповідних теоретичних передумов. Розробці теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності передував багаторічний період накопичення знань про її об'єкт і предмет у структурі відповідних спеціальних теорій. Саме вони у своїй єдності і створюють інформаційний фонд, на якому базується теорія криміналістичного забезпечення слідчої діяльності. До наук, що створили можливість розробки названої теорії, варто віднести насамперед криміналістику, кримінальний процес, управління, дидактику, психологію тощо. Наявність у цих наук загального теоретичного базису у вигляді конкретних загальних положень, що рівною мірою відносяться до кожної з них, поєднує всі названі науки в одну загальну систему. Пошук таких положень на основі порівняння досягнень усіх названих наук у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів приводить до висновку про необхідність теорії, у межах якої і повинні розроблятися питання, що є дійсно загальними для всіх спеціальних наук. Якщо існує система приватних наук кримінального циклу та інших наук, що забезпечують діяльність відповідних суб'єктів з розкриття, розслідування та попередження злочинів, то не може не існувати теорії, яка узагальнювала б досягнення всіх зазначених наук. Аналіз окремих явищ і проблем, що входять у предмет відповідних спеціальних теорій, показує, що вони підлягають розробці в руслі теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності, є загальними та актуальними як для слідчої практики так і для науки про боротьбу зі злочинністю в цілому. Вони повинні розроблятися самостійно, у межах адекватної їм теорії, а наявність зазначеного загального для всіх спеціальних наук про розкриття, розслідування та попередження злочинів є важливою теоретичною передумовою створення теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності. Тому висунення відповідної ідеї обумовлено усвідомленням на базі даних різних наук наявності можливостей вирішення проблем ефективності розкриття, розслідування та попередження злочинів на основі створення теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності. Спираючись на загальні уявлення про механізм вирішення загальних проблем у різних науках, і визнаючи цілком прийнятним застосування цього механізму в даній дослідницькій ситуації, і була висунута ідея створення теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності. Таким чином, створення названої теорії обумовлюється взаємозв'язком окремих теорій, що об'єктивно призводить до їхньої природної інтеграції на базі загальних для усіх них матеріалістичних основ, принципів, концепцій. Взаємозв'язок перерахованих теорій указує на існування того загального, що неодмінно відноситься до кожної з них, але, будучи необхідним як для цих теорій, так і для всієї системи слідчих органів, назване загальне має потребу в самостійній розробці, яка може бути здійснена лише в межах адекватної теорії. Тому створення цілісної і до того ж завершеної теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності - об'єктивна необхідність, реалізація якої цілком відповідає прогресивному розвиткові як

 
 

Цікаве

Загрузка...