WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Способи приховування навмисних вбивств під подію незлочинного характеру - Реферат

Способи приховування навмисних вбивств під подію незлочинного характеру - Реферат


Реферат на тему:
Способи приховування навмисних вбивств під подію незлочинного характеру
Проблема способу приховування злочину як одна з основних у ка-рному праві і криміналістиці залишається, як і раніше, дискусійною. Це викликано різним підходом вчених до інтерпретації понятійного апарату, зокрема змісту понять "спосіб здійснення" і "спосіб приховування". При визначенні співвідношення цих способів у загальному понятті "спосіб здій-снення злочину" намітилися дві тенденції - до їхнього розмежування і до їх-ньої інтеграції. Щодо загального поняття і його використання у вивченні проблеми розслідування вбивств були висловлені такі аргументи.
Так, професор В.П. Колмаков у своєму докторському дослідженні, присвяченому методиці розслідування злочинів проти життя, розрізняв спосіб здійснення злочину і спосіб його приховування. До першого він відносив дії і бездії, спрямовані на досягнення злочинного результату, а також матеріальні предмети, за допомогою яких був здійснений злочин, умови, зручні для злочинця. Спосіб приховування розглядався дослідником як дії злочинця, спрямовані на маскування і ліквідацію слідів цього злочину [1].
Цю ж думку згодом підтримав професор А.Н. Колесніченко, який деталізував поняття способу здійснення злочину. До змісту цих понять він включав "образ дій злочинця, сукупність прийомів, що створили реальну можливість наступу злочинних наслідків, які мають ці наслідки, або спрямовані на їхнє приховування" [2].
Про наявність існування проблем приховування навмисних вбивств неодноразово говорилося Р.С. Бєлкіним, В.П. Бахіним, В.Н. Карагодіним, В.Є. Коноваловою, Н.М. Лузгіним, В.А. Овечкіним та іншими вченими-криміналістами у ХХ столітті. На нашу думку, ця проблема у наш час ще не досить розроблена і потребує подальшої розробки.
Автор ставить перед собою завдання проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, з'ясувати та дослідити способи приховування навмисних вбивств під подію незлочинного характеру, а також дати рекомендації з розкриття злочинів, прихованих під інші події.
Навмисні вбивства можуть відбуватися за раптово виниклого наміру і з заздалегідь обміркованого наміру. І в тому і в іншому випадку, але частіше в останньому, винна особа може здійснити дії по приховуванню злочину.
Способи приховування злочинів переслідують різні цілі, а саме:
- приховати саму подію злочину;
- приховати його злочинний характер;
- приховати участь і зацікавленість у ньому злочинця.
Так, вбивця, який ретельно сховав труп потерпілого і пояснює його зникнення від'їздом, прагне сховати сам факт смерті потерпілого. Вбивця, який застосовує під час здійснення злочину рукавички, засипає місце події тютюном тощо, намагається приховати тільки свою участь у вбивстві. Особа, яка інсценує вбивство по помилкових мотивах, намагається приховати свою зацікавленість, свої справжні мотиви і цілі здійснення даного злочину. Злочинець, здійснивши вбивство шляхом нанесення ударів тупим предметом потерпілому, скидає труп з висоти на землю і, інсценуючи самогубство, намагається приховати злочинний характер події. За змістовою стороною можна виділити приховування злочину шляхом утаювання, маскування, знищення, фальсифікації інформації та її носіїв, а також змішаного способу різних інсценівок [3, с. 366].
Таким чином, інсценування є одним із способів приховування злочину.
При виявленні трупа вбитого найчастіше немає ніяких сумнівів у тому, що смерть викликана саме вбивством: характер, локалізація, а іноді і кількість ушкоджень, місце розташування трупа, навколишнє оточення - усе це звичайно дає уявлення про те, що відбулося.
Водночас є чимало випадків, коли встановити, чим викликана смерть загиблого - вбивством чи самогубством, нещасним випадком - виявляється складним завданням. Зокрема, в роботі слідчих виникають неясні випадки смерті при виявленні трупа у водоймах, при встановленні смерті від падіння з висоти, від дії високої температури, від вогнепального поранення [4]. В усіх цих ситуаціях смерть могла стати наслідком власної необережності загиблого, самогубства або вбивства.
