WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальні аспекти злочинності неповнолітніх - Реферат

Соціальні аспекти злочинності неповнолітніх - Реферат


Реферат на тему:
Соціальні аспекти злочинності неповнолітніх
Як зазначається у статистичних даних, порівняно з 1990 р. злочинність за останні 12 років зросла майже вдвічі. Разом з тим зі стабілізацією економічного та політичного становища в Україні намітилась тенденція до зниження рівня злочинності.
Починаючи з 1996 р. кількість вчинених злочинів зменшується. У 2002 р. зареєстровано 450 661 злочин, що на 53 015, або на 10,5 % менше порівняно з попереднім. Рівень злочинності у розрахунку на 10 тис. осіб становить 91 злочин. У структурі загальної злочинності за видами злочинів найбільше крадіжок і грабежів - 48,2 % та злочинів, пов'язаних із наркотиками, - 12,9 %.
Незважаючи на зменшення кількості злочинів (в основному крадіжок чужого майна) криміногенна ситуація в країні залишається складною. У структурі злочинності переважають тяжкі та особливо тяжкі злочини. Їх кількість сягнула 232,5 тис., темпи приросту становлять майже 11%, а питома вага - 51,6 % (41,7 %). Усього вчинено 21 777 особливо тяжких злочинів, тобто найбільш небезпечних діянь, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років або довічного позбавлення волі.
У деяких регіонах зростає рівень насильницької злочинності, насамперед злочинів проти життя та здоров'я людини.
Злочинні діяння з корисливою метою становлять більше половини (61,4 %) від усіх зареєстрованих злочинів.
Знизився рівень підліткової злочинності. Минулого року неповнолітніми або за їх участю вчинено 32 335 злочинів, що на 10,7 % менше, ніж у попередньому. Кожний третій підліток (8 899) вчинив злочин у віці 14-15 років. Підлітками вчинено менше злочинів майже в усіх регіонах за винятком двох областей, у яких їх кількість збільшилась: Кіровоградській (+ 2,5 %) та Івано-Франківській (+ 1,9 %).
Водночас рівень злочинності серед підлітків залишається високим. Кожний двадцятий злочин з-поміж розслідуваних вчинено неповнолітніми. У структурі підліткової злочинності 68,9 % складають тяжкі та особливо тяжкі злочини. Неповнолітніми вчинено 213 умисних вбивств, заподіяно 294 умисних тяжких тілесних ушкодження, вчинено 109 згвалтувань, 784 роз-бійних напади та 529 проявів щодо незаконного заволодіння автомобілями. Дві третини - 66 % злочинів, вчинених неповнолітніми, становлять крадіжки чужого майна [1; С. 43-44].
Такий стан злочинності неповнолітніх викликає особливу занепокоєність, адже особа, скоївши злочин у період неповноліття, може ще не один раз стати на шлях злочину.
Вивчаючи особу злочинця з кримінологічного погляду, необхідно розглядати її через взаємодію з соціальним середовищем. Як показують дослідження, досить часто злочинну поведінку породжує саме взаємодія оточуючого середовища і людини. Зв'язок соціальних умов зі злочинною поведінкою носить складний характер, до того ж соціальні умови завжди проявляються в злочинах через особу злочинця. Також злочинна поведінка залежить не лише від особистісних характеристик, а й від стійких соціально зумовлених деформацій особи.
Вище викладене і визначає актуальність дослідження соціальних аспектів злочинності неповнолітніх.
Мета нашого дослідження - проаналізувати соціальні аспекти злочинності неповнолітніх.
Завдання - визначити соціальні аспекти боротьби зі злочинністю неповнолітніх.
Соціальні аспекти злочинності, в тому числі і злочинності неповнолітніх, розглянуто в роботах Ю.М. Антоняна, І.П. Васильківської, А.І. Долгової, Г.М. Міньковського, Т.Г. Перепелиці, В.Я. Рибальської, С.А. Тарарухіна, А.П. Тузова та інших вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі психологів і соціологів.
На думку кримінологів, ступінь соціальної активності у взаємодії із середовищем, здатність протистояти негативним факторам останнього у різних осіб неоднакові. Так, саме по собі неповноліття суттєво обмежує ступінь активності особи - нерідко види, форми і межі соціальної взаємодії встановлюються дорослими. Підлітки не вибирають собі сім'ю, школу, ви-хователів, вони не самостійні в соціально-економічному відношенні, тому, як правило, не можуть без допомоги дорослих радикально змінювати свої взаємозв'язки із середовищем (піти з аморальної сім'ї тощо) [2, с. 24]. У силу вікових особливостей підлітки менш критично сприймають зовнішні умови, не завжди в змозі правильно їх оцінити, що також може за певних обставин відобразитися на злочинній поведінці.
Підліток не завжди діє відповідно до норм, що мають цінність у суспільстві. Неповнолітні проходять довгий та тривалий шлях становлення особи, спроможної жити у суспільстві. А життя в свою чергу ставить безліч перешкод перед ними, викликаючи такі життєві ситуації, які вимагають негайного вирішення. Здатність неповнолітнього правильно розуміти, а також більш правильно вирішити її з погляду суспільства, чи іншої проблеми, впливає на формування його поведінки, відбувається той чи інший вплив на особу з боку середовища. До того ж у житті виникає досить багато протиріч, які вимагають морального вирішення.
Вплив середовища може бути як соціально-позитивний, так і соціально-негативний. Соціально-негативний вплив проявляється в тому, що у особи закріплюються і посилюються антисоціальні погляди, звички, які містяться в основі правопорушень.
Тому для встановлення причин їх скоєння необхідно розглянути та проаналізувати соціальні умови, які впливають на злочинність. Можливість скоєння правопорушення зростає при несприятливих умовах формування особи неповнолітнього.
Процеси, які відбуваються в Україні, різко змінили соціальне, мате-ріальне і політичне становище членів нашого суспільства. В останні роки досить загострились такі проблеми, як низький рівень життя, безробіття, відсутність можливостей для покращання житлових умов, матеріальна незабезпеченість.
Соціально-економічні, політичні і культурні аспекти життя суспільства здійснюють зовнішній вплив на формування механізму злочину, тоді як психологічні і психічні особливості злочинця формують його зсередини, створюючи ніби внутрішній зміст [3, с. 262].
Злочин можна охаректизувати як результат взаємодії зовнішніх обставин та внутрішніх умов, середовища та особи. Зміни в особі проходять під впливом найбільш важливих для людини подразників, що найбільш повно відповідають потребам особи.
Обставини життя, виховання, зокрема ті, які відносять до умов морального виховання, містять у собі дві сторони: з однієї - вони позитивно

 
 

Цікаве

Загрузка...