WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Співвідношення понять “фінансово-правова відповідальність” і “фінансова санкція” - Реферат

Співвідношення понять “фінансово-правова відповідальність” і “фінансова санкція” - Реферат

Відповідно, санкція існує і до скоєння правопорушення. Завданням правової держави є правильне, своєчасне застосування санкції правової норми за вчинене правопорушення.
Фінансову відповідальність не потрібно ототожнювати з санкцією правової норми, оскільки:
1) наявність санкцій ще не означає настання відповідальності, бо санкція існує постійно як елемент правової норми, в тому числі до моменту її реалізації;
2) санкція правової норми відрізняється від відповідальності як за метою, так і за обсягом впливу на відповідного суб'єкта правовідносин;
3) відповідальність виникає і реалізується як у загальних, так і в конкретних правовідносинах, а санкція - лише в конкретних ситуаціях;
4) санкція не співпадає в часі з моментом виникнення негативної юридичної відповідальності. Фінансово-правова відповідальність може наступити, а правова санкція не застосовується і навпаки, фінансово-правова відповідальність може не виникнути, а санкція знаходить своє застосування. Негативна відповідальність завжди пов'язана із "санкцією в дії" [8, с. 118].
Зосереджуючи увагу на фінансово-правовій відповідальності, потрібно зазначити, що вона настає за порушення фінансово-правових норм - це дія держави із застосування до правопорушників зазначених санкцій, мір примусу. Справді, фінансова санкція є елементом фінансово-правової норми, яка вказує на негативні, небажані наслідки, що застосовуються за її порушення. Якщо фінансова санкція тільки вказує на реакцію держави, то фінансово-правова відповідальність повною мірою реалізує цю реакцію.
Особливості фінансово-правових санкцій визначаються дією різних факторів:
1) вони в одних випадках можуть застосовуватися на вимогу керівника державного органу, а в інших - в обов'язковому порядку;
2) в більшості випадків застосування фінансово-правової санкції потребує процесуального оформлення;
3) фінансово-правові санкції застосовуються через певний проміжок часу після попередження про усунення недоліків і, як правило, на розсуд правозастосовчого органу;
4) реалізація фінансово-правових норм має продовжувальний характер і її припинення залежить, як правило, від активних позитивних дій правопорушника, від його виконавської дисципліни і своєчасності ліквідації недоліків, що існують;
5) для фінансової діяльності держави характерні специфічні методи, до яких можна віднести встановлення обов'язкових платежів, податків, встановлення і стягнення мита, зборів та інше;
6) фінансово-правовим санкціям характерні різноманітні і специфічні види примусу. Санкції, що застосовуються у фінансовому праві, як правило, не знаходять свого застосування (крім штрафу і пені) у будь-якій іншій галузі права. До специфічних видів можна віднести, наприклад, припинення фінансування, відмовлення в прийнятті до фінансування, обмеження кредитування;
7) фінансово-правові санкції залежно від способів, яким вони слугують правовій охороні, поділяються на правовідновлювальні і каральні [3, с. 8-9].
Фінансово-правові акти нашої держави, а саме Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" [1], встановлюють порядок погашення зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами, нарахування сплати пені та штрафних санкцій, також регулюють питання погашення податкових зобов'язань. Цей закон передбачає два види фінансових санкцій: правовідновлювальні (пеня) та каральні (штраф).
Правовідновлювальні санкції направлені на компенсацію шкоди, завданої державі фінансовим правопорушенням, тобто функція пені полягає в компенсуванні збитків, нанесених державі. Уся сума такої фінансово-правової санкції надходить у казну держави. Наприклад, така фінансова санкція, як пеня, має місце при несвоєчасному погашенні податкового зобов'язання у вигляді відсотків, які нараховуються на суму податкової заборгованості.
Каральні фінансово-правові санкції (штраф) встановлюються з метою покарання правопорушника. Так, у згаданому вище Законі зазначено, що штраф у вигляді фіксованої суми або відсотка від суми податкового зобов'язання накладається за порушення правил оподаткування.
Фінансово-правова санкція - це застосування уповноваженими на те державними органами, їх посадовими особами до юридичних і фізичних осіб за скоєння правопорушення в установленому нормами порядку заходів державного примусу, що виражається в грошовій формі і перераховується в бюджет з метою забезпечення суспільних і державних фінансових інтересів, а також покарання правопорушників [10, с. 481].
Фінансово-правова відповідальність - це особливий вид юридичної відповідальності, яка настає при скоєнні фінансового правопорушення та полягає у застосуванні до правопорушника відповідних заходів впливу.
На існування фінансової відповідальності вказують і норми Бюджетного кодексу України. Так, у цьому нормативному акті передбачається фінансово-правова відповідальність за бюджетні правопорушення, до якої потрібно віднести: призупинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами тощо.
Отже, з метою досягнення ефективності застосування фінансово-правової відповідальності та фінансово-правової санкції слід усвідомити їх відмінні риси та не зводити поняття "відповідальність" до "санкції". Ці поняття потрібно трактувати як самостійні правові категорії, хоча вони пов'язані між собою. Тільки через фінансову відповідальність реалізується фінансова санкція.
Література:
1. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ // Урядовий кур'єр. - 2001. - № 33.
2. Андреев А.В. Финансово-правовые санкции: Дис. канд. юр. наук. - М., 1984.
3. Андрєєв А.В. Финансово-правовые санкции: Автореферат. дис. канд. юр. наук. - Саратов, 1984.
4. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М.: Юридическая литература, 1976.
5. Венедиктов Ю.А., Черепахин А.М. Финансовые санкции в системе управления. - М.: Финансы и статистика, 1985.
6. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву / Теоретические проблемы. - М.: Изд-во МГУ, 1981.
7. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - М.: Государственное изд-во юр. литературы, 1960.
8. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. - Чернівці: ЧДУ, 1991.
9. Слесарев В.Л. Экономические санкции в советском гражданском праве. - Красноярск: Изд-во Красноярского института, 1989.
10. Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. Н.И. Химичевой. - Москва: Юристь, 1995.
11. Фінансові санкції за законодавством України: Збірник нормативних актів / Відп. ред. В.С. Ковальський. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
12. Халфина Р.О. Общие учения о правоотношении. - М.: Юр. литература, 1974.
13. Шевченко Я.Н. Правовое регулированиеответственности несовершеннолетних. - К.: Наукова думка, 1976.
14. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: Укр. енцикл, 1998. - Т. 1: А - Г. - С. - Київ: Видавництво "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...