WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність інформаційної безпеки в умовах входження України до глобальної кіберцивілізації - Реферат

Сутність інформаційної безпеки в умовах входження України до глобальної кіберцивілізації - Реферат

інтеграції з науковими дисциплінами гуманітарного циклу (тектології, правознавства, політології тощо). Оже, виникає необхідність у підготовці фахівців за спеціальністю "інформаційна безпека".
Враховуючи міжгалузеву сутність інформаційної безпеки в умовахформування глобальної кіберцивілізації, як об'єкта наукового дослідження, в ній поєднуються методи пізнання традиційних фундаментальних наук: соціології та фізики, які концентруються у такій науці, як кібернетика. Це зумовлено безпосередньо предметом теорії: людино-машинними (соціотехнічними) системами, провідними яких є комп'ютеризовані інформа-ційні системи, у тому числі телекомунікаційні, та необхідність керування їх діяльності. Таким чином, враховуючи соціальну значимість об'єктивно визначається необхідність формування міжгалузевої соціо-технічної наукової дисципліни - теорія організації інформаційної безпеки.
Через наявність людського фактору, як провідного, теорія організації інформаційної безпеки, як система знань, має предметний гіперзв'язок із такими фундаментальними гуманітарними науками, як соціологія, соціальна психологія, правознавство тощо. У комплексних правових аспектах теорія безпеки має зв'язок з такими науками юридичного циклу, як адміністративне, цивільне, кримінальне право через кримінологію. Щодо формування методик виявлення та розкриття злочинів, які вчиняються за допомогою сучасних інформаційних технологій, теорія інформаційної безпеки формує понятійний апарат такої інституції криміналістики, як криміналістична інформатика.
Сьогодні в умовах формування глобальної кіберцивілізації визначається міжнародно-правовий аспект теорії інформаційної безпеки: необхідність формування правил поведінки, відносин у так званому глобальному "віртуальному" чи "кібер" просторі. У даному аспекті теорія інформаційної безпеки пов'язана з інформаційним правом і правовою інформатикою щодо правовідносин, ускладнених іноземним елементом (чинником).
У контексті перспектив подальших розвідок у напрямі інформаційної безпеки особи, суспільства, держави, світового співтовариства слід зазначити наступне: когнітивно-юридичний аналіз нормативно-правових актів у сфері суспільних відносин щодо національної інформаційної безпеки, з позицій накопичених наукових знань сьогодення, свідчить про те, що у суспільстві вже сформувалося усвідомлення необхідності формування умовно автономної інституції суспільних відносин - національної інформаційної безпеки.
Щодо цього існує необхідність виділення у юридичній когнітології, семіотиці, герменевтиці права такої комплексної наукової інституції, як герменевтика та когнітологія національної інформаційної безпеки. Для прикладу досить звернути увагу на такий тавтологічний вираз, як "забезпечення безпеки", що широко використовується не тільки на побутовому рівні, але й у нормативних актах.
Через інтеграцію інформаційного права та правової інформатики з адміністративним, цивільним, кримінальним правом і політологією повинна знайти відображення і державна інформаційна політика, як складова державної політики національної безпеки. Остання повинна стати базисом для формування концепцій, доктрин, основ, засад, принципів державної політики національної інформаційної безпеки - безпеки особи, суспільства, держави, світового співтовариства у сфері інформаційних правовідносин на основі такого систематизованого законодавчого акту, як Кодекс України про інформацію. У протилежному - при продовженні фрагментарного, ситуативного, хаотичного публічно-правового правотворення (у тому числі законотворення) можна ставити питання про формування такого соціального явища, як загроза правовій безпеці особи (людини, громадянина) та суспільства.
Для формування доктринальних положень пропонується парадигма, що інформаційна безпека - це суспільні відносини щодо створення і підтримання на належному (бажаному, можливому) рівні життєдіяльності відповідної інформаційної системи (у тому числі державної податкової служби).
Підтримка інформаційної безпеки - це комплексний процес організаційних, правових та інженерно-технологічних заходів щодо збереження, охорони та захисту життєво важливих інтересів суб'єктів інформаційної діяльності (у тому числі - державної податкової служби).
Особливість безпеки інформаційної діяльності полягає у запобіганні, протидії та подоланні природних (стихійних), техногенних і соціогенних (антропогенних) загроз, здатних порушити (чи припинити) життєдіяльність конкретного суб'єкта (людини, соціальних спільнот, суспільства, держави, світового співтовариства).
Поняття та сутність національної інформаційної безпеки в умовах інформатизації України як соціального явища пропонується визначити так.
Національна інформаційна безпека в умовах інформатизації України (формування інформаційного суспільства, кіберцивілізації) - це суспільні відносини щодо створення і підтримання на усвідомленому, належному рівні функціонування відповідної комп'ютеризованої інформаційної системи (у тому числі технічних систем телекомунікації); комплексний процес організаційних, правових та інженерно-технологічних (технічних і програмно-математичних) заходів щодо підтримки (охорони, захисту, зберігання), запобігання і подолання природних, техногенних і соціогенних загроз, здатних порушити життєдіяльність конкретної соціотехнічної інформаційної системи.
Відповідно зазначені формулювання можуть адаптуватися до конкретної (спеціальної) сфери суспільних відносин, зокрема і щодо органів державної податкової служби України.
Література:
1. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права: Монографія. - Ужгород: ІВА, 2003. - 240 с.
2. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2001. - 252 с.
3. Інформаційна безпека України: сутність та проблеми // Стратегічна панорама. - 1998. - № 3-4.
4. Інформаційне право. Навчально-методичний комплекс. - К., 1998.
5. Інформаційне право та інформаційна безпека. - Київ - Донецьк, 2001.
6. Інформаційне суспільство. Дефініції… - Київ: Інтеграл, 2002. - 220 с.
7. Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства: Збірник матеріалів "круглого столу" у Національному інституті стратегічних досліджень 17.12.2002 р. - К.: Альтерпрес, 2003.
8. Комп'ютерна злочинність: Навчальний посібник. - Київ: Атіка, 2002.
9. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навчальний посібник. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. - 292 с.
10. Цимбалюк В.С. Категорія "безпека" у новому Кримінальному кодексі України // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 25-26 жовтня 2001 р.). - Харків-Київ: Юрінком-Інтер, 2002. - С. 167-170.

 
 

Цікаве

Загрузка...