WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби - Реферат

Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби - Реферат

прийняття відповідних рішень чи заходів. Значення інформаційного забезпечення у даному разі полягає у тому, що усі заходи, спрямовані на здійснення податковою службою своїх функцій, повинні ґрунтуватися на об'єктивних систематизованих даних про реальні події. Йдеться про інформаційну систему, де зберігається і перетинається різна за значущістю інформація, яка може використовуватися податковими органами в своїй діяльності.
Для раціональної організації системи інформації та оцінки її стану необхідно володіти знаннями щодо кількісного вимірювання інформації. На практиці, як правило, обмежуються вимірюванням або обсягу даних, або кількості інформації.
Обсяг даних, як правило, вимірюється числомдокументів, а також цифрових та алфавітних символів (кількість байт інформації, що вона займає на магнітних носіях ЕОМ).
Система органів державної податкової служби України спирається на інтелектуальну інформацію, до якої можна віднести економічну, правову, соціальну, статистичну та інші види інформації.
До особливостей інформації в органах державної податкової служби можна віднести наявність суб'єктів та об'єктів інформаційних відносин. Суб'єктами інформаційних відносин у процесі діяльності податкової служби є співробітники податкової служби, уповноважені на ведення цієї діяльності. Об'єктами інформаційних відносин є документована або публічно оголошувана інформація про події та явища в галузях економіки, міжнародній, соціальній та інших сферах. Ефективне інформаційне забезпечення залежить від відповідної інформаційної системи органів державної податкової служби України.
Інформаційна система податкової служби безперечно є системою з великими потоками інформації та великою їхньою розгалуженістю, з великою кількістю документів різної складності. Характерною особливістю діяльності податкової служби є швидке реагування на всі зміни в економічному та нормативно-правовому просторі, активна участь у створенні механізмів саморегулювання економіки. Для того, щоб швидко реагувати, регулювати, вдосконалювати, аналізувати та приймати обґрунтовані рішення, необхідно володіти інформацією, а швидкий пошук і систематизацію може забезпечити тільки автоматизована інформаційна система.
Для розв'язання проблеми спільного використання інформаційної системи різними користувачами і створюється інформаційне забезпечення, під яким розуміють сукупність форм документів різних видів призначення, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі під час її функціонування на об'єкті управління [2, с. 22-23].
А. Тривайло [3] займався проблемами формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника, зокрема наголошував, що в системі управління першочергового значення набуває вторинна, оброблювана інформація. Ним була розроблена системна модель комплексу завдань та інформаційних потреб керівника, запропоновано шляхи оптимізації кількісних та якісних характеристик інформаційного забезпечення процесу управління.
Але самі по собі відомості для науковця і практика не мають значення, якщо тільки вони не систематизовані, не проаналізовані та не вичленені з загального обсягу одержаних даних. Тому поняття інформації нерозривно пов'язують із аналізом і синтезом, у процесі аналітичної роботи не уникнути багаторазового звернення до джерел необхідної інформації.
Мета аналізу визначає загальну орієнтацію на вирішення завдань. Аналіз об'єктів дослідження заснований на досвіді, зорієнтований на одержання нових знань, повинен відповідати загальним принципам наукового пізнання. У процесі аналізу виконуються такі функції: описова - повна і об'єктивна фіксація характеристик об'єктів (інформація про діяльність платників податків, податкову злочинність тощо), аналіз існуючих між ними зв'язків і відносин; пояснювальна - теоретичний аналіз причинно-наслідкових зв'язків, виявлення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування проблем у системі оподаткування; прогнозована функція - наукове передбачення стану податкової політики в майбутньому; регулятивна - розробка і реалізація рекомендацій з метою покращання роботи податкової служби, удосконалення заходів боротьби із податковою злочинністю.
Основною метою аналітичної роботи в податковому процесі є визначення та оцінка кількісних і якісних показників податкових надходжень, а також факторів, що їх зумовлюють. Аналітична робота містить прогнозування та аналіз податкових надходжень і їхніх джерел, дослідження впливу оподаткування на економічне становище в державі, вивчення завантаженості платників податками і зборами, оцінку чинників, які впливають на надходження податків, розробку загальних економічних засад оподаткування. До того ж під час аналітичної роботи повинні не тільки реалізовуватися фіскальні завдання, але й закладатися інструменти оптимізації оподаткування через застосування регулюючих і контролюючих важелів.
Незважаючи на майже десятирічний період існування української системи оподаткування, донині немає спеціальних методик та аналітичної бази планування й аналізу податкових надходжень до бюджету. Сьогодні вихідним етапом розрахунків прогнозів надходжень податкових платежів до бюджету є планування на регіональному рівні за допомогою застарілого нормативно-статистичного методу, в основу якого покладені дані про податкові надходження в розрізі окремих джерел за минулий рік з урахуванням прогнозних індексів цін. Але для визначення оптимальних планових показників треба враховувати також їхні тенденції та загальні закономірності соціально-економічного розвитку суспільства, від яких у першу чергу залежить можливість виконання платниками своїх податкових зобов'язань. Тому на стадії аналітичної обробки та аналізу інформації, яка передує безпосередньому розрахунку планових показників, треба використовувати дані не тільки офіційних органів, але й конкретних платників податків.
Як для планування податкових надходжень, так і для управління податковим процесом взагалі, потрібні дані не тільки про виконання бюджетних завдань податкових доходів і результати діяльності податкової служби, але й про вплив оподаткування на економічний розвиток та його тенденції. Таку інформацію отримують у процесі

 
 

Цікаве

Загрузка...