WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток законодавства України про рахункову палату - Реферат

Розвиток законодавства України про рахункову палату - Реферат

бюджету України по доходах і видатках від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України" та "повноваження, порядок організації і діяльності Рахункової палати України визначаються Законом".
Верховна Рада України постановою від 20 травня 1999 року № 681-ХГУ "Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 98 Конституції України" попередньо схвалила законопроект про внесення змін до статті 98 Конституції України та рекомендувала включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України питання про прийняття Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України".
21 грудня 2000 року Конституційний Суд України визнав зазначений законопроект таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, а отже, є конституційними [18].
Необхідність прийняття зазначених змін до ст. 98 Конституції України щодо ролі та місця Рахункової палати у системі фінансового контролю держави викликано такими обставинами: Конституція України 1996 року закріплює поділ влади у державі на законодавчу, виконавчу і судову. При цьому кожна гілка влади щодо інших є самостійною.
Оскільки згідно з ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, то розподіл влади у державі на три самостійні гілки, є нічим іншим, як гарантією забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Це кореспондується з правом народу брати участь в управлінні державними справами (ст. 38 Конституції України), а отже, знати, як і куди витрачаються сплачені ним до Державного бюджету України кошти. Верховна Рада України, як представницький орган українського народу здійснює контроль за використанням цих коштів. Інструментом для здійснення такого контролю є конституційний орган - Рахункова палата.
17 січня 2002 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України", який передбачає здіснення Рахунковою палатою парламентського контролю за формуванням і виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів у відповідній частині.
Проте Президент України наклав вето на даний Закон. Це викликало обурення народних депутатів України, що потягло за собою подання звернення до Конституційного Суду України 73-х народних депутатів України з клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта Президента України - вето Президента України та пропозицій до прийнятого Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України".
Суб'єкт права на конституційне подання зазначає, що вето Президента України стосовно прийнятих Верховною Радою України законів є "правовим актом" Президента України, оскільки тягне за собою юридичні наслідки у вигляді скасування останніх результатів голосування за закон і відкриття процедури його повторного розгляду.
Народні депутати України вважають, що вето Президента України та пропозиції до Закону суперечать Конституції України, і просять визнати їх неконституційними.
Розглянувши подання, Конституційний Cуд України вирішив визнати таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), здійснене Президентом України право вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України" із поверненням його на повторний розгляд Верховної Ради України [17].
Таким чином, народним депутатам України не вдалося досягти зазначеної мети, тобто визнання Рахункової палати вищим органом фінансового контролю. Переконані, що у майбутньому Рахункова палата все-таки стане таким органом, оскільки це принесе українському суспільству і в цілому державі ще більший позитивний результат у запобіганні зловживань коштами державного бюджету.
У Лімській декларації керівних принципів контролю 1977 року зазначається, що організація контролю є основним елементом управління суспільними фінансовими коштами, тому що таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством [29]. Названим міжнародним стандартам у нашій державі відповідає єдиний орган - Рахункова палата. Дбаючи про міжнародний авторитет України, Рахункова палата стала членом міжнародної організації вищих контрольних установ (INTOSAI) та членом європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI). Зазначені міжнародні організації є автономними, незалежними і позаполітизованими організаціями, які засновані як постійні установи з метою сприяння обмінові думок і досвіду між вищими державними контрольними установами. Участь у INTOSAI та в усіх її органах і напрямах роботи відкрита для вищих контрольних установ усіх країн, які є членами Організації Об'єднаних Націй. Під вищими контрольними установами маються на увазі такі державні установи, які незалежно від того, як засновані вони, створені чи організовані, здійснюють на підставі закону найвищу контрольну функцію у державі.
Рахункова палата розвиває співробітництво з зарубіжними контрольними органами на двосторонній основі. Накопичено певний досвід конструктивного співробітництва з Рахунковими палатами Росії, Польщі, США та ін.
Сьогодні позитивним зрушенням у роботі Рахункової палати в Україні можна вважати те, що відповідно до Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 19 вересня 2000 року №1074" започатковано створення по всій території України територіальнихпредставництв Рахункової палати. Як зазначено у даному указі, виходячи з необхідності належного забезпечення функцій контролю, покладених на Рахункову палату законодавством України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти Рахунковій палаті у вирішенні питань, пов'язаних зі створенням її регіональних підрозділів [11].
28 липня 2004 року було затверджено наказом Голови Рахункової палати "Положення про територіальне управління Рахункової палати, у якому зазначено, що територіальне управління Рахункової палати є структурним підрозділом Рахункової палати, яке в межах завдань, функцій та повноважень, визначених Законом України "Про Рахункову палату", здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України, цільових бюджетних і державних позабюджетних фондів установами, організаціями, підприємствами, розташованими на території АРК, областей, у містах Києві та Севастополі, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування цих територій [26].
У постанові Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2004 р. подано перелік 10 новостворених територіальних представництв Рахункової палати, які представляють всі регіони України, наприклад, територіальне представництво Рахункової палати у Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях знаходиться у м. Львові [13].
Взаємодія управлінь і департаментів Рахункової палати в Україні проявляється в організації проведення контрольно-ревізійних та контрольно-аналітичних заходів управлінням, у наданні їм методичної допомоги департаментами Рахункової палати. Як зазначено у Плані роботи територіальних управлінь Рахункової палати на І квартал 2005 року по виконанню Плану роботи Колегії Рахункової палати на 2005 рік, враховуючи необхідність надання методичної допомоги працівникам територіальних управлінь, у процесі їх становлення останні здійснюють контрольно-аналітичні заходи на об'єктах, в основному, як члени контрольних груп, під керівництвом і за

 
 

Цікаве

Загрузка...