WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність, види комп’ютерних злочинів та їх підслідність - Реферат

Сутність, види комп’ютерних злочинів та їх підслідність - Реферат

статус комп'ютерної інформації, що підлягає кримінально-правовій охороні, захист правовідносин у зв'язку із створенням, розповсюдженням комп'ютерних вірусів, а також передбачити як наслідок протиправних дій, передбачених ст. 361 і 362, блокування, витікання, копіювання і перекручення інформації та ін.
4. Беручи до уваги підвищену суспільну небезпеку інших злочинів, пов'язаних із використанням комп'ютерної техніки, автор пропонує внести зміни до ст. 67 КК України. Як додаткову кваліфікуючу ознаку, що обтяжує покарання, пропонується передбачити "вчинення злочину з використанням комп'ютерної техніки".
Розглянемо питання підслідності комп'ютерних злочинів, класифікація яких подана в таблиці. У науці кримінально-процесуального права підслідність кримінальної справи визначають як сукупність встановлених законом ознак кримінальних справ, відповідно до яких встановлюється конкретний слідчий орган, компетентний проводити досудове слідство [16, с. 481].
Відповідно, розрізняють предметну, персональну, альтернативну, територіальну підслідність та підслідність за зв'язком справ. У межах цієї статті нас цікавитиме лише два види підслідності: предметна і підслідність за зв'язком справ.
За предметною підслідністю залежно від характеру злочину і його кваліфікації розмежовується компетенція слідчих органів і визначається, хто з них проваджуватиме розслідування: слідчі прокуратури, органів внутрішніх справ, податкової міліції чи служби безпеки.
Якщо проаналізувати перелік злочинів, які науковці визначили у порівняльному аналізі норм міжнародних документів з КК України [4, с. 158], то щодо предметної підслідності справ скажемо наступне: слідчим органів внутрішніх справ підслідні справи про злочини, передбачені статтями 361-363; ч. 1, 2 ст. 176 і 177; ч. 2-5 ст. 185; ч. 2-5 ст. 186; ст. 187; ч.2, 3 ст. 188; ч. 2-4 ст. 190; ст.ст. 192, 193; ч. 2 ст. 194; ст.ст. 199, 200, 217, 223, 224, 231, 232, 300, 301; відповідно, слідчим органів прокуратури - ст.ст. 191, 359; ч. 3 ст. 176 і 177, а органів податкової міліції - ст. 216. При цьому до відання органів СБУ жодна стаття не належить, хоча суспільна небезпека даних злочинів може бути досить високою.
Підслідність за зв'язком справ має місце у випадках тісного взаємозв'язку різних злочинів і часто виникає, коли різні злочини об'єднані одним умислом, місцем, часом їх вчинення. Так, згідно з ч. 5 ст. 112 КПК, якщо під час розслідування справ, порушених слідчими податкової міліції, будуть виявлені ознаки злочинів, передбачених статтями 191, 192, 200 КК України, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, тоді їх мають розслідувати слідчі податкової міліції.
Проте якщо під час розслідування справи буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або вчинені іншою особою (якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство), і які не підслідні тому органу, який здійснює у справі досудове слідство, тоді у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження, прокурор, що здійснює нагляд за досудовим слідством, у визначених законом випадках повинен визначити підслідність усіх справ (ч.7 ст. 112 КПК).
Наявність спеціальних підрозділів по боротьбі з комп'ютерними злочинами у правоохоронних органах з висококваліфікованими спеціалістами є однією зі складових ефективної протидії комп'ютерній злочинності.
Створення Управління по боротьбі зі злочинами у сфері високих технологій дозволило щорічно збільшувати кількість розкриття злочинів в Україні. Разом з тим, враховуючи ту обставину, що злочинці у своїх інтересах використовують останні досягнення в сфері інформаційних технологій, існує гостра потреба у підготовці і перепідготовці кадрів. Проблемною на сьогодні є підготовка відповідних кадрів для обласних підрозділів МВС у сфері високих технологій [9, с. 94].
Для вирішення завдань у розслідуванні комп'ютерних злочинів у міжнародному масштабі необхідно здійснити чимало заходів, зокрема, провести роботу по міжнародній уніфікації термінології і понять, що стосуються кримінально-правової і криміналістичної оцінки злочинних діянь у сфері комп'ютерної інформації.
Намагання держав гармонізувати своє національне законодавство з основними правовими нормами, виробленими міжнародною спільнотою, запобігатиме правовим конфліктам або щонайменше закладатиме основу міжнародного співробітництва.
Література:
1. Азаров Д. Порушення роботи автоматизованих систем - злочин у сфері комп'ютерної інформації // Право України. - 2000. - №12. - С. 69-73.
2. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп'ютерна злочинність: Навчальний посібник. - К.: Атака, 2002. - 240 с.
3. Биленчук П.Д., Гаенко В.И., Борисова Л.В., Козырь М.В. Проблемы информационной безопасности // Право і безпека. - 2002. - № 1. - С. 138-140.
4. Борисова Л.В. Особливості формування криміналістичної характеристики злочинів у сфері комп'ютерної інформації // Вісн. Акад. праці і соц.відносин Федер. профспілок України. - 2002. - № 2, ч. 1. - С. 50-53.
5. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. - М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2002. - 496 с.
6. Голина В.В., Пивоваров В.В. Проблемы компьютерной преступности./Фінансова злочинність: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 12-13 лют. 1999 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Департамент юстиції США. - Харків: Право, 2000.
7. Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посіб. / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніціпального управління" // Заг. ред. Р.А. Калюжного. - Запоріжжя : ГУ "ЗІМДУ", 2002. - 292 с.
8. Карпушева И.Ю. Уголовно-правовая природа информации: проблема отнесения категории информации к объекту либо к предмету преступления // Право і безпека. - 2003/2'1. - С. 87-91.
9. Компьютерная преступность и кибертерроризм: Исследования по Программе малых грантов / Выпуск первый. - Запорожье: Центр исследования компьютерной преступности, 2004. - 166 с.
10. Лісовий В.В. "Комп'ютерні" злочини: питання кваліфікації // Право України. - 2002. - № 2. - С. 86-88.
11. Лісовий В.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства щодо комп'ютерних злочинів. //Науковий вісник Національної академії внутрішні справ України. - 2001. - Вип. 4. - С. 274-278.
12. Музика А., Азаров Д. Коментар до статей розділу 16 Особливої частини КК України "Злочини у сфері вико-ристання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж" // Підприємство, господарство і право. - 2002. - № 12. - С. 109-114.
13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002. - 1104 с.
14. Про інформацію: Закон України від 02.10.92 № 2657-XII.
15. Розенфельд Н.А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2003. - 17 с.
16. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А.С.К., 2002. - 1056 с.
17. Edward Carter. Examining cybercrime: its forms and perpetrators // Право і безпека. - 2003/2'. - С. 92-99.

 
 

Цікаве

Загрузка...