WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль оцінки діяльності працівників органів ДПС щодо покращання організації роботи - Реферат

Роль оцінки діяльності працівників органів ДПС щодо покращання організації роботи - Реферат


Реферат на тему:
Роль оцінки діяльності працівників органів ДПС щодо покращання організації роботи
Серед різноманітних форм стимулювання проходження державної служби працівниками органів ДПС оцінці їхньої діяльності належить вирішальна роль. Cаме факт оцінки дозволяє правильно орієнтуватися працівнику в просторі свого середовища діяльності, а середовища - щодо цього працівника.
На діяльність працівників безпосередньо впливають ті органи та організації, де вони працюють, і, відповідно, на усе суспільство, оцінка їх діяльності традиційно стоїть у центрі уваги наукової літератури з проблем держави і права, організації та управління, не кажучи вже про педагогіку, психологію, соціологію, менеджмент та ін.
Протягом багатьох десятиліть наукових досліджень нагромаджений колосальний теоретичний, методологічний та методичний матеріал, аналіз і узагальнення якого стали потужним і практично значущим напрямом наукового знання. Але, на жаль, до цього часу дослідження в цій сфері розрізнені, не створено єдиної більш-менш визнаної теорії та методології, кожний дослідник ніби заново знаходить власну методику оцінки, роблячи, таким чином, персональний внесок у загальну справу.
Разом з тим для потреб нашого дослідження досить вагому роль зіграв цілий ряд наукових робіт, що і став для даної статті своєрідною методологічною основою [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].
За наявності такого обсягу літературних джерел може виникнути досить природне запитання: для чого потрібно проводити ще додаткові дослідження, вигадувати ще одну методику, якщо є можливість використати вже розроблені?
Така робота для даного наукового дослідження необхідна за декількох причин. По-перше, потрібно вирішити деякі питання теорії та методології оцінки і тим самим заповнити нестачу наукових знань. По-друге, за допомогою системи оцінки необхідно вирішити деякі практичні завдання, у тому числі інформативно-пізнавальні, адміністративні, соціального захисту працівників, їх мотивації і стимулювання. Змістом даної статті є використання системи оцінки діяльності працівників з метою стимулювання проходження державної служби в органах ДПС.
Необхідність розробки проблем стимулювання за допомогою оцінки обумовлена також тим, що за останні роки значно трансформувався зміст вимог до роботи органів ДПС.
Необхідність оцінки працівників органів ДПС обґрунтовано багатьма організаційно-правовими документами. Конституція України не містить прямої вимоги чи, навпаки, заборони щодо оцінки результатів роботи працівників у будь-якій сфері суспільної діяльності, у т.ч. працівників органів державної податкової служби.
Водночас певні конституційні приписи важко реалізувати без відповідної оцінки результатів трудової діяльності громадян. Так, стаття 43 Конституції покладає на державу обов'язок "створювати умови для повного здійснення громадянами права на працю", гарантувати "рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності", реалізовувати "програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб".
Законом України "Про державну податкову службу в Україні" [8, ст. 8] серед функцій Державної податкової адміністрації України вказані, зокрема, такі: "здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби; подає органам державної податкової служби методичну й практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану". Аналогічні норми містить Положення про Державну податкову адміністрацію України [10].
Зрозуміло, що складовою частиною зазначених функцій не може не бути оцінка якостей працівників і результатів їх роботи.
У цьому переконує також положення статті 15 Закону "Про державну податкову службу в Україні": "Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації. Порядок атестації визначається Державною податковою адміністрацією України".
Кодекс законів про працю України передбачає (ст. 94): "Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується".
Виконати цей законодавчий припис без критеріїв оцінки професійно-ділових якостей працівника та результатів його праці неможливо.
Саме тому Міністерство праці та соціальної політики України наказом від 31 березня 1999 р. № 44 затвердило Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску працівника у кінцеві результати роботи підприємства. Незважаючи на те, що Рекомендації стосуються переважно виробничої сфери, їх основні положення необхідно врахувати при розробці методик оцінки "особистого внеску працівника" до результатів роботи і в інших сферах суспільної праці, зокрема, в діяльності державної податкової служби.
Рекомендації Міністерства праці та соціальної політики наголошують, зокрема, на необхідності забезпечення:
- зацікавленості кожного працюючого у виявленні та реалізації резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці;
- обґрунтованості співвідношень в оплаті праці різних груп і категорій працюючих, виходячи з їх ролі у виробничому процесі, кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних ними робіт та функцій, рівня відповідальності та творчої активності;
- відповідності між розміром оплати та трудовими зусиллями працівника, виходячи з результатів індивідуальної праці, та оцінки особистого внеску у кінцеві результати роботи підприємства" (п. 1 Рекомендацій).
Розділ 6 Рекомендацій присвячений питанню стимулювання особистого внеску робітників на основі оцінки результатів їх індивідуальної праці. Зокрема, зазначається, що "основою нарахування конкретних сум коштів є система "оцінки заслуг", тобто система оцінки ефективності індивідуальних результатів праці робітників з урахуванням їх особистих якостей, ставлення до праці. Така система базується на бальній оцінці, яка потім переводиться в інтегральний коефіцієнт оцінки результатів праці робітника, що дозволяє коригувати розмір стимулюючих виплат.
Зазначені рекомендації Міністерства праці та соціальної політики України можуть бути покладені в основу подальшої розробки нормативних актів ДПА України щодо порядку та механізму врахування отриманих за використанням розробленої методики результатів оцінки роботи працівників ДПС при визначенні умов і розмірів оплати їхньої праці.
Оцінка службових кадрів передбачена Стратегією реформування системи державної служби, затвердженою Указом Президента України від 14 квітня 2000 року № 599. На виконання Заходів із реалізації зазначеної Стратегії Кабінет Міністрів України постановою від 28 грудня 2000 року за №1922 затвердив нову редакцію Положення про проведення атестації державних службовців [9]. Цим Положенням визначено, що у період між атестаціямислужбовців проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків.
Крім того, Головне Управління державної служби України наказом від 31 травня 2002 року № 39 затвердило Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань. Необхідно зазначити, що в основу цих рекомендацій покладена наша концепція оцінки діяльності працівників, яка була передана керівництву Головного управління. Водночас запропонована Головним управлінням методика оцінки настільки неспроможна, що практичне її використання неможливе. Особливо це стосується умов діяльності працівників податкової сфери.
У цих організаційно-правових умовах має бути передбачено використання єдиних і різнобічних критеріїв оцінки діяльності органів ДПС та їх працівників з метою можливості правильного розташування та ротації кадрів, вдосконалення їхньої роботи, пошуку нових шляхів підвищення її ефективності на єдиній методологічній основі, що забезпечує успішне проходження державної служби працівниками.

 
 

Цікаве

Загрузка...