WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реквізиція майна - Реферат

Реквізиція майна - Реферат


Реферат на тему:
Реквізиція майна
Реквізиція майна була відома ще римському праву. Однак під терміном "requisitio" (від лат. - вимога) [4, c. 609] у римському праві розумілося стягнення в дохід держави майна злочинця, який розшукувався [3, c. 274]. А під оплатним вилученням майна, лише у виняткових випадках, розумілося emptio ab invito [3, c. 250] (від лат. emptio - купівля; invito - всупереч волі).
Є підстави вважати, що виникнення реквізиції, у її сучасному розумінні, пов'язане із воєнною необхідністю. У статті 14 Литовського статуту 1529 року зазначалося, що у разі виникнення необхідності у певних припасах при здійсненні військової служби дозволялося вилучити це майно і оплатити його згідно з відповідною постановою [15, c. 73]. Артикул 19 Глави 5 "Прав, за якими судиться малоросійський народ" забороняв самовільне відбирання продовольства і фуражу у воєнних цілях. Воєнний характер був притаманний реквізиції і в російському дореволюційному праві. Стаття 139 глави VI книги XVIII Зводу законів визначала реквізицію як примусове набуття від населення всяких засобів, необхідних для задоволення потреб армії [6, c. 4]. Під реквізицією також розумілося "наряд місцевих жителів для проведення всякого роду робіт, вирваними воєнними обставинами"[6, c. 4], тобто існувала, так би мовити, трудова реквізиція. Загалом питання позбавлення права власності для воєнних потреб були в тогочасній літературі досить детально досліджені [8].
Реквізиція майна детально регулювалася законодавством УРСР. Так, 26 лютого 1921 р. був прийнятий Декрет Ради Народних Комісарів УССР "Про порядок реквізиції і конфіскації майна приватних осіб і товариств" [5, c. 290]. Пункт 3 даного декрету встановлював, що реквізиція проводиться лише у виняткових випадках не інакше, як за постановою Української Економічної Наради, яку виконують відповідні Губвиконкоми чи Відділи Управління. Аналогічні положення містилися в статті 165 Адміністративного кодексу УСРР від 12 жовтня 1927 року. Ця стаття також встановлювала, що реквізицію проводять адміністративні відділи округових виконавчих комітетів [1, c. 57]. Стаття 166 АК передбачала, що у місцевостях, в яких проголошено надзвичайний стан, реквізицію дозволялося проводити за постановами президій округових виконавчих комітетів чи військово-революційних комітетів при обставинах воєнного стану, з обов'язковим повідомленням про це Українську Економічну Нараду і з додержанням встановленого порядку, також передбачалося, що у постанові Української Економічної Наради про реквізицію повинно бути вказано, яке саме майно підлягає реквізиції [1, c. 57]. Пункт 6 Зведеного закону про реквізицію і конфіскацію майна, затвердженого ВЦВК і РНК РСФСР від 28.03.27, ще надавав таке право повітовим виконавчим комітетам також з подальшим повідомленням Економічної Наради РСФСР [13, c. 177].
Реквізиція також проводиться за умов воєнного стану. Так, наприклад, згідно з Указом Президії Верховної Ради СССР від 22 червня 1941 р. у місцевостях оголошених на воєному стані, воєнним властям надавалися необхідні повноваження для практичного здійснення надзвичайних заходів. Зокрема, проводити вилучення транспортних засобів і іншого необхідного майна для потреб оборони як у громадських і кооперативних організацій, так і в окремих громадян [2, c. 464], також проводилася реквізиція всіх радіоприймачів [9, c. 83]. Реквізиція під час воєнного стану проводилася і в інших державах. Наприклад, реквізиція морського транспорту у Великобританії під час Другої світової війни [16, c. 546].
У коментарі до статті 141 ЦК України 1963 року пояснювалося, що реквізиція проводиться у виняткових випадках на підставі постанови Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, ця стаття була вилучена відповідно до Закону від 16.12.1993 "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів".
Відповідно до частини 3 статті 55 Закону України "Про власність" за обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій майно в інтересах суспільства за рішенням органів державної влади може бути вилучено (реквізовано) у власника в порядку і на умовах, встановлених законодавчими актами України з виплатою йому вартості майна в обсязі, передбаченому пунктом 4 статті 48 цього Закону. Реквізиція майна передбачається і Конституцією України, стаття 41 Конституції допускає відчуження об'єктів права приватної власності у випадках, коли воно проводиться в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Саме ця обставина відрізняє реквізицію від інших підстав позбавлення права власності [7, c. 470].
Не можна погодитись з думкою, що особливим видом реквізиції є позбавлення права власності на майно, яке не може належати особі на праві приватної власності, але придбане за відсутності правопорушення [11, c. 249]. Вбачається, що даний вид позбавлення права власності не можна вважати реквізицією, оскільки і в цьому випадку відсутня наявність надзвичайного чи воєнного стану, що є її необхідним елементом, крім того, інше, аналогічне реквізованому майно може належати особі на праві приватної власності.
Законодавство допускає проведення реквізиції у тих виняткових випадках, коли вилучення майна у власника є необхідним для суспільства, воно зацікавлене у певному майні щодо його споживчих характеристик, що можуть задовольнити ті чи інші нагальні потреби, викликані цими обставини. Таким чином, під майном (у розумінні об'єкта реквізиції) слід розуміти речі, оскільки інші види майна об'єктивно не можуть задовольнити такі потреби. У літературі зазначається, що предметами реквізиції можуть бути транспортні засоби, одяг, продукти харчування, інше майно [14, c. 113]. Вбачається, що предметом реквізиції можуть бути речі, як рухомі так і не рухомі, оскільки вилучення нерухомості також може бути об'єктивно зумовлене. Крім того, режим нерухомої речі може бути поширений законом і на інші речі, зокрема на повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання - як такі, що підлягають державній реєстрації.
У літературних джерелах висловлюється думка, що

 
 

Цікаве

Загрузка...