WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності пенітенціарної системи України - Реферат

Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності пенітенціарної системи України - Реферат

місцем стажування;
- вести облік проведеної роботи;
- після закінченню строку стажування підготувати звіт і подати його на затвердження начальнику, на якого покладено організацію стажування.
Матеріали проходження стажування залучаються до особової справи працівника і робиться відповідна позначка в картці обліку професійної підготовки.
Організація службової і бойової підготовки працівників кримінально-виконавчої служби, із урахуванням покладених на них завдань, передбачає навчання особого складу за місцем служби, удосконалення професійної майстерності, підтримку постійної готовності до дій в умовах складної оперативної обстановки. Практика роботи підрозділів кримінально-виконавчої служби показує, що більшість складних ситуацій виникає раптово. У цих випадках потрібно негайно і чітко діяти як окремим співробітникам, так і підрозділам взагалі. Успіх вирішення раптово виникаючих оперативно-службових завдань залежить від постійної готовності особового складу, рівня його підготовки та уміння діяти в екстремальних ситуаціях. Досягається це шляхом систематичного навчання особового складу під керівництвом начальника підрозділу кримінально-виконавчої служби. Проводиться службова і бойова підготовка за місцем служби в робочий час, у визначений день. Порядок організації й проведення занять встановлюється наказом начальника підрозділу кримінально-виконавчої системи, в якому дається аналіз стану професійної підготовки за минулий і завдання на наступний навчальний рік, визначається день занять, навчальні групи та їхні керівники. Заняття зі службової і бойової підготовки плануються і проводяться з 1 вересня до 31 травня навчального року (крім занять з фізичної підготовки і практичних стрільб з вогневої підготовки, що проводяться протягом календарного року). Навчальний рік завершується прийняттям у червні місяці диференційованих заліків з усіх видів підготовки.
Службова і бойова підготовка для рядового і молодшого начальницького складу підрозділів охорони установ виконання покарань планується і проводиться за окремою розробленою програмою (крім занять із фізичної підготовки - на загальних підставах).
Службова підготовка включає в себе такі дисципліни: спеціальну, технічну і медичну підготовки.
Бойова підготовка включає в себе такі дисципліни: фізичну, вогневу, стройову підготовку, цивільну оборону, топографію і статути.
Співробітники, що не здали залік з одного з видів підготовки, тобто отримали незадовільну оцінку і не перездали її протягом одного місяця, розглядаються в атестаційному порядку для визначення їхньої відповідності посаді.
Самостійне навчання - це один з основних видів підвищення кваліфікації, що проводиться з метою безперервного, систематичного поповнення і поглиблення знань, умінь і навичок, набутих працівниками кримінально-виконавчої системи у навчальних закладах, і за місцем роботи під час первинної підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки, стажування, службової і бойової підготовки, навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.
Самостійною підготовкою повинні бути охоплені всі працівники під контролем безпосередніх начальників.
Самостійне навчання включає в себе:
- вивчення документів законодавчого і нормативного характеру;
- постійне ознайомлення з новою юридичною спеціальною та іншою літературою щодо роду роботи працівників;
- практичну роботу з науково-технічними і спеціальними засобами, зброєю, засобами зв'язку і транспорту;
- постійне підтримування і вдосконалення фізичної підготовленості.
Вибір питань для самостійного навчання може бути обумовлений зацікавленістю працівника, його прагненням до поглиблення своїх знань і навичок тієї чи іншої ділянки практичної діяльності, а також виходячи з потреби ліквідувати прогалини у знаннях, які можуть призвести до помилок у роботі. Начальник може дати працівнику індивідуальне завдання, вказавши, яку літературу потрібно вивчити і встановити строк, необхідний для цього, або запропонувати підготовити реферат за обумовленою темою, скласти проект документа, вивчити науково-технічні засоби тощо.
Навчання в аспірантурі, ад'юнктурі і докторантурі - це один із видів підвищення кваліфікації кадрів кримінально-виконавчої системи, яке здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Працівники, які навчаються в аспірантурі, ад'юнктурі і докторантурі у навчальні заклади системи підвищення кваліфікації і перепідготовки не направляються.
Таким чином, існуюча система організації професійної підготовки кадрів пенітенціарної системи, яка складається з організаційних видів навчання, якщо й здатна забезпечити її безперервність, проте потребує сьогодні якісного перегляду.
Нехтування і формалізм при організації та проведенні професійної підготовки кадрів підрозділів пенітенціарної системи сьогодні недопустимі.
Перш за все слід зазначити, що курсове навчання в училищах професійної підготовки організовано не з усіма працівниками пенітенціарної системи. Так, навчання працівників фінансово-економічного, виробничого напрямів діяльності, медичних, кадрових працівників в училищах неорганізовані. Навчання з цими категоріями організовують управління Департаменту, яке зводиться до надання нормативної бази працівникам, без перевірки у них відповідних знань, або перекладаються ці функції на інші відомства, які проводять навчання без урахування специфіки роботи в установах виконання покарань.
Не організовано на належному рівні навчання (збори) з керівним складом органів і установ пенітенціарної системи. Відсутні програми підвищення їхньої кваліфікації, не розроблені форми контролю їхніх знань.
Як негативний фактор, доцільно виділити те, що особи, які вступають на навчання до вузів пенітенціарної системи, недостатньо обізнані, з чим буде пов'язана їхня майбутня професія, а розуміють це тільки після проходження стажування, тому потрібно звернути увагу на вирішення питання їхнього інформування про майбутню професію на етапі підготовки документів для вступу на навчання по регіонах.
Для удосконалення системи відбору, професійної орієнтації та навчання кадрів для служби в підрозділах пенітенціарної системи України необхідна підготовка фахівців за такими напрямами:
- фахівців соціально-виховної та психологічної роботи;
-нагляду і безпеки та охорони;
- інженерно- та комунально-побутового забезпечення;
- кримінально-виконавчої інспекції.
У реальному житті низький професіоналізм особового складу стає неминучим фактором зниження ефективності несення служби, виконання функціональних обов'язків кадрів підрозділів пенітенціарної системи.
Література^
1. Про повне виведення ДДУПВП з підпорядкування МВС України: Указ Президента України від 12.03.1999 р. // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 48.
2. Койл Эндрю. Подход к управлению тюрьмой с позицией прав человека: Пособие для тюремного персонала. - Издание Международного центра тюремних иследований ( МЦТИ), Andrew Coyle, 2002.
3. Збірник нормативних документів і методичних рекомендацій з питань кадрового забезпечення органів установ і навчальних закладів кримінально-виконавчої системи // М. Кревсун, А. Литвинов, Ю. Головач, С. Міненко. - К., 2004. - 348 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...