WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин - Реферат

Становлення і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин - Реферат


Реферат на тему:
Становлення і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин
Міжбюджетні відносини є різновидом бюджетних відносин між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо розподілу прибутків і видатків між бюджетами по рівнях бюджетної системи, а також подальшого перерозподілу прибутків і видатків між ланками бюджетної системи. Пошук оптимального варіанта регулювання міжбюджетних відносин уже довгий час є об'єктом дослідження фахівців: вчених юристів-фінансистів: Г.В. Петрової, Т.В. Конюхової, А.Д. Селюкова та інших. Загальним питанням організації і здійснення фінансового контролю присвячують свої роботи Л.А. Савченко, О.Ю. Грачева та інші. Але одному з основних елементів регулювання міжбюджетних відносин - фінансовому контролю, в цій сфері належної уваги на сьогодні не приділяється.
Чинне законодавство та сучасна вітчизняна наука не виділяє фінансовий контроль у сфері міжбюджетних відносин в окремий вид чи, можливо, підвид фінансового контролю. Його організація та здійснення відбувається в межах загального фінансового, а швидше бюджетного контролю. Однак фінансовий контроль у сфері міжбюджетних відносин має свою характерну для нього специфіку, яка визначена існуючим механізмом міжбюджетних відносин. При цьому фінансовому контролю в сфері міжбюджетних відносин притаманні як проблеми правового регулювання фінансового контролю, так і проблеми правового регулювання міжбюджетних відносин, які, частково синтезуючись, утворюють окрему групу питань щодо вдосконалення механізму здійснення міжбюджетного фінансового контролю.
Метою цієї статті є характеристика нормативних актів, які торкаються питань контролю в сфері міжбюджетних відносин та визначення повноважень органів, які його здійснюють. Це допоможе науково обґрунтувати, сформувати уявлення про доцільність та необхідність фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин у зв'язку з притаманною йому специфікою, а також визначити коло питань стосовно вдосконалення його здійснення.
З моменту проголошення незалежності України, одночасно з процесом державотворення та переходом до ринкових відносин відбувалося становлення нової бюджетної системи та системи фінансового контролю. Усі фінансові інститути, що дісталися Україні у спадщину після розпаду Союзу РСР, являли собою уламки й окремі та недосконалі елементи фінансової системи тоталітарної держави [9, С. 11].
У часи радянської держави Міністерство фінансів УРСР виконувало обмежені функції і діяло під жорстким контролем Міністерства фінансів СРСР. Водночас після проголошення незалежності України перед молодою країною постала проблема створення принципово нового фінансового відомства, що забезпечило б як розробку, так і здійснення фінансової політики держави. Процес становлення такого відомства протягом 1991-1996 рр. був суперечливим, оскільки здійснювався без розробки Концепції розвитку Міністерства фінансів України, повного усвідомлення його ключової ролі в системі виконавчої влади [8, с. 28-29].
Закон УРСР "Про бюджетну систему УРСР" від 5.12.90 визначив основні положення та принципи бюджетного устрою держави, повноваження суб'єктів бюджетних відносин у бюджетному процесі. Згідно з цим законом бюджети всіх рівнів мали власні дохідні джерела, а також право визначати напрями їх використання, що повинно забезпечувати самостійність цих бюджетів [3].
Згідно з положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.93 № 147, Міністерство фінансів є центральним органом виконавчої влади з управління фінансами, отже, з контролю за рухом та витрачанням державних фінансових коштів. Міністерство фінансів України здійснює контроль за виконанням державного бюджету, за дотриманням установами Національного банку України, комерційними банками касового виконання державного бюджету по прибутках, виконує інші функції. Щодо міжбюджетних відносин, то у зазначеному нормативному акті записано, що Міністерство фінансів проводить в установленому порядку взаємні розрахунки державного бюджету з бюджетами Республіки Крим, областей міст Києва і Севастополя, а також розробляє порядок надання з державного бюджету субвенцій, дота-цій, субсидій. На жаль, про здійснення контролю в сфері міжбюджетних відносин тут не йдеться.
На базі Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів та його підрозділів на місцях у 1993 році була створена державна контрольно-ревізійна служба, головним завданням якої відповідно до статті 2 Закону "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.93 є здійснення контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом, достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних валютних фондів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому [5]. Хоча Державна контрольно-ревізійна служба є одним із основних контролюючих органів, але зі змісту Закону, на підставі якого вона діє, можна зробити висновок, що її не віднесено до суб'єктів, які здійснюють контроль у сфері міжбюджетних відносин.
З прийняттям Закону України про внесення змін та доповнень до Закону УРСР "Про бюджетну систему України" від 29.06.95 набирає нового змісту, принципів і напрямів розвитку бюджетна політика. Зазначеним Законом було визначено бюджетний устрій та бюджетну систему України, повноваження, роль і завдання органів влади та управління у бюджетному процесі, окреслено межі функціонування усіх ланок бюджетної системи в частині закріплення доходів і розмежування видатків, закріплено принцип самостійності бюджетів при збереженні принципу єдності у побудові бюджетної системи [4]. Головною проблемою залишилося визначення оптимальних меж функціонування бюджетів усіх рівнів і забезпечення їх якісного і ритмічного виконання при збереженні провідної ролі Державного бюджету України [13, С. 9]. Закон містив окрему статтю "Контроль за вико-нанням бюджету та

 
 

Цікаве

Загрузка...