WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретико-правові аспекти інформаційної безпеки - Реферат

Теоретико-правові аспекти інформаційної безпеки - Реферат

витоку інформації, розрахунок матеріальних (штрафних санкцій), моральних витрат та правові заходи протидії цьому виду правопорушення зокрема, такі як документування методів несанкціонованих дій щодо доступу до автоматизованої системи та шляхів доступу, виявлення, розкриття правопорушення залишається в правовому полі неврегульованими.
Відсутність підзаконних актів (норм, правил, методик, інструкцій, положень, типових стандартизованих актів) не тільки не дає можливість здійснити оцінку якості функціонування системи захисту інформації, визначити ступінь відповідності та задоволення нормам системи захисту, в т.ч. міжнародним, але й спричиняє певні труднощі при кваліфікації, документуванні правопорушення інформаційної безпеки та при розгляді таких справ в судових органах.
Обсяг інформації про причини резонансних злочинів, про умови, що сприяють їх вчиненню зростає, відсутність інформаційної бази даних приводить до неможливості застосування діючих у міжнародній практиці сучасних автоматизованих технологій системи управління та контролю за порушниками законодавства з питань безпеки інформації в сфері оподаткування.
Важливою є необхідність гармонізації (приведення різних правових систем до загальноприйнятих вимог), адаптації законодавства України до європейського права, уніфікація юридичної термінології, що використовується в їх правових системах.
Початковим пунктом у вирішенні цього питання є систематизація національного законодавства, створення загальнодержавних довідників (класифікаторів), кодування та переведення у електронно-цифрову форму інформації з метою усунення нормативної невизначеності понять та категорій, наприклад "інформаційна безпека", "комп'ютерна безпека", "таємниця" і "таємна інформація", уніфікація інформацій-ного права тощо.
Входження України в Світову організацію торгівлі (СОТ) надасть можливість розвитку транскордонних відносин та зумовить необхідність вдосконалення захисту на міжнародному рівні комерційної таємниці, а на рівні міждержавних угод - міжнародний захист технологій.
Для розкриття злочинних угрупувань особливе значення має безпека інформації з питань системи розрахунків щодо великих та термінових платежів, безготівкових розрахунків. Оперативність розслідування, швидкого реагування, володіння правовою інформацією та пошук корисної інформації, її захист залежить від створення системи інформаційно-аналітичної взаємодії Національного банку, Міністерства фінансів та інших державних установ з розмежуванням та законодавчо визначеним правом доступу державних органів та підприємців до відкритої інформації, інформаційних ресурсів. Створення системи фінансово-правової інформації в такому напрямі значно, на наш погляд, забезпечить підвищення рівня безпеки інформації, так як створені "...з метою зниження конфліктних ситуацій між ними, пов'язаних з правовою ентропією (незнанням нормативно-правових актів та практики їх застосування) [6] .
Зменшити ризики впливу на безпеку інформації можливо, якщо створення системи безпеки та захисту інформації передбачити ще на етапі розробки технічного завдання на проектування інформаційних підсистем, програмного продукту.
З метою захисту інформаційних відносин, безпечного функціонування інформаційних систем здійснюються заходи щодо забезпечення правової безпеки систем, інформації, які в залежності від засобів здійснення можуть бути правові, техніко-технологічні (інженерно-технічні, програмно-математичні), організаційні (організаційно-правові, організаційно-управлінські та організаційно-технічні).
Інформаційні системи, які передбачають широкомасштабну комп'ютеризацію процесів переробки інформації та активне її використання, складають основу формування інформаційних ресурсів, які повинні являти собою сукупність розподілених баз даних, що побудовані за відомчим, територіальним принципами.
Сумісність інформаційних систем дозволяє забезпечити багаторазове використання однієї інформації, безпеку інформації, установити певні інтеграційні зв'язки, зменшити обсяг інформаційних потоків, підвищити ступінь захищеності системи.
Впровадження автоматизованих інформаційних систем забезпечить суттєве зростання питомої ваги інформаційно-аналітичної складової у структурі органів державної влади, що означає розвиток та створення на її базі корпоративної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи державних органів в Україні.
Інформаційне законодавство є основним інструментом реалізації державної інформаційної політики, назріла необхідність проведення систематизації інформаційного законодавства з метою прийняття Інформаційного кодексу з окремим розділом "Інформаційна безпека" з визначенням його поняття, правових аспектів, правового статусу.
Окремими розділами в кодексі необхідно законодавчо визначити захист інформації в телекомунікаційних системах; створення і застосування інформаційних технологій; інформаційних ресурсів, з урахуванням специфіки правопорушень, ступеня захисту конфіденційної інформації на всіх рівнях ієрархії державного органу, визначення обмеження, в т.ч. доступу працівників державних органів до інформації з метою унеможливлювання в період розслідування використання даних в цілях, відмінних від завдання.
Україна є інформаційним суспільством, з визнанням презумпції відкритості інформації для громадян і захисту їх інформаційних прав: захист особистої інформації, захист від неправдивої, недобросовісної інформації тощо.
З усвідомленням того, що поняття "інформація" є об'єктом, який потребує зваженого наукового аналізу та постійного дослідження, а її вища форма "знання" займає в суспільстві особливе місце, можна зробити висновок:
інформаційна безпека переростає в завдання осмислення соціальної значущості її існування, створення її системи як складової національної безпеки та формування нових юридичних інструментів захисту інформації, при цьому технологічна складова виконує роль радикальної трансформації усіх засобів виробництва, обробки, передачі інформації, а інформаційна безпека - вирішального фактору безпосереднього впливу на систему цінностей. Захищений інформаційний ресурс є гарантуючим статусом інформаційного суспільства.
Література:
1. Конституція України, 1996.
2. В. Бетелин, В. Галатенко. Дослід складання карти. Jet Info. Информационная безопасность России. - 1998. - №1. - С. 4-11.
3. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 5 липня 1994 року № 80/94-ВР.
4. Правова інформатика. Проблеми захисту прав людини в інформаційній сфері / За ред. Р. Калюжного, І. Андросюка. К.: Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України. - 2004. -№ 3. - С.17.
5. Основи інформаційного права України:Навч. Посіб / В.С. Цимбалюк, В.Д. Павловський, В.В. Грищенко та ін.// За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника. - К.: Знання, 2004. - 274 с.
6. Правова інформатика. Становлення фінансово-правової інформатики у сфері оподаткування / За ред. П.Мельника, В.Поповича, В.Цимбалюка. К.: Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України, 2004. - № 3. - С.10.

 
 

Цікаве

Загрузка...