WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів - Реферат

Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів - Реферат

[3, с. 161].
У структурі місцевих органів управління міста Вільнюса є контролер, який обирається таємним голосуванням. Він здійснює нагляд за використанням бюджетних коштів муніципалітету і за законністю, доцільністю та ефективністю використання муніципальної власності і де-ржавної власності, переданої в управління муніципалітету. На жаль, контролер залежить від ради, яка може його звільнити [3, с. 222], а це, звичайно, впливає на незалежність проведення контрольних дій.
У складі муніципалітету Чеської Республіки є відділ бюджету, який здійснює контроль за виконанням усіх рішень відносно бюджету [3, с. 312].
У Словакії в кожному муніципалітеті є посада головного інспектора, який регулює витрати муніципального бюджету і розпорядження муніципальною власністю, що обира-ється муніципальною радою [3, с. 368].
Можна зробити висновок, що така особа не є незалежною, а це, в свою чергу, не впливає на об'єктивність контролю.
Внутрішній контроль місцевих органів влади в Угорщині здійснюють аудитори, які контролюють управління фінансами та фінансовий комітет, що оцінює річні бюджетні пропозиції і звіти [3, с. 420].
Муніципалітети в Словенії призначають спостережні ради, в обов'язки яких входять: контроль над управлінням муніципальними активами, контроль законності і ефективності використання бюджету, контроль над фінансовими операціями споживачів бюджету [3, с. 457].
У державі Білорусь у законі про місцеве управління і самоуправління немає спеціальних норм про контроль, створення або обирання контрольних органів (ревізійної комісії, ревізора, аудитора). Діють загальні норми законодавства, що стосуються контрольних повноважень державних органів [4, с. 93]. Крім цього, центральні органи затверджують інструкції про поря-док проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств, що поширюються на місцеві органи [4, с. 93].
У структурі місцевої ради Грузії створюються комісії по нагляду, метою діяльності яких є нагляд за обліком і збиранням податків, правомочністю витрат і їх відповідності місцевому бюджету [4, с. 348].
З метою перевірки використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування здійснюється зовнішній фінансовий контроль, який є незалежним і відповідно можна говорити про його об'єктивність.
У Німеччині контроль за фінансовою діяльністю громад здійснюється через відповідну державну структуру, яка контролює, чи всі громади дотримуються принципів економічності та корисності витрат, наскільки ефективно функціонує відповідний виконавчий орган тощо [2, с. 53-54]. Такий державний нагляд над місцевим самоврядуванням здійснюється міністром внутрішніх справ федеральної землі, міністром контролю над місцевим самоврядуванням, а також державними органами правового і спеціального контролю [5, с. 123].
У державах Центральної і Східної Європи фінансовий контроль, саме стосовно місцевого самоврядування, знаходиться на стадії розвитку. Надання більшої автономії означає, що вплив центрального уряду зменшився і, в свою чергу, його основною функцією залишається регулю-вання, яке повинно бути жорстким. З цією метою створені інститути і механізми влади, включаючи і незалежних аудиторів, що призначаються місцевими органами влади [3, с. 31].
Зовнішній контроль за діяльністю органів місцевого самоуправління в Латвії здійснює Державне управління аудиту, а також Міністерство охорони навколишнього середовища і розвитку регіонів [3, с. 161].
Проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту місцевих органів влади у Вільнюсі доручається незалежним аудиторським компаніям. Крім цього, зовнішній контроль за доцільністю і ефективністю використання державних фондів, правильністю виконання муніципального бюджету, економічною і фінансовою діяльністю муніципальних установ і підприємств здійснює Управління державного контролю [3, с. 221-222].
Кожен муніципалітет у Словакії може підлягати перевірці незалежним аудитором, членом Ради аудиторів Словакії. Інших форм контролю над фінансовими діями муніципалітетів не існує [3, с. 368].
Законодавством Словенії передбачено, що на замовлення муніципального органу може проводитися аудит незалежними аудиторами, і Аудиторським Судом Республіки Словенії [3, с. 457].
Зовнішній контроль за дотриманням законодавства в сфері фінансових і податкових від-носин у системі місцевих бюджетів у Білорусії здійснює Комітет державного контролю і його органи в областях і м. Мінськ. До речі, організаційний механізм контролю за місцевими радами і виконкомами в законодавстві не закріплений - не визначено, в який термін, які рішення і які органи повинні направлятися для здійснення контролю [4, с. 94].
Фінансовий, а точніше у Грузії його називають економічний контроль за місцевими органами здійснює спеціалізований суб'єкт - Палата контролю [4, с. 349].
Якщо на органи місцевого самоврядування покладаються нові завдання, то відповідно на їх виконання повинні бути виділені відповідні фінансові ресурси. Шляхи, якими підуть органи місцевого самоврядування в Україні, шукаючи відповідні ресурси, можуть бути різноманітними. Деякі вчені [2, с. 50] пропонують використовувати досвід Німеччини і створити комітети за участю представників асоціацій місцевого самоврядування, Адміністрацій Президента України, Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України, які вирішуватимуть такі питання: які фінансові ресурси потрібні для виконання того чи іншого завдання на муніципальному рівні; чи доцільно законодавчо делегувати муніципальному рівню окремі більш економічно ефективні завдання; необхідний обсяг інвестицій тощо. На нашу думку, неефективно і недоцільно створювати таку структуру. Враховуючи досвід діяльності фінансових органів нашої держави, ці функції повинно виконувати Міністерство фінансів України, яке розробляє та проводить єдину державну фінансову політику, а також забезпечує її проведення.
Література:
1. Європейська хартія місцевого самоврядування // Збірка договорів Ради Європи.- К.: Парламентське видавництво, 2002.
2. Вюртенбергер Т., Колишко Р. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: на-ближення до європейських конституційних принципів і практики // Українсько-Європейський журнал міжнародного та порівняльного права. - Т. 1. - Випуск 3. - 2002. - С. 39-54.
3. Децентрализация: Эксперименты и реформы / Под ред. Тамаша М. Хорвата. - Local Government and Public Service Reform Initiative. - OSI / LGI, 2000. - 484 с.
4. Разработка новых правил игры в старых условиях / Под ред. И. Мунтяна и В. Попа. - Local Government and Public Service Reform Initiative. - OSI / LGI, 2001. - 822 с.
5. Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: Світовий та український досвід: Посібник (друге видання). - К.: Заповіт, 1998. - 187 с.
6. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: Научно-методическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...