WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль оцінки діяльності працівників органів ДПС щодо покращання організації роботи - Реферат

Роль оцінки діяльності працівників органів ДПС щодо покращання організації роботи - Реферат


Наукова теорія оцінки працівників ДПС до теорії податкознавства має досить непряме відношення, можливо, лише через функціональну прив'язаність як одну із численних функцій практики управління податковою діяльністю. Оцінка є однією із організаційно-правових функцій кадрової роботи, яка, у свою чергу, є функцією діяльності кадрових служб податкових органів.
Однак функціональний зв'язок оцінки працівників має місце у будь-якій сфері людської діяльності. Цей універсальний інструмент має самостійне значення, займає автономне положення, а тому й повинен бути осягнутий з позицій власної теорії.
Слід зазначити, що оцінка як явище, як соціально-психологічний та організаційно-правовий феномен є прерогативою психології, педагогіки та менеджменту персоналу. Цими науками накопичений багатий теоретичний та емпіричний матеріал, створені численні концепції оцінки.
Але проблема теоретичного обґрунтування полягає не стільки у пошуках вихідних позицій дослідників, скільки в їх методологічній позиції. На якій (системній, структурній або функціональній) методологічній позиції базується метод оцінки? Що, власне, оцінюється - функція, структура або системні елементи об'єкта? Однією і тією ж методикою, показниками та процедурами їх оцінювати не можна, оскільки вони відповідають на різні питання: функціональна - що робить об'єкт; структурна - хто це робить; тобто, що являє собою цей об'єкт. А системна - як оцінити елементи системи і їх взаємозв'язок.
Методологічним підґрунтям наукового дослідження обраний четвертий, порівняно новий підхід. Це підхід оцінки працівників та органів ДПС з позиції теорії та методології потенціалу проходження працівниками органів ДПС державної служби, теоретичне та емпіричне опрацювання.
У тому буквальному сенсі, як сформульована і вирішена в науковому дослідженні проблема оцінки робітників, вона немає ні теоретичних, ні практичних аналогів. Проте у практичній площині проблема неодноразово відображалася у різних законодавчих актах, у тому числі Законі України "Про податкову службу" та інших. Велике значення цієї роботи полягає у тому, що вона містить реальну можливість значно підвищити ефективність діяльності ДПС України на підставі оцінки і так стимулювати зростання кадрового потенціалу.
Тому ми впевнені, що оцінка діяльності працівників органів ДПС є центральним завданням сучасного менеджменту та права у сфері податків і розглядається як важливий методологічний атрибут прийняття рішень стосовно проходження державної служби.
Всі управлінські процедури кадрової роботи (підбір, підготовка, розташування, раціональне використання) вимагають застосування певних об'єктивних методів оцінки, але більш за все правильно повинні бути оцінені результати діяльності, які виступають як критерії ефективності всієї роботи з кадрами. При цьому більш доцільна періодична оцінка, бо з часом змінюються умови праці, змінюються властивості та цінність працівників, згідно з чим повинні змінюватись їх функції, оплата праці та посадове положення. З цих позицій розроблена методика являє собою саме той необхідний інструмент організаційно-кадрової роботи ДПС, який дозволяє вчасно встановити якісні зміни як у властивостях і якостях працівників, так і в результатах їх роботи. Така системна залежність є методологічною підставою об'єктивності методів оцінки.
