WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальні аспекти злочинності неповнолітніх - Реферат

Соціальні аспекти злочинності неповнолітніх - Реферат

цікавляться азартними іграми, визнаного лідера, його авторитарний стиль управління групою, переважно кримінальна спрямованість такого управління, формування в групі власної субкультури (жаргон, спеціальні клятви, особливий ритуал поведінки та ін.). У подальшому при систематичній злочинній діяльності в групі здійснюється розподіл ролей і функцій при скоєнні злочинів.
У процесі соціалізації особи не останню роль відіграє школа, яка повинна здійснювати моральне, трудове виховання, прищеплювати підліткам повагу до старших, до закону, а також такі риси характеру, як принциповість, доброта, чесність, правдивість, порядність.
У нашій державі знецінено професію вчителя, що призводить до гострої нестачі вчителів, а тим більше висококваліфікованих. За умов глибокої соціально-економічної кризи загальноосвітні школи і профтехучилища далекі від того, що від них вимагається. Частина вчителів має низький рівень культури і професійної підготовки, не користується авто-ритетом серед учнів. Кращі вчителі переходять до елітних шкіл - ліцеїв, гімназій тощо. Відсутня нова концепція освіти і виховання учнів. Все це відчужує дітей від школи,вони втрачають до неї інтерес.
За результатами опитування, 15 % респондентів у віці від 13 до 15 років стверджують, що до навчання ставляться легковажно, а ще 12 % зазначили, що до навчання ставляться без інтересу. Після школи продовжити навчання виявили бажання 72 %.
Необхідно також розглянути незайнятість неповнолітніх суспільно корисною працею. Щорічно багато випускників середніх шкіл і профтехучилищ не можуть працевлаштуватись. Ни-ні підприємства відмовляються брати їх на роботу. Не можуть знайти постійної роботи і "від-сіяні" зі шкіл. Як наслідок, близько половини неповнолітніх злочинців ніде не вчилися й не працювали. А щодо працюючих неповнолітніх, то говорити про виховний вплив на них з боку трудових колективів сьогодні не доводиться. Для підприємств, що перебувають у скрутному економічному становищі, головне завдання - вижити будь-якими засобами. На жаль, неповнолітні робітники виштовхуються у першу чергу [6, с. 105].
Останні роки відбувається різке зростання кількості зареєстрованих злочинів, пов'язаних із наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами, що свідчить про поширення наркоманії серед населення. За останні п'ять років число осіб, взятих органами внутрішніх справ на профілактичний облік за немедичне вживання наркотиків, збільшилось у два рази і досягло 100 тис. Особливе занепокоєння викликає ситуація в підлітковому й молодіжному середовищі - майже 90 % споживачів наркотиків становить молодь віком до 30 років, з яких більше 4 тис. - неповнолітні [7, с. 22].
Одним із чинників розвитку людини є дозвілля. Саме використовуючи вільний час, людина розвиває свої інтереси, реалізує свої потреби. Дозвілля є важливою сферою життєдіяльності неповнолітніх. За умови його правильної орієнтації проходить фізичний розвиток молодого організму, знімається психічне навантаження, розширюється кругозір, проходить творче збага-чення особистості.
Протиправна поведінка неповнолітніх у сфері дозвілля частіше за все пов'язана з незадовільною організацією вільного часу та неналежною організацією його проведення.
За даними анкетування, проведеного серед 100 неповнолітніх, 47 % вільний час проводять з товаришами на дискотеках, у компаніях, 37 % - перед телевізором та за комп'ютерними іграми і лише 14 % у вільний час відвідують музеї, театри, гуртки, читають книги. Науково-пізнавальній, історичній літературі перевагу надає лише 24 % опитаних, інші читають детективну та фантастичну літературу.
Негативну роль у сфері дозвілля відіграє телебачення як найбільш доступний спосіб проведення вільного часу, на якому панує жорстокість і насильство у різноманітних проявах.
Особлива увага кримінологів у боротьбі зі злочинністю звертається на її ранню профілактику, оскільки вона покликана усунути незначні антисуспільні зміни особи підлітків, які ще не стали на шлях злочинів.
Рання профілактика включає оздоровлення умов життя і виховання неповнолітніх, знешкодження джерел антисоціального впливу, корекції особи неповнолітніх з метою відвернення можливості стати на шлях вчинення злочинів.
Боротьбу зі злочинністю неповнолітніх потрібно планувати і проводити на різних рівнях і напрямах, враховуючи різний контингент. Для того щоб боротьба була ефективною, необ-хідна взаємодія правоохоронних органів і громадськості. Злочинність неповнолітніх - це загальнодержавна проблема, яка потребує якнайшвидшого вирішення.
Таким чином, при вирішенні проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх, доцільно звернути увагу, в першу чергу, на найближче мікросередовище підлітка, а саме: сім'ю, шкільний колектив, дворову компанію чи іншу мікрогрупу, в якій перебуває підліток.
Необхідно створювати фонди соціальної адаптації молоді, державні і благодійні фонди, здійснювати заходи, спроможні запобігти негативним явищам серед неповнолітніх: здійсненню правопорушень, розповсюдженню наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, проституції. Слід здійснити ряд заходів, покликаних забезпечити соціальну зайнятість неповнолітніх, організацію їх дозвілля.
Здійснюючи профілактику злочинів серед неповнолітніх, необхідно також: виявляти осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво, проституцію; осіб, схильних до немедичного вживання наркотичних засобів; осіб, які систематично втікають з дому.
Література:
1. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2002 р. за даними судової статистики // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 3 (37).
2. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершенолетних. - М.: Юридическая литература, 1998.
3. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Учебник для вузов. - М.: Новый юрист, 1998.
4. Соціологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.Г. Городняненка. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999.
5. Рыбальская В.Я. Проблемы борьбы с преступностью несовершенолетних: Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1994.
6. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: у 2 кн./ О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
7. Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість і справедливість покарання // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 3 (31).

 
 

Цікаве

Загрузка...