Слідчій практиці відомо чимало вбивств, при здійсненні яких злочинці, прагнучи уникнути відповідальності, вважають за можливе і достатнє приховати не факт смерті визначеної особи, а лише конкретну причину смерті. З цією метою вони створюють помилкову видимість загибелі по-терпілого від самогубства, нещасного випадку, від хвороби чи в результаті вбивства, здійсненого іншими особами.
Відповідно до цієї мети вбивця до прибуття слідчого на місце події знищує чи маскує одні сліди, водночас створюючи інші, видаляє ті чи інші предмети, переміщує труп, часом на значну відстань, чи змінює його позу, посмертно наносить додаткові тілесні ушкодження та ін.
Так, злочинець досягає того, що створена ним на місці злочину обстановка відповідає картині змальованої ним події у його показаннях.
У літературі існує кілька визначень інсценівки злочину. Так, її визначають як "сукупність дій, спрямованих на приховання винності визначеної особи у здійсненні даного злочину шляхом створення помилкової видимості іншої події" [5, с. 246].
О.Я. Баєв і А.С. Самотніх під інсценівкою розуміють навмисне створення злочинцем доказів, які у своїй сукупності утворять обстановку, характерну для визначення бажаної злочинцем події [6, с. 43]. Р.С. Бєлкін пише, що інсценівка злочину - створення обстановки, що не відповідає тому, чи були на цьому місці події, що може доповнюватися поводженням і помилковими повідомленнями як виконавця інсценівки, так і зв'язаних з ним осіб.
В.А. Зразків зазначає, що інсценівка - один із різновидів протидії правоохоронним органам і являє собою створення видимості події шляхом цілеспрямованого внесення в обстановку реальної події змін, спрямованих на дезорієнтацію слідчого. Останнє визначення, на нашу думку, є найбільш точним і повним.
Інсценівки, будучи, як правило, інформативними, на думку В.О. Коновалової, містять у собі систему дій злочинця з попередження виникнення слідів, знищення, фальсифікації, утаювання, маскування виниклих у результаті вбивства змін, створення нових слідів, що підтверджують версію суб'єктів приховування [7, с. 154]. З думкою авторитетного вченого, безу-мовно, необхідно погодитися.
Мета інсценівки - підтвердити помилкову версію злочинця, нейтрально для нього пояснюючи причину, характер і обставини розслідуваної події.
Спосіб вбивства злочинець обирає вже з таким розрахунком, щоб застосування його створювало видимість смерті з іншої причини: а) самогубство; б) нещасний випадок; в) вбивство, скоєне іншою особою (особами); г) ненасильницька смерть; д) при безперечній його причетності до вбивства - здійснення його в стані необхідної оборони чи з необережності [8, с. 101].
Інсценівка як спосіб приховування вбивства використовується злочинцем у тому випадку, коли він знає чи припускає, що йому доведеться пояснювати, чому і як загинула вбита ним людина. Давати ж такіпояснення приходиться тільки вбивцям, більш-менш близько пов'язаним з потерпілим. Це, як правило, члени однієї родини, сусіди по квартирі, хазяїн квартири і мешканці, коханці тощо.
Однак не завжди злочинець, який убив близьку йому людину, підтверджує своє пояснення його смерті інсценівкою. У більшості випадків він приховує сам факт смерті потерпілого, знищує або ретельно ховає сам труп.
До факторів, що обумовлюють вибір злочинцем такого способу приховування, як інсценівка, варто віднести здійснення вбивства в загальній квартирі злочинця і потерпілого, тому що це дає можливість використовувати досить часу, щоб інсценувати нейтральну причину смерті. Велике значення має і спосіб здійснення злочину, що обумовлює характер нанесених потерпілому ушкоджень чи їхню відсутність. Так, якщо потерпілий загинув у результаті скидання з висоти, то характер ушкоджень цілком збігається з одержуваними ушкодженнями при аналогічному падінні в результаті необережності чи самогубства. При утопленні і відсутності зовнішніх ушкоджень злочинець висуває версію про

 
 

Цікаве

Загрузка...