Результати наших теоретичних досліджень та їх емпірична перевірка призводять до наступних підсумків: правильна (адекватна) оцінка діяльності працівників ДПС відкриває можливість: просування працівників по службі та методичного забезпечення ротації кадрів; створення атмосфери довіри, творчого відношення до праці та прояву ініціативи; працівники намагаються у повному обсязі використовувати та розвивати свої здібності, підвищувати кваліфікацію; підвищення заробітної плати працівникам; забезпечення зростання професіоналізму працівників ДПС; забезпечення конкурентоспроможності робітників ДПС на ринку праці; підвищення зацікавленості кадрів у продуктивній та якісній праці; посилення відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків; здійснення впливу на мотиваційний механізм ставлення працівників до праці; допомагати службовцям краще розуміти цілі, завдання, політику та програми ДПС та привносити свій посильний вклад в їх реалізацію; здійснення професійної діагностики роботи органів ДПС та їх працівників; відбору найбільш здібних працівників для створення кадрового резерву; здобуття заслуженого визнання своєї праці та досягнення власних цілей кожним службовцем ДПС; стимулювання працелюбності та високої ефективності праці, яка повинна стати предметом гордості та честі; підвищення дисципліни, відповідальності та рівня дотримання службової етики; упорядкування всієї організаційно-кадрової роботи та контролю задіяльністю працівників; гарантування у випадку високих оцінок довгострокової зайнятості та стійкого соціального стану працівників; підвищення престижу працівників у власних очах, членів їх сімей та близького оточення, наповнюючи їх діяльність гідністю та повагою; визначення потенціалу проходження державної служби окремих робітників; створення моніторингу розвитку цього потенціалу; створення баз даних для моніторингового аналізу тенденцій у зміні якостей працівників та їх результатів діяльності як основи для побудови прогнозів та ін.
Перераховані вище можливості - не що інше як складові елементи процесу проходження державної служби працівників органів ДПС. Кожна з цих можливостей є кроком проходження служби, яка являє собою багатовекторний і багатовимірний простір розвитку людини в сфері податкової служби.
На підставі оцінки створюється певний "фотопортрет" стану, у якому перебувають не тільки працівники ДПС, але і її органи та ДПС у цілому. На підставі цієї оцінки, яка покликана забезпечити ділову активність кожного робітника, можна розраховувати на успіх ДПС.
Важлива особливість даного дослідження полягає у врахуванні того, що, з одного боку, діяльність працівників і органів ДПС визначена чіткими законодавчими нормативами, завданнями, функціями, а з іншого - у їх діяльність входить момент стихійності, творчості, керівництва обставинами, бо об'єктом їх діяльності є платники податків - живі люди, які по-своєму розуміють роботу податківців і готові дати власну оцінку їм та їх роботі.
Тому оцінка роботи працівників органів ДПС може бути тільки багатофункціональною, яка вміщує не тільки адміністративну та інші функції, але і стимулюючу функцію праці та проходження робітниками державної служби. Це надає особливої значущості необхідності досягнення максимальної об'єктивності, точності.
Література:
1. Бизюкова Н.В. Кадры. Подбор и оценка. - М., 1984. - 130 с.
2. Бляхман Л.С., Сочилин Б.Г., Шкаратан О.И. Подбор и расстановка кадров на предприятии. - М.: Мысль, 1968. - 220 с.
3. Методы исследования межличностного восприятия. - М., 1984. - 465 с.
4. Оценка работников управления / Под ред. Г.Х. Попова. - М.: Экономика, 1976. - 420 с.
5. Тейлор Ф. Административно-хозяйственная организация промышленного предприятия. - М., 1912. - 137 с.
6. Тейлор Ф.У. Менеджмент: Пер. с анг. - М.: Контролинг, 1992. - 319 с.
7. Валицкас Г.К., Гиппенрейтер Ю.Б. Самооценка у несовершеннолетних правонарущителей // Вопросы психологии. - 1989. - № 5. - С. 25-32.
8. Панюков В.С. Оцените свои способности. - ЭКО, 1974. - № 2. - С. 76-88.
9. Феофанова М.Р. Оценка персонала как инструмент мотивации и повышения трудовой активности на предпритиях стран с развитой рыночной экономикой // Труд за рубежом. - 1992.- № 2. - С. 39-49.
10. Про державну податкову службу України: Закон України від 1990.12.04 // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 6. - (05.02.91). - Ст.37.
11. Положення про проведення атестації державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 2000.12.28 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 1-2 (26.01.2001) (частина 1). - Ст. 27.
12. Про Державну податкову адміністрацію України: Указ Президента України від 13.07.2000. № 886 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 29.

 
 

Цікаве

Загрузка...