WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин - Реферат

Становлення і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин - Реферат

тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягом, структурою та їх цільовим призначенням; здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього та зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів; контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та національно-культурного розвитку, охорони довкілля; контроль за дотриманням законності щодо надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України; контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Державного бюджету України в установах Національного банку України та уповноважених банках; аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про вдосконалення бюджетного процесу в цілому; регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України, про результати здійснення інших контрольних функцій; виконання інших завдань, передбачених для Рахункової палати діючим законодавством України. Оскільки Рахункова палата є одним із основних органів державного фінансового контролю, то вона відіграє важливу роль і при здійсненні міжбюджетного контролю.
Право територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України або місцеве самоврядування закріплене у ХІ Розділі Конституції України. Так, у ст. 143 Конституції України вказано, що районні та обласні бюджети повинні формуватись із коштів державного бюджету для їх подальшогопере-розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів таі з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм. У свою чергу зазначено, що контролюють їх виконання обласні та районні ради, але порядок передачі цих коштів в Конституції не визначено. Звичайно, у Конституції важко все врегулювати. Це повинно бути зазначено у спеціальних нормативних актах.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правовий статус і відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування [6]. Так, у ст. 63 зазначено, що доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Однак цей Закон, що, до речі, був прийнятий у 1997 році, на той час не містив чіткого розподілу бюджетних повноважень, без якого важко побудувати систему розподілу бюджетних ресурсів [16, С 18].
Всі прогалини нормативних актів повинен був виправити Бюджетний кодекс України. Але, на жаль, вказані у ньому міжбюджетні відносини як сфера контролю конкретно не зазначені.
У вищевказаних нормативно-правових актах, що закріплюють правовий статус органів, які здійснюють фінансовий контроль, також не міститься завдань щодо здійснення контролю в сфері міжбюджетних відносин. На сьогодні немає жодного нормативно-правового акта, який би визначав основні завдання міжбюджетного контролю, особливості його здійснення, коло суб'єктів, серед повноважень яких є здійснення фінансового контролю саме в сфері міжбюджетних відносин. Внаслідок цього значна частина суспільних відносин, що складаються в процесі здійснення міжбюджетних відносин, залишається без належної уваги з боку органів фінансового контролю. Але місце, яке займають міжбюджетні відносини в системі бюджетних відносин, обсяги коштів, що рухаються в процесі їх здійснення, вимагають зосередження уваги законодавця саме на контролі в цій сфері.
Література:
1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28.06.1996. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 37-38.
3. Про бюджетну систему УРСР: Закон УРСР від 05.12.90 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 1. - Ст. 1.
4. Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР "Про бюджетну систему України": Закон України від 29.06.95 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 26. - Ст. 195.
5. Про державну контрольно-ревізійну службу: Закон України від 26.01.03 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13. - Ст. 110.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 27.05.97 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170 (із наступними змінами і доповненнями).
7. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141(із наступними змінами і доповненнями).
8. Концепція розвитку Міністерства фінансів України // Фінанси України. - 1997. - № 3. - С. 28-29.
9. Василик О.Д. Фінансова система України // Фінанси України. - 1995. - № 1. - C. 11.
10. Грачева Є.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. - М.: Юриспруденция, 2000. - 192 с.
11. Корчинський В.Є., Колодій С.Ю. Реалізація принципів вирівнювання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 84-93.
12. Кузьменко О. Проблеми співвідношення компетенції парламенту і Рахункової палати у контрольно-бюджетній сфері // Право України. - 2001. - № 4. - С. 101-105.
13. Огонь Ц.Г. Фінансова політика і доходи бюджету України // Фінанси України. - 1996. - № 8. - С. 5-22.
14. Правовое регулирование межбюджетных отношений в Российской Федерации / Под ред. канд. юрид. наук. Г.В. Петровой. - СПб: Юридический центр Пресс, 2003. - 835 с.
15. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. - 407 с.
16. Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права // Автореферат. - К., 1998. - С. 24.
17. Селюков А.Д. Правовое регулирование бюджетных отношений: теория и практика: Монография. - М.: МГСА, 2002. - 202 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...