WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Ретроспективний аналіз системи адміністрування податків у розвинених країнах - Реферат

Ретроспективний аналіз системи адміністрування податків у розвинених країнах - Реферат

справедливості.
Чому необхідна соціальна спрямованість податкової реформи в Україні? Податкова система України неадекватна соціально орієнтованій ринковій економіці, про що свідчать: високий рівень оподаткування більшості населення, який досягається перш за все заниженням неоподатковуваного мінімуму доходів, а також високі непрямі податки; недостатнє використання податків для регулювання соціальних процесів, а також податків як засобу перерозподілу доходів і зниження ступеня соціальної нерівності в суспільстві.
Гострота соціальних проблем зумовлює необхідність державного регулювання соціальних процесів, зокрема й за допомогою податкових важелів. Якщо на першому етапі податкової реформи можливості забезпечення її соціальної спрямованості є обмеженими внаслідок кризового стану економіки і відсутності коштів, то з початком економічного зростання ці можливості підвищаться. Тому на наступних етапах реформування податкової системи підсилення її соціальної спрямованості забезпечиться через впровадження цілого ряду податкових знижок, що широко використовуються у розвинених країнах і спрямовані на регулювання важливих соціально-економічних процесів.
Отже, удосконалення системи оподаткування повинно відбуватися шляхом поступового зниження податкового тягаря в процесі довгострокової поетапної податкової реформи. Основними вихідними елементами цієї реформи повинні стати:
- науково обґрунтована державна політика доходів, законодавчо закріплена Податковим кодексом України;
- система оподаткування, що повинна стати складовою частиною державного механізму регулювання розвитку окремих галузей економіки. Необхідно посилити податкові методи регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки. Держава повинна мати можливість впливати на всі три складові частини процесу виробництва: оплату праці, виробничі, основні й оборотні фонди, рівень прибутковості;
- система оподаткування, яка повинна мати інвестиційну й соціальну спрямованість;
- зміни в системі оподаткування, що мають відбуватися одночасно з реформуванням системи оплати праці, пенсійного забезпечення, удосконаленням соціальної сфери;
- розширення неподаткових форм і методів мобілізації доходів бюджету (оренда державного майна, дивіденди від частки державної власності в акціонованих підприємствах, реалізація державного майна);
- податкова система, основою якої повинні стати прямі податки, тобто податки, де об'єктом оподаткування є прибуток фізичної та юридичної особи, земля, майно і капітал;
- непрямі податки, які повинні застосовуватися лише у формі акцизів для обмеження споживання окремих видів товарів, можливостей виробника-монополіста в одержанні необґрунтовано високих доходів, а також для оподаткування предметів розкоші, захисту власного виробника;
- запровадження при оподаткуванні обґрунтованої диференціації ставок податків залежно від виду діяльності й розміру одержуваного прибутку або доходу;
- ліквідація податкових пільг, які сприяють перерозподілу доходів, деформують вартісні показники в економіці і знижують конкурентоспроможність товаровиробника. Пільги можуть надаватися на певний строк і за умови використання коштів на визначені державою цілі;
- умови оподаткування, які мають бути прості й зрозумілі платникам, податки повинні стягуватися у зручний для платників час і прийнятним способом;
- чітке розмежування податків, що зараховуються до місцевих бюджетів і державного бюджету, розширення прав у сфері оподаткування органів місцевого самоврядування;
- подальше впровадження і посилення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів;
- подальше використання митних тарифів як механізму удосконалення оподаткування у зовнішньоекономічній діяльності.
Організаційна основа податкової системи будь-якої держави (тобто правильне нарахування податків, своєчасна їх сплата, неможливість ухилення від оподаткування) забезпечується добре продуманою системою обліку й звітності. А тому існує нагальна необхідність доопрацювати і подати на першочерговий розгляд Верховної Ради проект Закону "Про систему бухгалтерського обліку й звітності в Україні".
Для поліпшення загальної ситуації із надходженнями до бюджету необхідно досягти стабільності податкового законодавства, яке забезпечило б:
- введення в дію законодавчих актів із питань оподаткування не раніше, ніж через рік із моменту їх прийняття;
- незмінність ставок, пільг і правил оподаткування протягом щонайменше трьох років із моменту введення в дію актів податкового законодавства щодо платників, які беруть участь у цільових державних інвестиційних програмах протягом всього терміну їх дії.
Необхідно навчитися свідомо керувати доходами держави і відмовитися від надто жорсткогорегулювання економіки, яке штовхає підприємця в "тінь". Тобто потрібно досягти збалансованості інтересів бюджету і конкретного підприємця. Для цього необхідно забезпечити гнучкість податкової системи, пристосувати її до зовнішньої і внутрішньої економічної кон'юнктури [10].
Саме поняття податкової реформи включає в себе не тільки зміну законодавства, яке регулює розміри і процес стягнення податків, а й модернізацію податкової служби, приведення її відповідно до уже здійснених ринкових перетворень, яка навіть у наявному недосконалому правовому полі змогла б на достатньому рівні забезпечувати доходи бюджету. В Україні за сприянням міжнародних організацій розроблено спеціальну довгострокову державну програму модернізації податкової служби до 2008 року, на виконання якої отримано кредит.
Відомо, що Законом "Про державну податкову службу в Україні" передбачено, крім здійснення податковими органами нагляду за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків, ще і ведення в необхідних випадках оперативно-розшукової, а також слідчої роботи в суворих межах діючих законів.
У всі часи податкові органи, як органи фіскальні, були, є і будуть одним із найбільш непопулярних державних інститутів країни. Але податки - це плата за цивілізацію, і сплачувати їх слід справно.
Реформування податкової системи України з метою забезпечення її інвестиційної і соціальної спрямованості відповідає стратегічній орієнтації українського суспільства на побудову соціальної ринкової економіки. Крім того, воно забезпечує зв'язок зниження податкового тягаря із розв'язанням найнагальніших соціально-економічних проблем. Але необхідно пам'ятати, що зниження рівня оподаткування ще не ґарантує спрямування вивільнених коштів у необхідному для суспільства напрямі.
Література:
1. Аналітична довідка Управління міжнародних зв'язків ДПА України. - Київ, 2002.
2. Денберг Р.П. Международное налогообложение. - М.: Юнити, 1997. - 375 с.
3. Кучерявенко Н.П. Налоговое право. - Харьков: Константа, 200. - 320 с.
4. Линвурд Т. Гайгер. Макрсокономическая теория и переходная экономика. - М: ИНФРА, 2003. - 95 с.
5. Мартін Шніцер. Порівняння економічних систем. - К: Основи, 1997. - 62 с.
6. Миллер О. Теория предложения и налоговая политика в США. - М.: МЄ и МО, 1989. - № 7. - С. 25.
7. Обмен налоговой информацией между государствами-членами ОЭСР: Обзор существующей практики. - Москва, 2003. - 95 с.
8. Роберт Филипс. Руководство по организации сбора налогов и обеспечению соблюдения налогового законодательства. Казначейство США, Управление технического содействия. - Вашингтон, 2002. - 132 с.
9. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Соцжгиз, 1962. - 386 с.
10. Соколовська А.М. Кодифікація податкової системи: уроки для України // Вісник Національного банку України. - 1997. - № 11. - С. 29.
11. Brook J. Quiet Revolution Latin Pensions // The New York Times. - 1994. - September 10. - P. 10.

 
 

Цікаве

Загрузка...