WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформування інформаційної системи в органах державної податкової служби - Реферат

Реформування інформаційної системи в органах державної податкової служби - Реферат

інформаційно-аналітичної системи державної податкової служби в національному масштабі, автоматизація процесів оподаткування із застосуванням сучасних технологій [3]. Як відомо, інформаційно-аналітична робота є важливою допоміжною діяльністю в здійсненні податковими органами своїх функцій. Обсяги та складність такої діяльності дозволяють погодитися з пропозицією деяких науковців виділити інформаційно-аналітичну роботу в окрему самостійну проблемну ділянку робіт [4; 1].
Вважаємо, що одним із важливих шляхів розвитку інформаційно-аналітичної роботи є створення центрів обробки даних (далі - ЦОД), у яких буде виконуватися централізація та аналіз податкової інформації даного регіону, а в майбутньому й міжрегіональної інформації. На нашу думку, функції ЦОД можна визначити такі: інтеграція даних із зовнішніх джерел; централізація рутинних операцій (уніфіковане перетворення усіх вхідних документів у їхній електронний вигляд); формування електронного архіву; формування, друкування та підготовка документів для їхнього надсилання платникам податків та організаціям в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, обробка інформації, що надходить, на основі безпаперових технологій; формування аналітичних і статистичних матеріалів з функціонування податкової системи; створення та введення в дію єдиних регіональних баз даних юридичних і фізичних осіб; підготовка та навчання спеціалістів, вивільнення робочого часу інспекторів податкових інспекцій для змістовної роботи по суті податкових завдань; централізація планування контролюючої роботи щодо дотримання податкового законодавства всіма категоріями платників податків; забезпечення робіт зі збору та обробки всієї доступної інформації щодо господарської діяльності юридичних і фізичних осіб.
Головна мета ЦОД - створення інформаційного масиву (електронного паспорту платника податків) на основі об'єднання потоків інформації щодо його господарської діяльності, яка надходить не тільки від самого платника податків, але й з інших джерел, у тому числі засобів масової інформації, державних і недержавних структур. Це дозволить зробити основою контрольної діяльності не порівняння облікових реєстрів з первинною документацією, а повний аналіз інформації щодо платника податків, отриманої із усіх можливих джерел, вирішити завдання контролю дотримання податкового законодавства всіма категоріями платників податків (великих, проблемних, малого та середнього бізнесу та інших класифікаційних груп), забезпечить вибір об'єктів під час планування контролюючої діяльності та виїзних перевірок, відстеження дотримання податкової дисципліни платників податків, враховуючи ланцюжки дочірніх структур, що перебувають у різних куточках України та за кордоном, тощо.
Зважаючи на викладене вище можна зробити висновок, що основні положення концепції системи управління інформаційно-аналітичною роботою в органах державної податкової служби України повинні містити такі розділи:
1. Призначення системи. Полягаєв тому, що система управління інформаційно-аналітичною роботою в органах державної податкової служби (далі - СУІАР) призначена для використання в податкових органах України всіх рівней.
2. Мета. Метою СУІАР ОДПС України є:
- удосконалення організації та технології інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів ДПС України;
- підвищення ефективності процесів прийняття управлінських рішень у ДПС України;
- підвищення якості підготовлюваних рішень, їхньої узгодженості на основі інтеграції інформаційно-аналітичного забезпечення центрального апарату ДПС України та податкових інспекцій.
3. Завдання роботи зі створення СУІАР. Завдання, на нашу думку, полягає в наступному:
- забезпечити єдність вимог і методичних підходів щодо вдосконалення організації та автоматизації інформаційно-аналітичних процесів у податкових органах України;
- здійснити оптимізацію переліків та уніфікацію форм і реквізитів електронних документів;
