WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток законодавства України про рахункову палату - Реферат

Розвиток законодавства України про рахункову палату - Реферат

напрямами, визначеними працівниками департаментів - керівниками контрольних груп.
Враховуючи викладене вище, слід зробити висновок, що внесення змін до ст. 98 Конституції України щодо місця і ролі Рахункової палати України у системі державного фінансового контролю є нагальною необхідністю. Прийняття нової редакції ст. 98 Конституції України дозволить нарешті сформувати належне правове поле діяльності не лише самої Рахункової палати, а й усієї системи органів фінансово-економічного контролю в державі.
Мабуть, на цьому ще не закінчаться дебати, оскільки чинне законодавство, що визначає правовий статус Рахункової палати, має багато прогалин, є недосконалим. Доцільно не лише змінити статтю 98 Конституції України, а й, відповідно, прийняти новий Закон "Про Рахункову палату", який би чітко закріпив повноваження, функції, завдання даного державного органу щодо здійснення фінансового контролю.
Література:
1. Конституція України від 28 червня 2006 року.
2. Конституция СССР, 7 октября 1977 г. - М.: Юрид. лит., 1977.
3. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 / Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 24. - Ст. 136.
4. Про Контрольну палату СРСР: Закон СРСР від 16.05.91 // Контроллинг. -1991. -№ 4. - С. 5-10.
5. Про проект Закону України про Контрольну палату Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 6 лютого 1996 року № 33/96 ВР.
6. Про попереднє схвалення і направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до статті 98 Конституції України: постанова Верховної Ради України від 21.09.2000 № 1961- Ш.
7. Про призначення Симоненко В.К. Головою Рахункової палати Верховної Ради України: постанова Верховної Ради України в1д 4.12.1996 року // Голос України. - 6.12.1996. - № 229. - С. 2.
8. Про створення Контрольної палати: постанова Верховної Ради України № 445 від 22.11.95 // Голос України - 01.12.1995. - С. 2.
9. Про тлумачення статті 98 Конституції України: постанова Верховної Ради України від 1.10.96р. // Голос України. - 14.01.1997. - С. 2.
10. Про чинність Закону України "Про Рахункову Палату": постанова Верхової Ради України від 14.01.98 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 24. - Ст. 136.
11. Про внесення змін до Указу Президента України від 19 вересня 2000 року № 1074: Указ Президента України від 8 квітня 2004 року № 400/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 15. - Ст. 1031.
12. 3ауваження Президента України до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" від 7.02.97. № 1-14/74.
13. Питання створення територіальних представництв Рахункової палати України: постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2004 р. № 1577 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 46. - С. 3059.
14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України постанови Верховної Ради України від 1 жовтня 1996 року "Про тлумачення статті 98 Конституції України" (справа щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України ст. 98 Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. - 1997. - № 2. - С. 23-26.
15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" (справа про Рахункову палату) // Офіційний вісник України. - 1998. - № 1. - С. 151-164.
16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України "Про чинність Закону України "Про Рахункову палату", офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України "Про Конституційний Суд України" стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) // Вісник Конституційного Суду України. - 2000. - № 6. - С. 16-21.
17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 73 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України" та пропозицій до нього (справа щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України) від 11.03.2003 № 6-рп/2003. Справа № 1-7/2003.
18. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України" вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про зміни до статті 98 Конституції України) від 21.12.2000 №4-В/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 52. - Ст. 2276.
19. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України" вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статті 98 Конституції України) від 25.03.99 № І-в/99 // Вісник Конституційного Суду України. - 1999. - № 2.
20. Вікторова С. З Історії палати, яку Президент не сприймає // Голос України. - 16.08.1997. - № 130. - С. 2.
21. Волчихин В.Г. Европейская организация высших контрольных органов (ЕВРОСАИ) (К итогам учредительной конференции и І Конгресса ЕВРОСАИ) // Контроллинг. - 1991. - № 4. - С. 41-45.
22. Ионова А.И. Счётные палаты ФРГ: правовые основы и принципы деятельности // Государство и право. - 1998. - № 3. - С. 94.
23. Иванов В. Высший контрольный орган Франции - Суд счетов // Контроллинг. - 1991. - № 3. - С. 35.
24. Ембрі Шері Е. Ревізійні органи законодавчої влади у Західній та Східній Європі: Матеріали ПСП 1994-1999 // Інформаційно-пошукова система "Матеріали ПСП". - 2000: Neon Limited, E-maіl: pdp@inpdp.Kiev.ua. - C. 9.
25. Отчёт о проведении международного симпозиума на тему "Роль высших органов финансового контроля в бюджетном процессе и государственном управлении" 24-26 июня 1999 года. - К.: Региональное бюро для Европы и СНГ. - 1999. - С. 24-25.
26. Положення про територіальне управління Рахункової палати: затверджено наказом Голови Рахункової палати від 28 липня 2004 р. № 78 // www.ac-rada.gov.ua
27. Погосян Н.Д. Формирование статуса Счетной палаты Российской Федерации (историко-правовые аспекты и некоторые современные проблемы) // Государство и право. - № 4. - С. 10-13.
28. Погосян Н.Д. Правовой статус высших органов финансового контроля (ВОФК) Великобритании, Франции, Германии, Польши // Государство и право. - 1998. - № 2. - С. 107.
29. Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах: аналитический обзор и сборник нормативных документов / Составители: С.О. Шохин, В.И. Шлейников. Аналитический раздел и общая редакция С.О. Шохина. - М.: Прометей, 1998.
30. Сумин А. Государственный финансовый контроль: Швейцарская модель // Президентский контроль. - 1997. - № 3. - С. 71.
31. Савченко Л.А. Правовий статус Рахункової палати України. - Ірпінь, 2002. - С. 19-20.
32. Смірнова О. Контролю буде більше? До історії створення Рахункової палати України // Економіст. - 1997. - № 2. - С. 25.
33. Устав Европейской организации высших контрольных органов (ЕВРОСАИ) // Контроллинг. - 1991. - № 4. - С. 46-52.

 
 

Цікаве

Загрузка...