WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Регулювання міжбюджетних відносин в Україні - Реферат

Регулювання міжбюджетних відносин в Україні - Реферат

на такі групи: 1) трансферти, здійснювані в порядку вирівнювання бюджетної спроможності на безкоштовній і беззворотній основі для покриття поточних видатків - (а) дотації вирівнювання і (б) трансферти, передані в державний і місцеві бюд-жети з інших місцевих бюджетів; 2) трансферти, для здійснення певної мети, у порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про їх виділення - це різного роду субвенції; 3) інші трансферти, передані на безкоштовній і беззворотній основі у вигляді дотацій [3, с. 178-179].
Що ж до визначення у ст. 2 Бюджетного кодексу України дотації та субвенції, то в цілому з ними можна погодитися, але з вищевказанним зауваженням щодо визначення міжбюджетних трансфертів. Термін "субсидія" у Бюджетному кодексі України взагалі не використовується. У контексті цього необхідно звернути увагу на невизначеність позиції законодавця щодо застосування субсидій. Так, виходячи з п. 4.3.1 ст. 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 р. [4] можна зробити висновок, що кошти з різних видів бюджетів надаються особам у вигляді державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій. Однак Бюджетний кодекс не тільки не закріплює механізм їх надання, але й взагалі не використовує вищевказані поняття.
До речі, на відміну від сьогодення, раніше українське законодавство не наводило формулювань вищеназваним поняттям, хоча й активно їх застосовувало, наприклад у ст. 16 Закону України "Про бюджетну систему України" від 29 червня 1995 р.; у ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р.; у листі Державної податкової адміністрації України від 19 травня 2000 р. "Про податковий облік трансфертів (дотацій, субсидій), наданих з бюджету суб'єктам підприємницької діяльності". Винятком можна назвати тільки п. 20 ст. 1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22 грудня 1998 р., де субсидія визначається як фінансова або інша підтримка державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, споживання подібного товару, в результаті якої суб'єкт господарсько-правових відносин сторони експорту одержує пільги (прибутки) [4].
Наукою фінансового права вироблені такі визначення цих термінів. Дотація - це виділення безповоротно коштів у твердій сумі з бюджету для покриття запланованих збитків або збалансування нижчих бюджетів, підприємств та організацій. Субвенція - форма фінансової допомоги держави місцевим органам, що надається з метою забезпечення ними реалізації конкретних заходів чи програм за умови дольового фінансування. На відміну від дотації, субвенція у випадку порушення умов її нецільового використання підлягає поверненню. Субсидія - вид допомоги, яка надається державою, юридичною чи приватною особою, іншим особам (юридичним або фізичним), а також іншим державам і яка має конкретний цільовий характер [1, с. 16-18; 6, с. 88, 89; 13, с. 147-151].
Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що, закріплюючи вихідні положення щодо міжбюджетних відносин, зокрема механізму міжбюджетних трансфертів, законодавець допускає безліч неточностей, не розкриває необхідні поняття і не вказує необхідні обставини, що в цілому викликає різні проблеми при застосуванні таких норм на практиці. З метою уникнення цих проблем вважаємо за необхідне для розмежування і чіткого визначення джерел, з яких надаються кошти у виді трансферів, і одержувача таких коштів при реалізації міжбюджетних відносин розмежувати і використовувати такі терміни: "трансферти" (як родове поняття), "міжбюджетні трансферти" і "внутрішньобюджетні трансферти" (як видові категорії). При цьому вони повинні надходити у законодавчо встановленій формі, а саме: дотацій, субвенцій та субсидій.
Отже, трансферти можна визначити як всі види платежів, що є переміщенням фінансових ресурсів з одного фонду в іншій, від одного власника (розпорядника) бюджетних або інших коштів до іншого суб'єкта бюджетних відносин у той чи інший вид бюджету чи фонду на безоплатній основі. Суб'єктом, що передає такі ресурси, може бути як орган державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інших держав чи міжнародних організацій, так і спеціально створені органи недержавної влади.