- розробити рекомендації щодо організації обліків, архівування та забезпечення захисту інформаційного ресурсу та інформаційних баз даних;
- розробити типові технологічні процеси та процедури зберігання, обробки, обміну електронною інформацією та маршрути її руху в податкових органах як по горизонталі, так і по вертикалі управління;
- розробити технологічні вимоги та схеми електронного документообігу;
- забезпечити методичну допомогу податковим інспекціям в удосконаленні інформаційно-аналітичної роботи та створенні автоматизованих інформаційних систем.
4. Вихідні дані. Повинні містити перелік основних ініціативних документів та інформаційно-аналітичних систем, на базі яких створюється СУІАР ОДПС України.
5. Скорочена характеристика об'єкта. Для забезпечення повномасштабної розробки та реалізації Концепції СУІАР ОДПС України, на нашу думку, необхідне створення спеціалізованого науково-методичного центру з закріпленням за ним завдань проектування, забезпечення функціонування, постійного розвитку та удосконалення СУІАР ОДПС України з такими функціями:
1) планування, організація, контроль, координація та ведення робіт щодо супроводження СУІАР ОДПС України (розробка та супроводження концепції розвитку, концептуальне проектування, узагальнення досвіду експериментальних проектів централізованої обробки податкової інформації по роботі з великими платниками податків, системна ініціація нових пілотних проектів і пошук ресурсів для їхньої реалізації та ін.);
2) ведення інформаційно-аналітичної роботи СУІАР ОДПС України за напрямами її діяльності;
3) проведення досліджень проблем інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпеченнякорпоративного управління організації, прогнозування можливих тенденцій, розробка науково-обгрунтованих рекомендацій для використання СУІАР ОДПС України;
4) розробка та використання в СУІАР ОДПС України інтеграційних технологій інформаційно-аналітичного супроводження усього життєвого циклу управління;
5) організація вдосконалення елементів СУІАР ОДПС України в межах державних, міжрегіональних цільових і місцевих програм;
6) розробка системи інформаційно-аналітичного забезпечення автоматизованих робочих місць керівників вищого рангу;
7) документаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення співробітництва ДПС України по міжнародних проектах і програмах;
8) системне та оперативне дослідження ситуації в сфері електронної документації з метою використання в СУІАР ОДПС України;
9) дослідження процесів розвитку національних систем освіти в сфері інформаційно-аналітичного забезпечення корпоративного управління;
10) ведення рекламно-інформаційної роботи з основних напрямів діяльності СУІАР ОДПС України;
11) надання інформаційних, консалтингових, посередницьких та інших послуг з основних напрямів діяльності СУІАР ОДПС України;
12) організація взаємодії розробників і користувачів СУІАР ОДПС України з розробниками та користувачами основних державних цільових програм у сфері інформатизації управління.
Особливі вимоги до технології супроводження концепції СУІАР ОДПС України полягають у тому, що вона повинна забезпечити:
- ініціювання, збір, обробку та зберігання зауважень і пропозицій до концепції;
- аналіз та експертизу нормативно-правових актів та інших матеріалів, які впливають на розвиток СУІАР ОДПС України;
- розробку рекомендацій для коректирування концепції;
- аналіз та експертизу рішень, що визначають перспективи розвитку СУІАР ОДПС України щодо їхньої відповідності концепції.
Отже, прийняття своєчасних позитивних рішень щодо організаційних заходів розробки та супроводження СУІАР, без сумнівів, буде сприяти більш ефективній модернізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління податковитх органів України та підвищенню їхньої основної діяльності.
Література:
1. Воскресенский Г.М. Теория управления в сфере правоохранительной деятельности. - М., 1985. - С. 7.
2. Попович В.М. Тіньова економіка: Монографія. - К.: Правові джерела, 1998. - 448 с.
3. Про схвалення Концепції реформування податкової системи: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 р. № 56-р.
4. Семир'янов Д.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції: Дис. … канд. юр. наук: 12.00.07. - Ірпінь, 2004. - С. 38.

 
 

Цікаве

Загрузка...