WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці - Реферат

Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці - Реферат

програми інтеграції. Очевидним є те, що передбачення такого критерію автоматично виключало можливість збереження та застосування самобутніх матеріальних і процесуальних правових інститутів, які хоч і не суперечили імперативним нормам національного права, але характе-ризувалися високим степенем оригінальності і були технічно несумісні із національним законодавством, а тому не відповідали інтегративній меті;
6) до обставин, за яких переселення корінних народів з їх земель ставало можливим без надання згоди на це такими народами, було включено забезпечення економічного розвитку держави. На нашу думку, це могло створювати легітимну підставу для виселення корінних народів без реальної на те необхідності для таких народів чи народу держави, а лише з метою досягнення конкретних політичних цілей чи економічного зиску (ч. 1 ст. 12);
7) конвенцією не регламентується правовий статус природних копалин, що знаходяться на територіях, які належать корінним народам.
Ми вважаємо, що основною причиною перелічених вище недоліків конвенції МОП № 107 була її загальна спрямованість на інтеграцію корінних народів у загальнонаціональне суспільство, яка проявлялась у переважній більшості норм: відповідні положення конвенції МОП № 107 визнавали необхідність захисту прав корінного населення, але при цьому наголошували на обов'язковості поступової інтеграції зацікавленого населення у життя відповідної держави (ч. 1 ст. 2), не приділяючи при цьомуналежної уваги тому, як така інтеграція вплине на оригінальні соціальні інститути та культуру корінних народів. Результати досліджень, проведених щодо дискримінації корінного населення спеціальними доповідачами Підкомісії з попередження дискримінації та захисту прав меншин Комісії з прав людини Економічної та Соціальної Ради ООН [8 ], переконливо свідчать про те, що в своїй більшості корінні народи були позбавлені можливості користуватися основними правами людини на тому рівні, що й решта населення держав їх перебування; у дослідженнях також були наведені численні факти нехтування та грубих порушень законів і звичаїв корінного населення, зневажання їх цінностей і позбавлення їх перспективи власного оригінального розвитку.
З урахуванням змін, що відбулися у міжнародному публічному праві у період після 1957 р., та наявних тенденцій зміни міжнародного та внутрішньодержавного статусу корінних народів, Адміністративною Радою МОП було прийнято рішення про необхідність перегляду конвенції № 107, адже її орієнтація на асиміляцію не відповідаласучасному образу мислення і не дозволяла корінним народам здійснювати власний оригінальний економічний, соціальний та культурний розвиток. Відповідно до цього рішення 27.07.1989 р. на 76 сесії Генеральної конференції Міжнародної Організації Праці було прийнято ряд пропозицій про частковий перегляд конвенції МОП № 107 у формі міжнародної конвенції - Конвенції МОП № 169 щодо корінних народів та народів, що ведуть племінний спосіб життя у незалежних країнах. На сьогодні серед документів hard law ця конвенція найбільш детально регламентує міжнародно-правовий статус корінних народів. Втім вона відображає сучасний стан питання і тому не охоплюється межами цієї статті.
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно ще раз підкреслити ту визначну роль, яку відіграли і продовжують відіграти конвенції МОП у визначенні міжнародно-правового статусу корінних народів. У ході своєї еволюції положення відповідних конвенцій пройшли тривалий шлях, розвиваючись від загальних норм, що встановлювали стандарти у галузі трудових правовідносин за участю осіб, які мешкали на несамоврядованих територіях (конвенції № 50, 64), до високо розроблених комплексів правових інститутів, які досить детально регламентують значну кількість аспектів життя корінних народів та визнають їх колективні права (конвенція № 169). Звісно, порівняно із сучасними стандартами, положення проаналізованих конвенцій можна охарактеризувати як застарілі та такі, що не відповідають вимогам часу, але не потрібон забувати, що саме вони були тими сходами, підіймаючись якими світова спільнота змогла досягти сучасного стану та продовжувати розвиток прав корінних народів.
Література:
1 UN General Assembly Resolution 164, UN GAOR, 45th session, Supp. No. 49 at 277. UN Doc.: A/Res/45/164 (1990).
2. UN General Assembly Resolution 163, UN GAOR, 48th session, Agenda Item 114 (b). UN Doc.: A/C.3/48/163 (1993).
3. Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Report of the Working Group on Indigenous Populations, on its Eleventh Session). 23 August 1993, Annex I, pp. 50-60. // E/CN.4/Sub.2/1993/29 (1993); The Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples // GT/DADIN/doc.23/01.
4. Convention (No.50) concerning the Regulation of Certain Special Systems of Recruiting Indigenous Workers // The Official WWW - server of the International Labour Organization - http://www.ilo.org.
5. Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention (No.64)// ibid.
6. Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention (No.65)// ibid.
7. Convention (No.107) Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries // ibid.
8. Див., напр.: Martinez Cobo. Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations // UN Doc.: E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, para.379, 381 (1983); Discrimination against Indigenous Populations. A working paper by Ms. Erica-Irene A. Daes containing a set of draft preambular paragraphs and principles for insertion into a universal declaration of indigenous rights, 21 June 1988 // Center for World Indigenous Studies, Olympia, Washington USA - www.cwis.org
9. UN General Assembly Resolution 164, UN GAOR, 45th session, Supp. No. 49 at 277. UN Doc.: A/Res/45/164 (1990).
10. UN General Assembly Resolution 163, UN GAOR, 48th session, Agenda Item 114 (b). UN Doc.: A/C.3/48/163 (1993).
11. Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Report of the Working Group on Indigenous Populations, on its Eleventh Session). 23 August 1993, Annex I, pp. 50-60. // E/CN.4/Sub.2/1993/29 (1993); The Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples // GT/DADIN/doc.23/01.

 
 

Цікаве

Загрузка...