WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики податкових злочинів - Реферат

Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики податкових злочинів - Реферат


Реферат на тему:
Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики податкових злочинів
Згідно з частиною 1 статті 29 Загальної декларації прав людини [2] кожен має обов'язки перед суспільством, в якому можливий вільний повний розвиток його особистості. Як правило, обов'язки закріплені конституційними актами. Так, частиною 1 статті 67 Конституції України [1] передбачено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Немає потреби наголошувати на тому, що саме за допомогою державного та місцевих бюджетів, які формуються шляхом сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), держава через відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування може втілювати у життя усі завдання і здійснювати функції, покладені на неї, а також задовольняти суспільні потреби. На думку відомого французького вченого Поля Марі Годме, податки є одним із проявів суверенітету держави, встановлюються в односторонньому порядку і стягуються з використанням мір примусу, "налог означает использование принуждения для того, чтобы заставить налогоплательщика выполнить свою обязанность" [14, с. 371, 365].
Ухилення від сплати податків виникло, існує і розвивається разом із системою оподаткування. Серед усіх платників незначна частка тих, які б дотримувалися положень Біблії та віддавали "належне усім: кому податок - податок, кому мито - мито", "кесареве - кесареві". Як зазначив Дудоров О. [6, с. 61], чималою кількістю господарських керівників ухилення від оподаткування сприймається як правопорушення, але як правопорушення неминуче, спровоковане існуючою системою оподаткування, правопорушення мимоволі, що діловій репутації підприємця не шкодить, а, навпаки, свідчить про його добрі бізнесові здібності. Тому наявність значних фінансових, адміністративних і дисциплінарних санкцій не зупиняє порушників, що врешті-решт призводить до застосування крайнього інституту у регулюванні відносин, а саме: засобів кримінальної репресії, які є невід'ємним атрибутом оподаткування.
Система оподаткування, якою б недосконалою, на погляд пересічних громадян, вона не була, без застосування кримінальної відповідальності нормально функціонувати не буде. На сьогодні податкові злочини можна розцінювати як основну внутрішню економічну загрозу, саме тому їх швидке розслідування та викриття є одним з найактуальніших проблем. При розслідуванні податкових злочинів максимально точно повинні вияснятися та встановлюватися обставини їх вчинення. Серед таких обставин слід виділити спосіб вчинення податкового злочину, оскільки без цього елементу не обходиться вчинення жодного злочину.
Спосіб вчинення злочину є одним з основних елементів криміналістичної характеристики злочинів. Дослідженню даного питання, а також теоретичних і практичних властивостей способу вчинення злочину приділяли увагу такі вчені, як Зуйков Г.Г., Жорданія І.Ш., Панов М.І., Бахін В.П., Белкін Р.С. та інші. Можна із впевненістю стверджувати, що усі вчені-криміналісти одностайно відстоюють позицію, згідно з якою спосіб вчинення злочину є обов'язковим елементом криміналістичної характеристики злочинів. Не є винятком і податкові злочини та способи їх вчинення. Даного питання у своїх працях торкалися Даньшин М.В., Брич Л.П., Зав'ялов М.В., Останін В.О. та інші. Однак необхідно зауважити, що в науковій літературі недостатньо дослідженим є питання способу вчинення податкового злочину як елементу його криміналістичної характеристики. Виходячи з даного зауваження, завданням цієї статті є з'ясування та уточнення місця способів ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (способів вчинення податкових злочинів) у криміналістичній характеристиці податкових злочинів.
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів включено у розділ VІІ КК України до злочинів, вчинених у сфері господарської діяльності. Внесення до КК даної статті та встановлення в законодавчому порядку кримінальної відповідальності за вчинення зазначеного діяння вказує на високий ступінь суспільної небезпеки останнього та його наслідків для держави. У юридичній літературі ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів прийнято називати податковими злочинами (наприклад, 8, с. 485; 15, с. 193 та ін.)
Під податковим злочином розуміють суспільнонебезпечне, винне діяння (дію або бездіяльність), вчинене умисно шляхом ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, групою осіб за попереднім зговором, у будь-який спосіб, якщо це діяння призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних, великих та особливо великих розмірах. Кримінальна відповідальність за вказаний злочин передбачена ст. 212 КК України. Звернемося до його криміналістичної характеристики. Виходячи із загального формулювання криміналістичної характеристики злочину, дамо визначення останньої щодо податкових злочинів.
Криміналістична характеристика податкових злочинів - це система відомостей про криміналістично значимі ознаки податкового злочину, які проявляються в особливостях способу, механізму та обстановки їх вчинення, злочинної діяльності у сфері оподаткування, закономірних зв'язках між ними, які дають уявлення про злочин, особистість суб'єкта та інших об'єктивних обставин і використовуються для побудови та перевірки слідчих версій, успішного вирішення завдань розкриття, розслідування та попередження податкових злочинів.
Криміналістична характеристика злочину включає в себе елементи, не передбачені кримінально-правовою, кримінально-процесуальною, кримінологічною та іншими видами характеристик злочинів, вони можуть здаватися другорядними, проте мають важливе значення для формування доказової бази, кваліфікації злочину та індивідуалізації покарання.
До елементів криміналістичної характеристики злочину слід віднести: об'єкт, предмет безпосереднього злочинного посягання, осіб потерпілого та злочинця, типову слідову картину, спосіб вчинення злочинів у його широкому розумінні [10, с. 253] та найрізноманітнішу інформацію з урахуванням специфіки вчинення податкових злочинів, системи податків, зборів, обов'язкових платежів і кожного з них зокрема.
Для того, щоб визначити спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики податкового злочину, необхідно розглянути його серед інших елементів сукупності, коротко розкривши суть основних. Так, об'єктом злочинного посягання податкового злочину є суспільні відносини, які виникають щодо адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів) і покликані сприяти нормальному функціонуванню системиоподаткування держави. Згідно з п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004. "Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" відповідальність за ст. 212 КК може наставати лише за сукупності обов'язкових умов, коли: не сплачені податки, збори, інші

 
 

Цікаве

Загрузка...