WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення і розвиток фінансового контролю у Збройних силах України - Реферат

Становлення і розвиток фінансового контролю у Збройних силах України - Реферат

фінансового контролю.
У кінці ХІХ ст. зовнішній контроль за військовими здійснювався центральними і місцевими органами влади. У складі центрального органу існував Департамент воєнної і морської звітності, на який була покладена ревізія Воєнного і Морського міністерств. Місцевими установами були контрольні палати губерній, які ревізували те військо, що перебувало на їхній території.
Для продовження вивчення еволюції фінансового контролю вважаємо за необхідне звернутися до напрацювань уже визнаних науковців: Н. Ровинського, А. Литвина, А. Андрєєва, Д. Нікольського. Саме ними було досліджено становлення фінансового контроля у до і післяреволюційний період [4].
За часів правління царя Миколи ІІ (1894-1917 рр.) фінансовий контроль функціонував в умовах капіталізму і нової політичної обстановки, державний контролер мав статус міністра.
У березні 1917 року в Україні створено тимчасовий уряд, який в основному зберіг управлінський апарат царської Росії. У губерніях, повітах і волостях функціонували відповідні контрольні палати державного контролю, і така структура проіснувала в Україні до встановлення радянської влади, тобто до 1919 року. Тимчасовий уряд (березень - грудень 1917 року), Українська Центральна Рада (березень 1917 - квітень 1918 року), уряд гетьмана П. Скоропадського (квітень - листопад 1918 року) та Українська директорія на чолі з С. Петлюрою (грудень 1918 - лютий 1919 року) основним завданням контрольних органів вбачали забезпечення цільового використання фінансових ресурсів і кредитів, отриманих від іноземних держав, на потреби війська та утримання органів влади [4].
Подальший розвиток контрольно-ревізійної служби в Радянській Україні безпосередньо був пов'язаний із декретом Радянського народного комісаріату України "Про центральну контрольну колегію і місцеві обліково-контрольні колегії і комісії". Вони утворювалися у губерніях і районних радах робітничих, солдатських і селянських депутатів, а в центрі утворено центральну обліково-контрольну колегію, яка керувала всією контрольною роботою в Україні і особисто ревізувала організації, у тому числі і військові формування.
У 1920 році Український Уряд видав розпорядження "Про реорганізацію всіх установ Державного контролю на Україні", на підставі якого контролюючі структури були перетворені в єдиний орган - Всеукраїнську робітничо-селянську інспекцію, яка пізніше отримала назву Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції, до складу якого входила фінансово-кредитна інспекція [5].
З початку 40-х років минулого століття з метою підвищення ефективності фінансового контролю в Україні було створено Контрольно-ревізійне управління, воно здійснювало контроль за військами, розташованими на її території.
Початком важливого етапу в розвитку фінансового контролю стала постанова Ради народних комісарів 1936 року "Про внутрішньовідомчий фінансовий контроль і документальну ревізію". Її прийняття прямо змусило вдосконалювати і розвивати військовий фінансовий контроль.
Посилилися вимоги до військового фінансового контролю з виходом першого Положення про фінансове господарство військових частин Робоче-крестьянської Красної Армії, введеного наказом Народного Комісара Оборони № 230-1936 р., де зазначалося, що основним завданням внутрішнього фінансового контролю є попередження фінансових порушень і незаконного витрачання коштів і матеріальних цінностей. До речі, ці питання того часу стосовно контролю за ефективністю витрачання оборонних коштів залишаються актуальними і сьогодні, в час реформування Української армії.
Вважаємо за доцільне зазначити, що військовий фінансовий контроль із зазначеного часу до розпаду колишнього Радянського Союзу був організований у загальній фінансовій системі Збройних сил колишнього Радянського Союзу (1991 р.). У цілому війська, у тому числі розташовані на Україні, фінансувалися і контролювалися відомчими військовими контролюючими органами зверху до низу, а лише окремі соціальні витрати - місцевими органами влади України. Тому діюча система військового фінансового контролю на чолі Центрального фінансового Управління Міністерства оборони колишнього Радянського Союзу зберігалась в Україні до створення самостійних збройних сил незалежної держави.
Велике значення в удосконаленні і розвитку форм і методів фінансового контролю відіграла Всеукраїнська воєнно-наукова конференція з проблем фінансового контролю у збройних силах, яка відбулася у 1965 році. Після цього стали проводитися спільні і комплексні ревізії фінансово-господарської діяльності військ, що застосовуються донині.
Суттєві зміни становлення військової контрольно-ревізійної служби внесли перше і друге Положення про фінансовий контроль у Міністерстві оборони колишнього Радянського Союзу (1954 і 1982 рр.) і нова Інструкція по проведенню документальної ревізії фінансово-господарської діяльності військової частини (1987 р.), вимоги якої залишалися дійсними до 1996 року.
Підкреслимо, що з розпадом колишнього Радянського Союзу і створенням самостійних збройних сил, посилилася роль позавідомчого (державного) фінансового контролю за їх функціонуванням, у першу чергу через Міністерство фінансів України.
Відомчий фінансовий контроль у Збройних силах України здійснювався фінансовою інспекцією колишнього Головного фінансового управління Міністерства оборони України, яке у 2004 році було реорганізовано і отримало назву Контрольно-ревізійний департамент Міністерства Оборони України.
Зауважимо, що становлення фінансового контролю за утриманням збройних сил відбувалося одночасно з процесом державотворення і переходом до ринкових відносин. На жаль, розбудові фінансового контролю в перші роки незалежності не було приділено належної уваги, що призвело до багаторічного зволікання з формуванням єдиної цілісної державної системи контролю.
Зі створенням самостійної, незалежної України в розвитку системи фінансового контролю можна виокремити два етапи:
1) становлення (1991-2000 рр.), упродовж якого сформовано базові умови длястворення загальної системи фінансового контролю та мережі контролюючих органів, досягнуто законодавчого та конституційного закріплення основних гарантій їхньої діяльності, започатковано законодавче обмеження контрольних повноважень щодо контролю фінансово-господарської діяльності військ, організовано кадрове інформаційне, методичне та інше забезпечення контрольно-ревізійної служби. Цей етап характеризується також здійсненням заходів із підвищення результативності контрольно-ревізійної роботи та посиленням вимог до функціонування Збройних сил України;
2) оптимізації та вдосконалення (початок 2001 р. - по теперішній час) передбачає поглиблене дослідження організації системи військового контролю, у тому числі і фінансового, правове закріплення її складових із урахуванням зарубіжного досвіду, удосконалення взаємодії державних і військових контролюючих органів, створення правових гарантій ефективності фінансового контролю в умовах обмеженого фінансування української армії.
Реалізація першого етапу в основному забезпечила формування позавідомчого і відомчого фінансового контролю в Збройних силах України, що діє і сьогодні: було законодавчо визначено правові основи і підстави контролю, що здійснюється державними органами; утворено інститути державного, у тому числі і військового фінансового контролю, і окреслено компетенцію, форми і методи роботи контролюючих органів.
Уже у 1990 році було створено державну податкову службу, 1991 р. - Національний банк України, Державну митну службу України та Державну інспекцію з контролю за цінами, 1992 р. - Фонд державного майна України, 1993 р. - Державну контрольно-ревізійну службу, 1994 р. - Комітет у правах нагляду за страховою діяльністю, 1995 р. - Державне казначейство України та 1996 р. - Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку та Рахункову палату.
Забезпечувати спеціалізований державний фінансовий контроль за формуванням

 
 

Цікаве

Загрузка...