WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформування інформаційної системи в органах державної податкової служби - Реферат

Реформування інформаційної системи в органах державної податкової служби - Реферат


Реферат на тему:
Реформування інформаційної системи в органах державної податкової служби
Еволюція системи оподаткування та податкової політики в 1991-2007 роках, багаточисленні зміни, які кожен рік вносилися у податкове законодавство, вирішували різні актуальні проблеми соціально-економічного розвитку країни. Але останнім часом все частіше піднімаються питання необхідності реформування податкової системи України. Для виконання завдання розпочато податкову реформу, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 56-р було ухвалено Концепцію реформування податкової системи (далі - Концепція реформування) [3].
На фоні реформування податкової системи України стало актуальним питання визначення шляхів удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в органах податкової служби.
Проблемі дослідження шляхів удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в органах податкової служби були присвячені праці В. Шкарупи, Д.Семир'янова, В. Мацюка, Г. Забарного, В.Шамрая та інші, але, на жаль, не було здійснено жодного комплексного дослідження.
Метою даної статті є визначення орієнтирів податкової реформи взагалі та удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності податкових органів зокрема, а також висвітлення концепції системи управління інформаційно-аналітичною роботою в органах державної податкової служби як одного з напрямів удосконалення цієї роботи.
На основному етапі податкова реформа повинна передбачати, з одного боку, зниження податкового тягаря та вирішення найбільш важливих для бізнесу питань (ліквідація перепон, які перешкоджають розвитку бізнесу, а з іншого - більшу "прозорість" діяльності платників податків для держави, покращання податкового адміністрування, звуження можливостей для ухилень від сплати податків.
Заходи, що проводяться у сфері реформування податкової системи, не повинні обмежуватися лише удосконаленням податкового законодавства [3]. Вони повинні включати в себе також:
- встановлення жорсткого оперативного контролю за дотриманням діючих законів і швидке посилення мір, спрямованих на зменшення протизаконної діяльності та тіньових економічних операцій, що не підпадають під оподаткування;
- посилення пропаганди ідей щодо серйозності, високої суспільної небезпечності податкових злочинів;
- податкова реформа не повинна ставити за мету кардинальну зміну діючої податкової системи, більш реальним є її еволюційний розвиток, який забезпечить усунення недоліків і перекосів, спрямований на створення раціональної, стабільної та передбачуваної податкової системи.
У межах здійснення податкової реформи необхідно досягнути таких цілей:
- підвищення рівня справедливості та нейтральності податкової системи за рахунок вирівнювання умов оподаткування для всіх платників податків (перш за все, шляхом відміни наявних необґрунтованих пільг);
- відміни неефективних і негативно впливаючих на економічну діяльність суб'єктів господарювання податків і зборів (перш за все обігових податків);
- виправлення деформацій в правилах визначення податкової бази по окремих податках, які викривляють економічний зміст цих податків;
- покращання податкового адміністрування та підвищення рівня збору податків за рахунок включення до податкового законодавства додаткових механізмів та інструментів, податкового контролю;
- скорочення кількості контролюючих органів, з одночасним створенням єдиних правил контролю за нарахуванням і сплатою податків;
- спрощення та підшвидшення процедур оскарження рішень та дій податкових органів (у тому числі за рахунок створення спеціалізованих колегій по податкових спорах в судах загальної юрисдикції та господарських судах);
- скорочення можливостей для ухилення від сплати податків.
Для зниження загального податкового тягаря на законослухняних платників податків необхідно:
- добитися більш рівномірного розподілу податкового навантаження між платниками податків;
- відмінити податки, що обчислюються залежно від виручки підприємств;
- знизити податкове навантаження на фонд оплати праці;
- дозволити відняти від бази оподаткування податку на прибуток усіх обґрунтованих для ведення бізнесу видатків;
- у міру здійснення бюджетної реформи, що повинна призвести до зниження видатків держави за рахунок зросту їхньої ефективності, понизити ставки ПДВ, податку на прибуток підприємств.
Спрощення податкової системи буде досягнуте за рахунок:
- встановлення закритого переліку податків і зборів (обов'язкових платежів);
- скорочення кількості податків і зборів;
- максимальної уніфікації податкових баз і правил їхнього обчислення з окремих податків, а також порядку їхньої сплати;
- забезпечення стабільності та передбаченості податкової системи.
Податкова реформа повинна проводитися в декілька етапів і зайняти кілька років. Згідно з Концепцією реформування, реформування податкової системи здійснюватиметься за трьома етапами: на першому етапі (протягом 2007 року) передбачається проведення заходів, спрямованих на подолання основних недоліків податкової системи, а також передбачається протягом 2007 року доробити та прийняти Податковий кодекс; на другому (2008-2012 роки) реалізація положень Податкового кодексу для створення сприятливого середовища сталого економічного зростання на інвестиційно-інноваційній основі шляхом нормативно-правового забезпечення впровадження Податкового кодексу; на третьому (2013-2015 роки) - поглиблення реформування податкової системи з урахуванням досягнутого соціально-економічного рівня розвитку держави (ст. 8 Концепції реформування) [3].
Зниження податкового навантаження за рахунок податку на прибуток і податку з доходів фізичних осіб може стати додатковим стимулом для розвитку підприємницької діяльності та розширення платоспроможного попиту населення. При цьому необхідно підвищити фіскальне значення податків, пов'язаних із використанням природних ресурсів, а також майнових податків, які повинні стати основою доходів місцевих бюджетів. У перші роки в загальному обсязі податкових надходжень необхідно зберегти високу частку непрямих податків, і перш за все ПДВ.
Одним із пріоритетних напрямів розвитку податкової системи повинно стати реальне зменшення податкового навантаження на економіку [3]. Таке зменшення повинно супроводжуватися заходами, які дозволять збільшити фактичне збирання податків. Ці заходи необхідно спрямувати на розширення бази оподаткування. Вони повинні містити в собі скорочення кількості та обсягів податкових пільг і закриття наявних у законодавстві каналів уникнення оподаткування.
Лібералізація податкової системи та помітне посилення захищеності платників податків повинні сприяти покращанню інвестиційного клімату та поверненню в легальну сферу капіталів, виведених з-під оподаткування.
Необхідно добитися скорочення багаточисленних і безсистемних податкових пільг, що порушують принцип справедливості щодо тих учасників економічної діяльності, які некористуються податковими привілеями. Окремі норми можуть бути переведені до категорії загальних правил, зокрема, можуть бути розширені можливості обліку витрат, пов'язаних з природоохоронними заходами, розробкою корисних копалин тощо.
З метою упорядкування податкових пільг необхідно ввести обов'язкову щорічну статистичну звітність в обсязі наданих податкових пільг по видах податків і напрямах використання коштів, що дозволить забезпечити облік коштів, які отримуються у вигляді податкових пільг, при формуванні видаткової частини бюджету.
З наведеного вище короткого викладення стратегії розвитку податкової політики, акумульованого з найбільш важливих рішень і документів вищих органів влади та управління, праць авторитетних учених [2], витікають завдання в сфері податкового адміністрування, принципи якого повинні бути спрямовані на максимально можливий збір податків при мінімізації відповідних видатків, пониженні податкового навантаження, яке покладається на платників податків.
Досягнення цього пов'язано з концентрацією функцій з податкового адміністрування. Набуває актуальності адекватна завданням зміна організаційної структури податкової адміністрації.
Важливим напрямом реформування податкової системи та модернізації податкових органів згідно із Концепцією реформування є запровадження

 
 

Цікаве

Загрузка...