WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів - Реферат

Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів - Реферат

кредитівна найбільш вигідних умовах, оскільки процентна ставка місцевих банків занадто висока [3, с. 113].
Місцевий орган влади Латвії має право отримувати і стягувати рухоме і нерухоме майно, приватизувати майно місцевого органу влади, заключати договори і брати участь в інших приватних комерційних операціях, вводити місцеві податки і збори, встановлювати податкові ставки і звільняти від сплати податків [3, с. 153].
Економічна база місцевих органів влади в Латвії складається з майна і володінь, що належать місцевому органу влади, а також фінансових ресурсів, що складаються з: податкових відрахувань у місцевий бюджет, субсидій із державного бюджету, займів, місцевих мит і інших платежів, шт-рафів, доходів від управління майном місцевих органів влади, а також підприємницької діяльності місцевих органів влади і муніципальних підприємств, добровільних внесків, інших доходів [3, с. 168]. Цікавим у практиці даної держави є те, що, крім державних, місцеві органи влади отримують загальні субсидії від регіонів, що більш забезпечені через механізм фонду фінансового "вирівнювання" місцевих органів влади.
Як правило, структура доходів місцевих органів влади Литви складається із доходів від податків, доходів, не пов'язаних з податками і грантами. Якщо звернути увагу на питому вагу цих доходів у структурі, то найбільше надходжень від прибуткового податку з громадян, податку на нерухоме майно [3, с. 225-227]. З метою покриття тимчасових недостач муніципального бюджету, центральний орган влади може проводити випуск займів на підставі Закону "Про процедуру визначення бюджетних доходів місцевих органів влади". До речі, кредити носять безпроцентний характер [3, с. 231].
Доходи місцевих органів влади Польщі складаються з їх власного доходу, а також субсидій загального і спеціального призначення із державного бюджету. Центральне керівництво встановлює верхню межу місцевих податків, а муніципальні та окружні комітети - індивідуальні ставки платежів. Досить рідко муніципалітети використовують кредити або випуск облігацій [3, с. 271-272].
Доходи місцевого бюджету Чеської Республіки складаються з податків, доходів від муніципальних облігацій, що забезпечуються муніципальною власністю, субсидій тощо [3, с. 322].
Бюджети місцевих органів влади в країнах СНД в основному формуються із місцевих податків і зборів, державних субсидій, відрахувань із державного бюджету та інших джерел [4, с. 43].
Враховуючи досвід зарубіжних країн, в Україні необхідно провести реформу місцевого самоврядування. По-перше, можна підтримати думку щодо необхідності прийняття спеціального нормативного акта, який би регулював адміністративно-територіальну структуру України [2, с. 41]. Це необхідно для належного управління комунальною власністю, іншими міс-цевими фінансами. Погоджуємося з позицією, що комунальні підприємства, пов'язані, наприклад, з водопостачанням, прибиранням сміття тощо, можуть управлятися громадою як підприємницькі структури, які одночасно забезпечуватимуть громаду необхідними фінансами [2, с. 46]. Діюче законодавство допускає випуск органами місцевого самоврядування позик, лотерей та цінних паперів, але на сьогодні не існує спеціального органу, який би слідкував за цим. Важко погодитися з позицією, що нагляд за такою діяльністю місцевої влади здійснювати повинно Контрольно-ревізійне управління України [2, с. 47]. На нашу думку, це повинні здійснювати контрольно-рахункові органи, які створюватимуться на місцях.
Важливу роль у реалізації зазначених положень Хартії відіграє фінансовий контроль. Саме завдяки його здійсненню може перевірятися виконання принципу відповідності фінансових ресурсів місцевого самоврядування обсягу завдань, які на нього покладаються, бо одним із його завдань є перевірка доцільності витрачання фінансових ресурсів.
Фінансовий контроль у зарубіжних країнах завжди рентабельний. На один долар США, витрачений контрольними органами, в бюджет додатково надходять 5 доларів, на один фунт стерлінгів у Великобританії - 13 фунтів [6, с. 43].
Хоча Європейська Хартія місцевого самоврядування і визначила основні стандарти побудови фінансів місцевих органів влади, але фінансовому контролю в ній увага не приділяється. У свою чергу, в зарубіжних країнах контроль, що здійснюється щодо місцевих фінансів, може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній фінансовий контроль організовують самі органи місцевого самоврядування.
У Швеції найбільш поширеним та найбільш ефективним є внутрішній самоконтроль над діяльністю місцевих адміністрацій з боку обраних ревізорів, які мають право укладати договори на аудит з незалежними аудиторськими конторами. Такий контроль є найбільш важливим, оскільки держава практично не веде власного фінансового контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування за винятком випадків про використання цільових державних фінансових дотацій цим органам [5, с. 89].
У Німеччині виконання рішень виконавчим органом місцевого самоврядування підлягає контролю з боку ревізійного відділу. Безпосередній контроль і нагляд над виконавчим органом належить у цілому представницькому органу, оскільки саме перед ним щорічно звітує вико-навчий орган і саме муніципальна рада чи збори затверджують бюджет і звіт про його виконання. Представницький орган має право у разі неналежного виконання іншим органом делегованих радою чи зборами функцій повернути ці повноваження собі [5, с. 123].
Фінансовий контроль в Естонії здійснює аудиторський комітет, який є єдиним статутним комітетом муніципальної ради, що обирається радою з-поміж членів ради на строк виконання своїх повноважень. До повноважень комітету відносяться: слідкування за своєчасним збиранням і реєстрацією доходів і відповідністю витрат муніципальному бюджету, слідкування за то-чністю роботи бухгалтерських адміністративних установ, підприємств і організацій муніципалітету і за належним використанням муніципальних коштів, їм виділених, тощо. Аудиторський комітет повинен інформувати муніципалітет про будь-які викриті ним недоліки і подавати письмові пропозиції щодо їх усунення. Він звітує про свою роботу і подає коментарі в раду до затвердження звіту за результатами контролю [3, с. 87-88].
Місцеві органи влади в Естонії не можуть повно організовувати контроль за особистими і корпоративними прибутковими податками, які повинні перераховуватися в їх бюджети через Податкове управління, бо у них немає доступу до списків платників податків [3, с. 108]. Це ускладнює планування і розробку муніципальних бюджетів, а також здійснення контролю.
Внутрішній контроль за діяльністю місцевих органів влади в Латвії здійснює комісія аудиторів, яка обирається радою. Вона контролює витрати коштів місцевих органів влади відповідно до прийнятого бюджету, слідкує за тим, щоб управління фінансовими ресурсами, рухомим і нерухомим майном місцевого органу влади здійснювалось відповідно до рішень ради і в ін-тересах населення, проводить аудиторські перевірки кожної установи місцевих органів влади

 
 

Цікаве

Загрузка...