WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформа місцевого самоврядування: фінансова самостійність і її державне гарантування - Реферат

Реформа місцевого самоврядування: фінансова самостійність і її державне гарантування - Реферат


Реферат на тему:
Реформа місцевого самоврядування: фінансова самостійність і її державне гарантування
На даному етапі державного будівництва знову гостро постало питання реформування місцевого самоврядування в Україні. Про системний занепад цього питання, як стверджує заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Ю. Ключковський говорять досить часто [6]. Термін "системний" означає необхідність не лише досягнення якихось конкретних результатів у роботі на місцях, але і перегляд існуючих концептуальних поглядів на місцеве самоврядування, зокрема, його матеріально-фінансову базу, формування нових науково-методологічних підходів до вирішення проблем, які постають у процесі реформування місцевого самоврядування. Пов'язані з цим питання є предметом розгляду періодичних видань загальносуспільного характеру. У науковій літературі регулярно з'являються публікації монографічного характеру, в яких висловлено чимало пропозицій щодо вдосконалення дохідної бази місцевих бюджетів та ін., тобто існує детальна системна розробка багатьох проблем місцевого самоврядування, побудована на аналізі питань його матеріально-фінансової бази. Величезна кількість концепцій, поглядів, пропозицій, висновків та ін. зобов'язує не тільки до їх вивчення і впровадження в практику, але і до наукового узагальнення, спроби переглянути концептуальні положення, сформувати нові методологічні підходи до розв'язання практичних завдань вдосконалення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, починаючи із найпершого - розуміння місцевих бюджетів як найважливішої складової частини гарантування самостійності місцевого самоврядування.
Завдання, функції і роль фінансової бази місцевого самоврядування мають вирішальне значення для його функціонування і реального суспільного значення. Із багаточисленних визначень місцевого самоврядування, серед яких основними є Конституція України [1], Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" [3] та Європейська Хартія місцевого самоврядування [4], випливає його суть як права і здатності (спроможності) територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Роль фінансової бази зводиться до забезпечення як прав, так і реальної здатності (спроможності) органів місцевого самоврядування здійснювати свої функції шляхом надання фінансових ресурсів, які надаються у їх розпорядження.
Одним із найважливіших аспектів статусу місцевого самоврядування є його місце в системі відносин із державою. Завдання, яке стоїть перед органами місцевого самоврядування, - самостійно вирішувати всі питання місцевого значення, - передбачає, з одного боку, певне організаційно-правове відмежування від держави, але з іншого (оскільки місцеві питання згідно з Європейською Хартією місцевого самоврядування є часткою державних справ) - тісний зв'язок із Державним бюджетом України своїми податками, видатками, правами зі складання і виконання бюджетів та інше. Саме цей двоякий характер зумовлює те, що на сьогодні в науковій літературі, засобах масової інформації і в практиці існує тенденція характеризувати місцеве самоврядування як автономію в межах держави [7, с. 19; 6]. Місцеве самоврядування, як і держава, за своєю суттю є інститутом публічної влади, автономією в межах держави, хоча в літературі і зазначається, що "це не означає повної автономності від держави, державної влади" [5, с. 10]. Саме це і ставить питання про співвідношення між державною владою і місцевим самоврядуванням не тільки в аспекті їх меж, але і самої суті, характеру цих відносин, оскільки "автономне" розуміння цих відносин може надати їм іншого змісту.
Варто співставити деякі з положень із визначень, поданих у вказаних вище нормативних актах і документах, держава гарантує право на місцеве самоврядування і здатність (спроможність) його здійснення; Європейська Хартія місцевого самоврядування зазначає, що місцеве самоврядування здійснює регулювання і управління суттєвою часткою державних справ. Слід звернути увагу, що, якщо Конституція і законодавство України говорять про питання місцевого значення, то Європейська Хартія називає їх суттєвою часткою державних справ. Саме це і зумовлює підхід до місцевого самоврядування, як до автономії, в якій зв'язки між центром і місцями мають цілий ряд конкретних правових форм при забезпеченні останніх дохідною базою, правами на здійснення видатків та ін. Крім того, Хартія вказує, що місцева влада здійснює регулювання і управління суттєвою часткою державних справ, але в Україні регулювання фінансових відносин носить централізований характер.
При розгляді об'єктів управлінської діяльності місцевого самоврядування, "питань місцевого значення" можна з'ясувати, що їх місцеве значення полягає швидше у територіальних межах юрисдикції, населенні, яке проживає на певній території. Але в повному розумінні цього слова "значення" цих питань не є місцевим (чи виключно місцевим) - швидше місцевим є характер і зміст роботи з їх реалізації. У кінцевому підсумку, більшість із них є реалізацією конституційних прав, свобод і обов'язків громадян і в політичному аспекті відповідальною за їх вирішення перед народом залишається держава. Держава не може залишитися осторонь і у випадку невирішення "питань місцевого значення" органами місцевого самоврядування через якісь об'єктивні причини, коли відповідальність перед населенням все одно залишається. Таким чином, можна констатувати, що якихось виключних "питань місцевого значення" практично немає - існують питання, які за своїм характером відповідно до принципу субсидіарності вимагають вирішення їх органами місцевого самоврядування.
Один із фінансово-правових аспектів відносин держави і місцевого самоврядування полягає в тому, що держава гарантує згідно із ст. 2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" [3] право та реальну здатність територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. У фінансовому та цивільному праві зміст гарантії зводиться до гарантування виконання свого обов'язку принципом і відповідає за порушення ним своїх зобов'язань. У широкому політичному і навіть юридичному аспекті ці елементи повинні знайти втілення і у відносинах держави, а також місцевого самоврядування при їх "автономному" розумінні.
Переносячи хоча б певною мірою ці елементи на взаємовідносини держави і місцевого самоврядування можна, зокрема, констатувати, що на сьогодні таке

 
 

Цікаве

Загрузка...