WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами - Реферат

Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами - Реферат

разі виявлення податкових ризиків"*. У п. 2.1 Типового положення термін "супроводження" застосовується уже дещо по-іншому, у контексті "скоординованого податкового супроводження" без визначення його сутності. А п. 7.7 цього документа взагалі пропонує: "розуміти та запроваджувати нову форму відносин податкових органів та платників податків - податкове супроводження великих платників податків". У той же час Додаток 3 до наказу ДПА України № 474-2001 р., "податкове супроводження великих платників податків" розглядає як функцію і окреслює тридцять два напрями її виконання, не роз'яснюючи відмінностей, які існують у розумінні податкового супроводження як форми і функції. На нашу думку, щодо подвійного тракту-вання терміна "супроводження" стосовно податкової міліції, то суперечностей тут не повинно виникати, якщо його розглядати як:
1) спеціальні аспекти діяльності податкової міліції України, за допомогою яких реалі-зуються визначені для неї нормативними актами функції (форма);
2) напрями впливу спеціального підрозділу державної податкової служби України - податкової міліції, на спеціальні відносини у сфері оподаткування (функція).
Відповідно до наказу ДПА України "Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції" від 18.02.2002 р. № 78 терміном "супроводження" позначають-ся заходи спеціально призначених співробітників управлінь боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, органів ДПС із заповнення і постійного аналізу відомостей існуючих у податкових органах баз даних з метою встановлення фактів приховування і маскування незаконного походження коштів і доходів, їхнього справжнього характеру, джерел одержання і визначення сумнівності фінансово-майнових операцій.
За наказом ДПА України "Про взаємодію між підрозділами державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб" від 04.06.2002 р.
№ 263 необхідність оперативного супроводження податковою міліцією виникає при недопуску працівників податкового органу до перевірки, нестворенні належних умов для проведення перевірки, погрозах, ігноруванні вимог перевіряючих, необхідності забезпечен-ня вилучення документів. Основним змістом оперативного супроводження платників податків цей наказ визначає діяльність податкової міліції з встановлення складу злочину, вчиненого посадовими особами суб'єкта підприємництва або фізичною особою, місць знаходження грошових коштів і матеріальних цінностей, забезпечення їхнього збереження для наступного стягнення до бюджету несплачених сум податків та інших платежів.
Зовсім інший зміст - "супроводження працівників органів державної виконавчої служби при примусовому входженні до приміщень та сховищ підприємств - боржників…", - містить п. 3 Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів ДПС, затвердженого наказом Мін'юсту і ДПА України від 03.07.2002 р. № 60/5; 304 (зареєстровано в Мін'юсті України 04.07.2002 р. за № 555/6843).
По-іншому трактується термін "супроводження" у Методичних рекомендаціях з організа-ції кабінетного аудиту (для юридичних осіб) - наказ ДПА України від 25.11.2002 р. № 567. Цей документ проголошує зміну пріоритету фіскальної функції податкового органу на функцію супроводження платників податків як клієнтів державної податкової служби шляхом здійснення постійного моніторингу платників.
Різне тлумачення терміна "супроводження", часто нечітке, містять й інші управлінські документи: спільний наказ ДПА і Мінпаливенерго України "Про взаємодію органів ДПС та Мінпаливенерго України при супроводженні у господарських судах справ про банкрутст-во підприємств вугільної галузі" від 07.03.2003 р. № 105/115; постанова КМ України "Про забезпечення транспортування спирту етилового, коньячного і плодового у супроводженні представників органів ДПС" від 16.12.2004 р. № 1689 - вона передбачає процедуру супро-водження фізичними силами працівників міліції транспортування спирту територією України; Інструкція про порядок ведення органами ДПС оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами ДПС України, затверджена наказом ДПА України від 18.07.2005 р. № 276 - тут передбачено здійснення процедури супроводження у контексті єдиного технологічного процесу комп'ютерної обробки докумен-тів щодо обліку платежів, що надходять до бюджету; у листі ДПА України державним податковим адміністраціям в областях від 17.05.2006 р. № 9337/7/21-0417 - у цьому документі йдеться уже про процедуру опломбування цистерн із спиртом та їхнє супровод-ження податківцями разом із підрозділами МВС тощо.
Необхідно зазначити, що найбільш точне тлумачення терміна "супроводження", подано у наказі ДПА України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження органами державної податкової служби України" від 23.02.2005 р. № 78. Відповідно до п. 2.4.1 частини першої "Розподіл платників податків за категоріями уваги" Методичних рекомендацій, супроводження органами державної податкової служби платників податків за категоріями уваги полягає у проведенні тим чи іншим підрозділом (підрозділами) податкової служби заходів, визначених саме п. 2.4.1 частини першої Методичних рекомендацій. Зокрема, на підрозділи податкової міліції покладено обов'язок супроводження платників податків високого рівня ризику - з ознаками шахрайства. Наказ ДПА України № 78 - 2005 р. пропонує таке визначення поняття "супроводження податковою міліцією платників податків" - це "виявлення, попередження та руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань та ухилень від сплати податків, встановлення осіб, задіяних у незаконній діяльності, збір необхідної доказової бази з метою притягнення до кримінальної відповідальності, збір інформації для ініціювання ліквідації суб'єктів господарювання у судовому порядку" (абзац 10-й п. 2.4.1 частини першої Методичних рекомендацій), а в другому розділі частини п'ятої Методичних рекомендацій вказані форми відпрацювання платників податків у межах їхнього супроводження: моніторинг діяльності суб'єктів господарювання, здійснення перевірочних заходів відповідно до законодавства, претензійна робота в судах, розслідування кримінальних справ тощо.
Але, як вважає автор, наведене вищепоняття супроводження податковою міліцією платників податків навряд чи можна вважати завершеним.
Зокрема, не зрозуміло, як узгоджується визначена мета супроводження - притягнення платників податків до кримінальної відповідальності, з проголошеним ДПА України курсом на зміну "філософії спілкування з платниками податків з фіскальної на добровільну сплату податків, що потребує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні" [3]. І друге. Як співвідноситься проголошена ДПА України перебудова, а власне, концепція відшкодування та її спрямованість на підтримку національної економіки [4] з вимогою збору податковою міліцією інформації для ініціювання ліквідації суб'єктів господарювання, нехай і не безпідставно?
Навіть наведений вище далеко неповний перелік нормативних актів та інших документів, а також наукових публікацій, де стосовно діяльності податкової служби в цілому і податкової міліції зокрема використовується термін "супроводження", дає достатньо підстав для твердження, що при тлумаченні зазначеного поняття в теоретичних розробках і нормативних актах щодо управління податковою службою і регулювання податкових відносин не існує не тільки його

 
 

Цікаве

Загрузка...