WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення та розвиток управління персоналом в органах внутрішніх справ - Реферат

Становлення та розвиток управління персоналом в органах внутрішніх справ - Реферат

тактичному. Ядром стратегічного напряму теорії управління персоналом є формування кадрової політики галузі і вироблення форм та методів вирішення стратегічних завдань у сфері реалізації кадрової політики відомства. Стратегічний напрям (загальна частина) теорії управління персоналом пов'язана з розглядом роботи з кадрами органів внутрішніх справ системно на підставі концепцій розвитку відомства, галузі державного управління, зміни характеру та обсягу функцій і завдань.
На тактичному рівні управління персоналом (особлива частина) вивчає проблеми управлінської діяльності кадрових апаратів органів внутрішніх справ, техніку й інформаційні технології кадрової роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ.
Важливими складовими цього розділу теорії управління персоналом є: місце і роль кадрових апаратів у реалізації кадрової політики; функції та завдання працівників кадрових апаратів; методики розробки положень про кадрові апарати, посадові інструкції їх співробітників; організація службової діяльності кадровиків; інформаційне забезпечення і документування (кадрове діловодство); психолого-педагогічні компоненти роботи співробітників кадрових апаратів; форми та методи утворення ефективно функціонуючих колективів співробітників органів, служб і підрозділів внутрішніх справ; профілактика порушень законності та службової дисципліни; методи оцінки ефективності роботи з персоналом кадрових апаратів.
Важливим стимулом активізації наукових досліджень у галузі управління персоналом органів внутрішніх справ України є Концепція адміністративної реформи в Україні [5], Концепція розвитку системи МВС України [6], Комплексна програма вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції, затверджена наказом МВС України від 29.01.1999 р. № 61 та директива МВС України від 06 лютого 2004 року № 6 "Про зміцнення кадрового потенціалу та підвищення рівня професіоналізму працівників органів внутрішніх справ", затверджена рішенням Колегії МВС України від 06 лютого 2004 року.
Успішне вирішення завдань, окреслених у вказаних документах, залежить від виконавців, від рівня їх професійної підготовки сприйняти закладені в концепціях ідеї, побажання, а також від внутрішнього спрямування на їх практичну реалізацію, від злагодженості і взаємодії всіх служб і підрозділів внутрішніх справ, найкращого забезпечення проблем управління персоналом.
Кадрова політика - це найскладніша, багатофакторна і багатоярусна система. Вона об'єктивно містить у собі всі кадри органів внутрішніх справ, систему і культуру їх взаємодії, морально-психологічний клімат, моральний облік цієї специфічної групи державних службовців, традиції і норми деонтології, правові норми, загальну і правову культуру особового складу. Це і кінцевий результат, і зміст кадрової політики, і важливі умови її успішної реалізації. Кожний напрям також потребує глибокої наукової розробки.
Одним із основних шляхів успішної реалізації положень Концепції розвитку системи МВС України та Комплексної програми вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції є зміна моделей управління персоналом в органах і підрозділах внутрішніх справ. Світовий досвід управління в соціальних організаціях підтверджує, що в теорії управління можна виділити етапи їх розвитку, як правило, пов'язані з адаптацією до нових технологій управління і специфіки кадрової роботи в різних соціальних спільнотах (наукові працівники, робітничі колективи, армійські формування, підрозділи поліції). Справжньою революцією у кадровій роботі став системний підхід до соціального управління.
Системний підхід детермінував принципово новий напрям - управління людськими ресурсами. Функція управління персоналом стає компетенцією перших керівників, що детермінує необхідність знання теорії і практики управління персоналом. У свою чергу, нова кадрова політика диктує орієнтацію на нові моделі управління персоналом [7].
В органах внутрішніх справ назріла необхідність переходу моделі "Х" до моделі "Y". У реальній практиці, а як відомо, будь-яка теоретична модель є біднішою за її практичне перетворення у життя, моделі "Х" та "Y" в чистому вигляді явище вкрай рідкісне. Проте традиційно органи внутрішніх справ як жорстко централізована структура мілітаризованого характеру тяжіє до моделі "Х". Нова ж кадрова політика, зафіксована в Концепції розвитку системи МВС України та Комплексній програмі вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції, пропонує переміщення в бік моделі "Y". Цей процес зміни парадигм потребує глибоких наукових досліджень.
Формування кадрового потенціалу системи, реалізація положень Концепції та Комплексної програми, на нашу думку, повинні здійснюватися за єдиною схемою для всієї системи органів внутрішніх справ.
Роботу з персоналом слід розглядати і оцінювати у якості головної функцію керівників усіх рівнів системи органів внутрішніх справ. Американські спеціалісти з управління дещо з гумором, але дуже влучно, зазначають, що керівник - це людина, яка досягає своєї мети шляхом своїх підлеглих. Обов'язок реалізовувати державну, відомчу, у межах посадової компетенції свою кадрову політику - пряме і головне завдання керівника. Кадри органів внутрішніх справ є специфічною складовою частиною кадрового корпусу державних службовців, тому успішна реалізація положень Концепції та Комплексної програми вносить вагомий внесок у проведення державної кадрової політики. І виконати це можна тільки на підставі наукового підходу, з урахуванням рекомендацій теорії управління персоналом. Основними напрямами реалізації кадрової політики в органах внутрішніх справ України і досліджень у галузі управління персоналом є:
- утворення нової парадигми кадрової роботи на базі професіоналізації працівників кадровихапаратів, науковості форм і методів роботи з особовим складом, використання в діяльності кадрових служб нових інформаційних технологій;
- трансформування особового складу всіх служб і підрозділів органів внутрішніх справ у висококваліфікований, професійно-компетентний персонал;
- формування сучасної нормативно-довідкової бази роботи з кадрами органів внутрішніх справ;
- розвиток системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів органів внутрішніх справ;
- створення міцних духовно-моральних начал служби в органах внутрішніх справ, виховання у особового складу почуття службового обов'язку, неухильного виконання вимог присяги, законів, норм професійної деонтології.
Сила держави та ефективність влади прямо залежать від роботи державного апарату, від компетентності і чесності самих провідників державної політики. Укріплення вертикалі державної влади і удосконалення системи її організації - складний, багатогранний процес. І головними інструментами при вирішенні цього завдання є законодавче регулювання, бюджетний процес і продумана кадрова політика.
Принаймні два з цих "інструментів" (правове регулювання і кадрова політика) стосовно системи МВС України є предметом науки управління персоналом в органах внутрішніх справ.
Література:
1. Колодкин Л.М. Становление и развитие управления персоналом в органах внутренних дел // Актуальные проблемы совершенствования организационных и правовых основ деятельности органов внутренних дел. Труды Академии управления. - М., 1999. - С. 116-123.
2. Забігайло В. Шлях України до Європейського Союзу: виконання зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво в сфері політико-правової форми та гармонізації права. - К.: VEPLAC, 2000. - 7 c.
3. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. - М.: МАЭП, 1999. - 288 с.
4. Административное право зарубежных стран. - М., 1996 . - С. 114.
5. Концепція адміністративної реформи в Україні, затверджена Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98.
6. Концепція розвитку системи МВС України, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.1996 № 456. - К., 1996. - 10 с.
7. Сущенко В.Д., Смирнов А.М., Коваленко О.І., Смирнов А.А. "Організація управління персоналом в ОВС": Монографічне дослідження. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. - 352 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...