WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби - Реферат

Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби - Реферат


Реферат на тему:
Сутність інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби
Актуальність розгляду питання сутності інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби зумовлена значущістю ролі державної податкової служби в розбудові правової держави в Україні, а саме її інформаційно-аналітичній діяльності як одній із складових управлінської діяльності.
Проблемним питанням інформаційно-аналітичної діяльності органів податкової служби присвячені окремі публікації, монографії, матеріали науково-практичних конференцій. Основні наукові дослідження даної проблеми розроблені вітчизняними вченими: В.Б. Авер'яновим, О.М.Бандуркою, Л.К. Вороновою, І.П. Голосніченком, Н.О. Гуторовою, Є.В.Додіним, М.М. Дорогих, М.В. Гуцалюком, Г.Г. Забарним, Р.А. Калюжним, С.В. Ківаловим, Л.В. Ковалем, М.П. Кучерявенком, П.В. Мельником, Н.Р.Нижник, П.С. Пацурківським, В.П. Пєтковим, В.М. Поповичем, Л.А.Савченко, В.В. Цвєтковим, В.С. Цимбалюком, В.О. Шамраєм, М.Я.Швецем, Ю.С. Шемшученком, В.К. Шкарупою та ін.
Метою цієї статті є спроба дати обґрунтоване визначення поняттю "інформаційно-аналітична робота державної податкової служби" через розуміння сутності даного явища, а також здійснення аналізу такого виду діяльності податкових органів.
Сутність поняття інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної податкової служби може бути розкрита через використання двох основних понять: сутності інформаційного та суті аналітичного забезпечення. Розглянемо ж суть понять інформаційного та аналітичного забезпечення.
Поняття "інформація" є об'єктом постійного дослідження. Інформація (від латинського слова - informatio - роз'яснення, викладення) - це відомості (або їхня сукупність) про предмети, явища та процеси оточуючого нас світу [1, с. 126].
Вирішуючи проблеми дослідження інформації, найчастіше користуються трьома підходами: синтаксичним (статистичним або кількісним); семантичним (змістовим); прагматичним (практичним, корисним).
Виходячи з цього, потрібно розрізняти поняття "дані" та "інформація". Дані можуть розглядатись як ознаки або зафіксовані повідомлення, що в певний момент не впливають на поведінку (процес прийняття рішення). Дані (повідомлення), що не отримали оцінки їхньої важливості, є потенційною інформацією, а дані, що використовуються при прийнятті рішення, - це реальна інформація.
Поняття "інформація" можна трактувати й як нові знання, прийняті, усвідомлені та зрозумілі й оцінені як корисні для вирішення тих чи інших управлінських завдань.
У загальному комплексі завдань інформаційно-аналітичного забезпечення будь-яких соціально-економічних процесів, у тому числі і діяльності податкової служби, інформаційна складова має пріоритетне значення. Її сутність і значення може бути повністю усвідомлене лише після розкриття змісту інформаційно-аналітичного забезпечення управління державною податковою службою України.
Розкриття предметно-галузевої значущості поняття "інформаційно-аналітичне забезпечення органів податкової служби" потребує перш за все з'ясування семантичної сторони слова "забезпечення", яке останнім часом часто вживається в законодавстві, юридичній літературі і в дисертаціях, у сполученні з новими прикметниками чи самостійно, в тому числі при розгляді питань правового регулювання окремих видів діяльності або уповноважених суб'єктів чи методичних, теоретичних, процесуальних основ використання наукових методів, технічних засобів і інших мовних ситуацій без відповідних пояснень.
У довідкових виданнях термін "забезпечення" тлумачиться хоча і у близьких значеннях, але з певними відмінностями. Так, у Новому тлумачному словнику української мови він розглядається у двох значеннях: 1) надання чи створення матеріальних засобів і 2) гарантування чогось.
В юридичному значенні термін "забезпечення" можна розглядати в двох аспектах, а саме: унормування певного порядку діяльності суб'єктів суспільних відносин, а також передбачення законом чи вироблення практикою сукупності заходів, спрямованих на удосконалення або покращання функціонування будь-чогось за певних умов
Семантичні аспекти і тлумачення забезпечення з лінгвістичних позицій дозволяє розглядати його як: вид діяльності, систему напрямів чи певні заходи, спрямовані на покращання чи удосконалення чогось конкретного.
Термінологічне розуміння та тлумачення "забезпечення" в тлумачних словниках має вихідне значення для з'ясування сутності його змісту в ситуаціях застосування, наприклад, "забезпечення інформаційно-аналітичної роботи", "забезпечення інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби", "інформаційно-аналітичне забезпечення роботи органів державної податкової служби" та ін.
Таким чином, термін "забезпечення" як номінативну одиницю мови можна розглядати в теоретичному значенні - як сукупність засобів, інструментів, застосованих для вирішення певних завдань, а також умов, які сприяють процесу їхнього вирішення, і в практично-функціональному значенні - як сукупність напрямів створення зазначених вище засобів та умов, визначення порядку і правил їхньої апробації, впровадження і застосування в практичних сферах діяльності.
Під забезпеченням у широкому розумінні щодо діяльності податкових органів, виходячи з наведеного його тлумачення, розуміють систему відповідно наукових і практичних напрямів його оптимізації, а також розробки і прийняття певних рішень і заходів у процесі діяльності органів державної податкової служби при реалізації покладених на неї функцій.
Виходячи із викладеного, інформаційне забезпечення органів податкової служби - це і постійне узагальнення практики діяльності податкової служби, виявлення недоліків і назрілих проблем, наукова їхня розробка і відповідне законодавче, методичне вирішення. Інформаційне забезпечення можна розглядати як своєрідний загальний метод організації чи удосконалення тієї чи іншої діяльності. У той же час це процес, пов'язаний з отриманням (збиранням), переробкою, використанням і збереженням інформації, яка відображує реальні явища, події, факти тощо. Що стосується діяльності державної податкової служби, то головним тут є відшукання значимої для такої діяльності інформації, чітке визначення її меж і документування з метою

 
 

Цікаве

Загрузка...