WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці - Реферат

Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці - Реферат


Реферат на тему:
Становлення концепції прав корінних народів у конвенціях міжнародної організації праці
Останнє десятиріччя ХХ ст. було позначено помітною тенденцією розвитку прав корінних народів, що проявлялася у діяльності ООН та ряду регіональних міжнародних організацій, насамперед ОАД. Зокрема, на рівні ООН було проголошено Міжнародний рік корінних народів світу (1993 р.) [1], а згодом і Міжнародне десятиріччя корінних народів світу (1995-2004 рр.) [2], у відповідних робочих групах ООН та ОАД були створені проекти декларацій про права корінних народів [3]. Вищенаведене переконливо свідчить про актуальність досліджень, спрямованих на визначення міжнародно-правового статусу корінних народів. Втім, на нашу думку, для адекватного розуміння сучасного стану цього питання необхідно проаналізувати й ті документи, що заклали підвалини концепції прав корінних народів.
На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що таким базисом, на основі якого були створені існуючі міжнародно-правові норми щодо корінних народів, є насамперед конвенції Міжнародної Організації Праці (далі - МОП). У процесі діяльності МОП було розроблено та прийнято ряд конвенцій, аналіз яких дозволяє прослідити еволюцію прав корінних народів. У контексті даної тематики нами пропонується резюме висновків аналізу конвенцій МОП №№ 50, 64, 65 та 107.
Конвенція МОП № 50 про регламентацію деяких особливих систем вербування працівників корінного населення 1936 р. (далі - конвенція МОП № 50) [4 ] була першим міжнародно-правовим документом, що визначав статус осіб, які належать до корінного населення. Вона вступила в силу 08.09.1939 і продовжує діяти до сьогодні.
Цей документ присвячений визначенню внутрішньодержавного статусу робітників зі складу корінного населення у районах його дії. Конвенцією передбачаються обов'язки органів влади та роботодавців щодо забезпечення мінімальних стандартів безпеки корінних спільнот, робітників зі складу корінного населення та їх сімей у зв'язку з переїздом, а також з роботою у місцях, віддалених від звичайного району проживання такої спільноти. При цьому акцент робиться на гарантуванні власне виживання корінних спільнот і їх членів, так би мовити, на "підтриманні рівня популяції", що сьогодні звучить жорстоко і політично некоректно, але повністю узгоджується з тогочасним ставленням розвинених країн до проблем населення залежних територій.
Безпосередньо ж права робітників корінного населення встановлюються конвенцією в дуже обмеженому обсязі. Зокрема, передбачається лише право робітника на отримання письмового документа, що посвідчує його вербування - посвідчення про найом, трудової книжки чи трудової угоди (ст.17), а також право на повернення до місця проживання за рахунок роботодавця чи вербувальника. Проблема міжнародно-правового статусу корінної спільноти конвенцією МОП № 50 не порушується. Не можна недооцінювати також історичне значення цієї конвенції як міжнародно-правового документа універсального характеру у якому вперше регламентуються елементи правового статусу осіб, які належать до корінного населення.
Конвенцію МОП № 64 про регламентацію письмових трудових договорів працівників корінного населення (далі - конвенція МОП № 64) [5 ] було прийнято 08.06.1939 р., дата вступу її в силу - 08.07.1948 р.
Конвенція МОП № 64 продовжує процес визначення внутрішньо-державного статусу корінного населення в контексті трудових правовідносин шляхом регламентації умов укладання та змісту письмових трудових договорів працівників зі складу корінного населення. Порівняно з попередньою, її можна охарактеризувати як більш розроблену з огляду як на юридичну техніку (удосконалення структури, характеру та способів викладення правових норм, підвищення ступеня внутрішньої когерентності), так і на детальніше визначення правового статусу осіб.
Основною рисою конвенції МОП № 64 є значне розширення обсягу прав робітників корінного населення, у тому числі і за рахунок положень, попередньо сформульованих у вигляді аморфних обов'язків держав. До таких положень, зокрема, можна віднести право на повернення за рахунок роботодавця до місця попереднього проживання чи місця вербування (ч. 1 ст.13), та гарантії щодо умов транспортування робітників до місця роботи з місця вербування (ч. 2 ст.15). Певний прогрес можна спостерігати й у зміні положень щодо регламентації трудової діяльності неповнолітніх робітників зі складу корінного населення, адже, відтворюючи раніше розроблену формулу щодо вікових обмежень, конвенція МОП № 64 передбачає обов'язкове затвердження запропонованої роботи органами влади як такої, що не є шкідливою для духовного та фізичного розвитку згаданих неповнолітніх осіб (ч. 2 ст. 8).
На нашу думку, результати проведеного порівняння свідчать швидше про революційний, ніж еволюційний розвиток відповідних норм, адже правовий статус робітників корінного населення за конвенцією МОП № 64 якісно відрізняється від раніше встановленого статусу, відкриваючи новий етап правової регламентації співвідношень держав ікорінних народів. Очевидним є і те, що конвенція МОП № 64 не була покликана здійснювати міжнародно-правовий захист прав людини, а тим більше груп, у сучасному його розумінні. На нашу думку, її призначенням швидше було лише встановлення певних стандартів у галузі трудових правовідносин за участю осіб, які мешкали на несамоврядованих територіях, тобто представників населення, яке можна назвати корінним відносно європейських переселенців і колонізаторів. Але не можна заперечувати факт позитивного впливу цієї конвенції на розвиток внутрішньодержавного статусу представників корін-ного населення та власне корінних спільнот, а також її сприяння подальшим розробкам відповідних міжнародно-правових норм у майбутньому.
Конвенція МОП № 65 про кримінальні санкції за порушення трудових договорів працівниками корінного населення 1939 р. (далі - конвенція МОП № 65) [6 ] також вступила в силу 08 липня 1948 р.
Основним приписом конвенції є скасування кримінальних санкцій за порушення трудових угод працівниками корінного населення, причому щодо повнолітніх робітників таке скасування мало відбутися "поступово та у можливо короткий термін", а щодо неповнолітніх осіб, молодших мінімального віку, передбаченого

 
 

Цікаве

Загрузка...