Міжбюджетні трансферти - це платежі, що є переміщенням фінансових ресурсів між Державним і місцевими бюджетами. У цьому випадку "рух" фінансових ресурсів відбувається між різними видами бюджетів як централізованими фондами "зверху вниз", тобто між різними ланками бюджетної системи держави (при здійсненні бюджетного регулювання). Так, прикладом надання коштів у такий спосіб може бути перерозподіл між бюджетами місцевого самоврядування коштів, виділених з Державного бюджету у вигляді субвенції для здійснення інвестиційних проектів у бюджети Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, що здійснюється відповідно зі ст. 105 Бюджетного кодексу України. Однак механізм надання таких субвенцій, а також механізм їх подальшого перерозподілу ще й донині не розроблено. При цьому, п. 3 цієї ж статті вказує на необхідність прийняття закону, яким повинні бути визначені принципи (основні засади) надання субвенцій, а порядок і умови їх надання повинні визначатися Кабінетом Міністрів.
Внутрішньобюджетний трансферт - це платіж, що припускає переміщення коштів усередині бюджетів при реалізації внутрішньобюджетних відноси (при бюджетному регулюванні). Наприклад, ст. 25 ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет на 2003 рік" від 26 грудня 2002 р. [4; 2003. - № 10-11. - Ст. 86] закріплює право Міністерства фінансів України в процесі виконання Державного бюджету у виняткових випадках здійснювати перерозподіл видатків відповідно до економічної класифікації по загальному фонду, що фактично є переміщенням бюджетних коштів при реалізації міжбюджетних відносин. Проте у цій статті не вказується, які випадки будуть винятковими і як вони співвідносяться з необхідністю використання коштів резервного фонду державного бюджету.
Керуючись вищевказаним, для вдосконалення правового регулювання міжбюджетних відносин необхідно в першу чергу уточнити і створити чіткий і зрозумілий понятійний апарат з метою однакового розуміння сутності використовуваних категорій. При виникненні нових, раніше не вивчених механізмів, необхідно здійснити їх правове закріплення, виключаючи неоднозначні тлумачення, для чого треба використовувати категорії й понят-тя, що матимуть однакове трактування щодо різних галузей права, а також провести їх комплексне дослідження. Це, у свою чергу, дозволить удосконалити процес реалізації міжбюджетних відносин в Україні взагалі.
Література:
1. Алисов Е.А. Финансовое право Украины: Учеб. пособие. - Харьков: Эспада, 2000. - 288 с.
2. Баскакова М.А. Толковый юридический словарь: Бизнес и право (русско-английский, англо-русский). - М.: Финансы и статистика, 1998. - 688 с.
3. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. - К.: Парламен. вид-во, 2002. - 320 с.
4. Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 37-38. - Ст. 189;1996. - № 42. - Ст. 208; 1998. - № 21. - Ст. 109; 2003. - № 37. - Ст. 308; 1995. - № 26. - Ст. 195; 1997. - № 27. - Ст. 181; 1999. - № 12-13. - Ст. 80.
5. Воронова Л.К. Бюджетно-правове регулювання в СРСР. - К.: Вища шк., 1975. - 183 с.
6. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансосое право: Учебн. пособие. - Харьков: Легас, 2003. - 360 с.
7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 2 вид. - Львів: Центр Європи, 1997. - 576 с.
8. Карасева М.В., Крохина Ю.А. Финансовое право: Учебник. - М.: Норма, 2001. - 288 с.
9. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации / Под ред. М.В. Романовского и О.В. Рублевской. - М.: Юрайт-М, 2001. - 297 с.
10. Крохина Ю.А. Базисные категории бюджетного права: доктрина и реальность // Журнал российского права. - 2002. - № 2. - С. 24-32.
11. Нечай А. Методи розподілення фінансовоих ресурсів у міжбюджетних відносинах // Право України. - 2002. - № 7. - С. 56-59.
12. Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3823.
13. Финансовое право: Учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. - М.: Юристъ, 2001. - 495 с.
14. Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Л.К. Воронова. - Харків: Консум, 1999. - 496 с.
15. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарев. - 2-е. изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1987. - 528 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...