WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток криміналістики в деяких зарубіжних країнах - Реферат

Розвиток криміналістики в деяких зарубіжних країнах - Реферат

дискусій було сформульовано вчення про предмет криміналістики як юридичної науки, про технічні засоби і тактичні прийоми роботи із судовими доказами з метою розкриття та запобігання злочинів.
Важкі військові умови 1941-1945 р. поставили перед російськими криміналістами нові складні завдання. Загострилася проблема розробки способів виявлення фальшивих документів, які виготовлялися фашистськими спецслужбами для своїх агентів, що засилалися в тил Червоної Армії. З цим питанням тісно перепліталося інше - експертиза відбитків печаток і штампів, машинописних і рукописних текстів, оскільки всі документи мали такі відбитки, заповнювалися від руки або за допомогою машинопису. Чималі труднощі викликало дослідження підроблених продуктових карток та інших документів, які регулюють розподіл продовольства серед населення.
Третій етап, який почався в 1960-і роки, характерний наростанням інтенсивності розвитку російської криміналістики, особливо щодо формування її загальної теорії. До цього часу російська криміналістика нагромадила багатий емпіричний матеріал, який послужив основою для поглиблених наукових досліджень. Загальна теорія стала тією базою, яка забезпечила ріст криміналістики за законами диференціації та інтеграції спеціальних знань, сприяла всебічному дослідженню сутності попереднього розслідування, оперативно-розшукової, судової й експертної діяльності, подальшій розробці таудосконалюванню засобів, методів і прийомів боротьби зі злочинністю. Усі напрями криміналістичної науки, її окремі теорії і вчення збагачувалися завдяки звертанню до соціології, психології, прогностики, теорії імовірностей, математики, логіки, кібернетики, інформатики, моделювання, іншим передовим напрямам наукової думки.
Сучасний етап розвитку криміналістики в Російській Федерації, її перспективи знаменуються активними дослідженнями всіх її складових - загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та криміналістичної методики [3].
У Республіці Казахстан ще в радянський період склався сильний науковий колектив учених, які займалися дослідженням багатьох актуальних проблем криміналістики. Це A.Ф. Аубакіров, Л.В. Вініцкій, Є.Г. Джакішев, Ю.Д. Лівшиц, B.І. Попов; кандидати юридичних наук, доценти О.Я. Гінзбург, В.П. Гмирко, Н.А. Джангельдін, Г.Г. Доспулов, О.О. Ісаєв, Ш.М. Мажитов, Г.О. Мозгових, Б.М. Нургалієв, І.І. Піндюр, В.Є. Розенцвайг, М.К. Самалдиков, В.А. Хван та ін. В останні роки склад казахської школи криміналістів значно змінився, але активна науково-дослідна діяльність у цій галузі продовжується новими науковими співробітниками та практичними працівниками правоохоронних органів Республіки.
Значний внесок у розвиток криміналістики та впровадження її досягнень у практику боротьби зі злочинністю внесли фахівці Азербайджанської Республіки. У створення та розвиток наукових та експертно-криміналістичних центрів Азербайджану зробили свій внесок професори І.А. Алієв, Ф.Є. Давудов, В.Д. Плескачевский, а також такі відомі фахівці, як Б. Зейналов, A. Джафаров, З. Кішиєва, Г. Кязімов, А. Османов, А. Салімов та Н. Хаджанов.
Значна роль у створенні та розвитку криміналістики у країнах СНД належить лідерам національних криміналістичних шкіл, зокрема академіку X.С. Сулейманову, а також докторам юридичних наук, професорам Г.А. Абдумаджидов та Б.І. Пінхасов у Республіці Узбекистан; А.Я. Паліашвілі, Б.В. Харазішвілі та Г.А. Цімагурідзе, кандидатам юридичних наук, доцентам О.В. Жгенті, Л.Л. Кобулашвілі та О.М. Мгеладзе в Грузії; кандидатам юридичних наук, доцентам Г.С. Казінян, Л.П. Оганян та B.М. Саакян у Республіці Вірменія, а також багатьом іншим науковцям і співробітникам правоохоронних органів усіх країн, що раніше складали СРСР.
Зміни відбуваються й у криміналістиці країн Балтії - Естонії, Латвії та Литві, що є самостійними суверенними державами і не входять до СНД. Коли вони були союзними республіками СРСР, там починався складатися сильний науково-педагогічний та дослідницький колектив криміналістів. До них входили такі відомі дослідники, як Р.Г. Домбровський (Латвія), А.К. Кавалієрис (Латвія), С.С. Куклянскіс (Литва), П.К. Пошюнас (Литва), кандидати юридичних наук Б.П. Аугустінас (Литва), Г.Ш. Берлянд (Литва), Д.К. Дамбраускайте (Литва), П.В. Данісявічюс (Литва), Я.Ю. Ігнатьєва (Литва), І.Г. Індуленс (Латвія), X.Е. Ліндмяе (Естонія), В.А. Пошкявічюс (Литва), Е.М. Тинісмяе (Естонія), Б.М. Шкляр (Литва) та ін. [10; 11; 12].
Однак у даний час внаслідок різних причин цей колектив значно скоротився. Крім того, у країнах Балтії відбуваються істотні зміни в організації правоохоронних систем, що супроводжуються переглядом наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та ролі в ньому криміналістики.
Література:
1. Волынский А.Ф. Криминалистика в зарубежных странах // Криминалистика: Учебник / Под. ред. А.Ф. Волынского. - М., 1999. - С. 40-62.
2. Меркулова Ю.С. Криминалистика зарубежных стран // Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб., 2001. - С. 31-40.
3. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. - М.: НОРМА, 1999. - 486 с.
4. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. - М., 1965.
5. Пещак Ян. Общетеоретические проблемы криминалистики: Учеб. пособие / Под общей ред. Р.С. Белкина. - М., 1997. - 229 с.
6. Вакарелски И.Н. Криминалистика. - София: Наука и искусство, 1959. - 477 с.
7. Tratat de Criminalisticа. - Bucuresti, 2002. - 703 c.
8. Bayerische Beamtenfachhochschule. Stoffgliederungsplan fur das Fachstudium nach §1 Abs.3 APOgPol. Stand: Marz 1995 ab StJ 1994/II, 1995/I/ - 233 с.
9. Егоров В.П., Ефременко Н.В. Теоретические основы экспертизы: Курс лекций. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. - 160 с.
10. Домбровский Р.Г. Познание и доказывание в расследовании преступлений: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук: 12.00.09/ Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. - К., 1990. - 44 с.
11. Кавалиерис А.К. Обнаружение, изъятие и консервирование запаховых следов, использование их в раскрытии и расследовании преступлений: Лекция / Минск. высш. школа МВД СССР. Кафедра криминалистики. - Минск, 1985. - 19 с.
12. Куклянскис С.С. Расследование и предупреждение хищений денежных средств: Метод. пособие - Вильнюс, 1974. - 96 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...