WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів - Реферат

Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів - Реферат


Реферат на тему:
Світовий досвід організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів
Важливу роль у економічній системі держави відіграють місцеві громади, а це, в свою чергу, вимагає створення необхідних передумов для їх належного функціонування та розвитку.
На сьогодні в Україні проводиться реформа місцевого самоврядування, метою якої є наближення його до європейської конституційної практики. Саме гармонізація законодавства нашої держави і законодавства європейських країн є одним із кроків на шляху до удосконалення но-рмативно-правового регулювання організації і діяльності органів місцевого самоврядування. Це дозволить створити правові, економічні та організаційні умови для формування територіальних громад, які б володіли матеріальними, фінансовими й іншими ресурсами в обсязі, достатньому для реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування.
Питанням здійснення фінансового контролю, місцевим фінансам приділяли увагу вчені, як економісти, так і юристи: О.Ю. Грачова, О.Б. Заверуха, В.І. Кравченко, Л.А. Савченко, І.П. Устинова та інші. Але в їх працях не розкриваються особливості організації фінансового контролю що-до місцевих фінансів саме в зарубіжних країнах.
Мета даної статті полягає в тому, щоб на основі аналізу міжнародно-правових документів, літературних джерел проаналізувати принципи організації фінансів місцевого самовря-дування різних країн, визначити деякі особливості щодо їх формування та охарактеризувати організацію фі-нансового контролю за місцевими фінансами.
У будь-якій державі місцеве самоврядування не може належним чином функціонувати без чіткого законодавчого забезпечення компетенції органів, які його здійснюють, виділення такої кількості фінансових ресурсів, що є необхідною для виконання ним завдань і функцій. Загальновідомим документом, за принципами якого організовують свою діяльність органи мі-сцевого самоврядування країн-членів Ради Європи, є Європейська Хартія місцевого самоврядування [1], яку у 1985 році схвалив Комітет міністрів Ради Європи.
Метою цього міжнародно-правового документа є встановлення загальноєвропейських стандартів щодо визначення і захисту прав територіальних громад, органів місцевого самоврядування.
Оскільки Україна підписала Європейську Хартію місцевого самоврядування, то зобов'язана будувати систему місцевого самоврядування відповідно до міжнародних стандартів. Відомо, що без фінансової незалежності органи місцевого самоврядування не зможуть належним чином функціонувати. Оскільки саме місцеві фінанси являють собою сукупність гро-шових коштів, що формуються і використовуються для вирішення питань місцевого значення, то, як видно із змісту зазначеного вище документа, важливе місце у ньому відведено саме основним принципам організації фінансів місцевого самоврядування. Цьому присвячено статтю 9 Хартії, яка має назву "Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування".
У статті зазначається, що органи місцевого самоврядування мають право в межах національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. Крім цього, зазначається, що обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування повинен відповідати функціям. Це означає, що фінансові ресурси органів місцевого самоврядування повинні бути достатніми для виконання їх функцій. Відповідно із збільшенням завдань цих органів повинен збільшуватися і обсяг фінансових ресурсів. У п. 3 Хартії зазначається, що принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та збо-рів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону. Вказується і на необхідність запровадження процедур фінансового вирівнювання чи еквівалентних заходів. А з метою фінансування інвестицій органи місцевого самоврядування мають право на доступ до внутрішнього ринку позичкового капіталу.
У Німеччині загальновідомо, що громади та інші органи місцевого самоврядування повинні отримувати від Федерального уряду та федеральних урядів земель адекватне фінансування для того, щоб забезпечити належне виконання завдань, поставлених перед ними [2, с. 48].
У США, крім федеральних субсидій і субсидій штатів, джерелами надходжень на місцевому рівні є місцеві податки і збори. Органи місцевого самоврядування стягують різноманітні податки, у тому числі збори і плату за користування. Зокрема, головним є майновий податок. Багато органів місцевої влади стягують місцеві податки на підприємство [5, с. 59].
Доходи рад і муніципалітетів Швеції складаються з таких джерел: власні місцеві податки, субсидії на вирівнювання податкових надходжень різних адміністративних одиниць, незв'язані державні субсидії, цільові державні субсидії, збори, прибутки від продажу, позики. Найбільшою не-залежністю ради муніципалітетів та ленів користуються, якщо кошти походять з власної місцевої податкової бази і вони можуть на власний розсуд установлювати ставки оподаткування у межах, визначених законом [5, с. 90-91].
У країнах Центральної і Східної Європи майже постійно обговорюється фінансова реформа місцевих органів влади. Основною метою реформ є підвищення незалежних доходів як основи розширення місцевої автономії. Розробляються не лише схеми місцевого оподаткування, але й залучення прибуткових податків - це відбувається в Естонії і Польщі, а в Чехії залишаються невирішеними питання власності [3, с. 18].
До речі, вчені відмічають відносно низький рівень місцевих витрат у Словакії і Словенії, і зниження частки місцевих витрат - у Латвії, Литві, Чехії і Угорщині. Лише в Польщі ситуація поки що залишається протилежною [3, с. 59]. Все це пов'язано з тим, що ці держави йшли шляхом вступу до ЄС, а відповідно, країни-кандидати не повинні мати великого бюджетного де-фіциту. Щодо систем фінансового регулювання, то відбулися значні зміни. По-перше, виросло значення податків у структурі доходів і, по-друге, змінилася участь держави, зокрема була введена система дотацій, що замінила субсидії. Поряд із загальними нормативними введено спеціальні дотації для особливих цілей. Органи місцевого самоврядування повинні звертатися із заявою про надання допомоги згідно зі встановленим порядком, рішення приймається демократичним шляхом [3, с. 60-62].
Недостатнє фінансування не дозволяє місцевим органам влади Естонії забезпечити необхідну якість соціальних послуг. Часта зміна надання бюджетних асигнувань і дотацій не дозволяє місцевим органам планувати власні бюджети на довгострокову перспективу. Місцеві доходи складають лише незначну частку в місцевих бюджетах [3, с. 107].
Муніципальні ради Естонії повинні отримати право підвищувати або знижувати ставку муніципального прибуткового податку з громадян. Цікавою практикою у цій державі є те, що існують асоціації місцевих органів влади, які виступають з ініціативою створення спільного муніципального кредитного союзу для того, щоб вести переговори про отримання іноземних

 
 

Цікаве

Загрузка...