WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Психолого-правові аспекти податкової діяльності - Реферат

Психолого-правові аспекти податкової діяльності - Реферат

помічників податкової служби є засоби масової інформації. Їх взаємовідносини - проблема надзвичайно актуальна, але малодосліджена. Її складність полягає, в першу чергу, у різнобічності. Тема податків викликає стійку зацікавленість з боку ЗМІ, але більшості журналістських публікацій не вистачає глибини, всебічності й об'єктивності при дослідженні дуже важливої проблеми: взаємодії податкової служби з населенням. І це дуже прикро, адже податкова служба і ЗМІ функціонують в одному соціальному середовищі. Виконуючи різні функції і маючи різну природу, вони однак повинні служити суспільним інтересам.
Податковим працівникам і журналістам зовсім не обов'язково любити один одного, але вони повинні налагодити конструктивну взаємодію, щоб підняти на належний рівень податкову свідомість населення нашої держави.
Важливе значення для людини і її формування в сучасних умовах відіграє реклама. Реклама - це психологічне програмування людей, тому до неї потрібно підходити дуже обережно і обдумано для того, щоб не викликати протилежного ефекту. Відомий приклад, коли в рекламі багатошарового шоколаду було показано розгорнуту, надкушену плитку зі слідами зубів людини. Це дало негативний ефект якраз через те, що сліди зубів нарекламному малюнку викликали неприємні емоції у глядачів [7, с. 35]. А що ми бачимо в рекламах про податки? Часто рекламні ролики закінчуються тим, що людина, яка вчасно не заплатила податки, опиняється в наручниках за ґратами. Це негативно впливає на платника податків, адже такі сюжети лякають населення, викликають у людей психологічний дискомфорт. Тому рекламний психолог повинен створити установку на позитивний образ податкової служби.
По-перше, необхідно наголошувати на майбутньому благополуччі, щасливому житті (наприклад, податки - це ваша забезпечена безтурботна старість чи податки - це впевненість у завтрашньому дні тощо.)
По-друге, потрібно пам'ятати про природну антипатію людини до податків і до податкової служби в цілому.
По-третє, певною образністю володіють слова. Тому в рекламі не повинно бути слів, типу "ні", "не", які викликають негативні асоціації.
ЗМІ, як правило, беруть до уваги не психологічну структуру сприйняття реклами населенням, а перш за все емоційну сферу. Інформаційне середовище перенасичене одноманітною рекламою, яка постійно повторюється. Це викликає природний опір впливу її набридливого проникнення в індивідуальний інформаційний простір людини. У ЗМІ роль самих податківців дуже велика, оскільки саме вони повинні створювати позитивний імідж податкової служби і запобігати поширенню легалізації. Адже в більшості випадків як себе служба "подасть", так її діяльність журналісти і висвітять.
На жаль, у наш час приділяють мінімум уваги або не приділяють її зовсім питанню психологічної підготовки податкових працівників, яке є одним з найбільш важливих. Оскільки професія податкового працівника пов'язана з постійним спілкуванням з людьми, то без психологічних навичок просто не обійтись. У спеціалізованих вузах студентам обов'язково повинні викладати не тільки основи загальної психології, але і спеціальну психологію для майбутніх працівників податкової служби. Студенти обов'язково повинні знати специфіку майбутньої роботи і повністю бути до неї готовими.
Існують також курси перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників податкової служби. Саме тут дуже важливо говорити про психологічні моменти роботи податківців, адже слухачі - це інспектори, слідчі і оперативні працівники, які вже працюють в органах ДПС. Вони повинні бути зацікавлені у належній психологічній підготовці, адже це полегшить їх подальшу роботу.
Оскільки система податкової служби в нашій державі ще дуже молода, то пошук шляхів підвищення іміджу ДПС, а отже і ефективності української системи податків є просто необхідними. У зв'язку з цим об'єктивно необхідним і надзвичайно важливим для вдосконалення податкової системи України є вивчення досвіду організації податкових систем і організаційних структур податкових служб іноземних держав - США, Німеччини, Франції, Данії та багатьох інших держав. Вивчення досвіду податкових систем інших країн сприятиме викоріненню крайньої ідеологізації у вітчизняній науці, поглибленню вивчення закономірностей розвитку держави і податкового права, опанування багатого історичного досвіду щодо взаємовідносин платників податків і податківців.
Усе зазначене свідчить про необхідність глибокого предметного вивчення психологічних аспектів податкової діяльності для зниження конфліктності і складності її впливу. До того ж, основи психологічних знань повинні закладатися на етапі підготовки кадрів для податкової служби.
При проведенні нами опитування на питання: які асоціації виникають при словах "платник податків", - учасники опитування вказали, що це людина яка:
а) упереджено ставиться до працівників податкової служби - 9,5 %;
б) змушена йти на обман - 24,2 %;
в) страждає від поборів держави - 22,7 %;
г) шукає"шпарки" в законодавстві - 21,9 %;
д) ухиляється від виконання своїх обов'язків - 19,7 %.
Негативне ставлення громадян до працівників податкової служби визначається:
- перенесенням негативного ставлення до недосконалості системи оподаткування на осіб, які забезпечують реалізацію податкового законодавства - 56 %;
- особливостями психологічного ставлення людини до пропозицій "візьми" і "дай" - 43,2 %;
- негативним досвідом попереднього спілкування з працівниками податкової служби - 14,4 %.
Для покращання "психологічного клімату" взаємовідносин платників податків і працівників податкової служби, на думку опитаних студентів, необхідно:
а) удосконалити податкове законодавство - 72,2 %;
б) створити сприятливі умови для розвитку ефективного і вигідного підприємництва - 47,7 %;
в) підвищити рівень добробуту громадян - 39,3 %;
г) наочно і детально роз'яснити завдання і цілі податкової політики - 34,9 %.
На думку студентів, працівник податкової служби повинен володіти такими якостями і здібностями:
- комунікабельність - 83,3 %;
- уважність - 71,2 %;
- рішучість - 68,1 %;
- спокій - 68,1 %;
- витримка - 65,1 %;
- справедливість - 62,9 %;
- спостережливість - 61,3 %;
- чесність - 55,3 %;
- наполегливість - 55,3 %.
Тільки половина опитаних відмітили такі якості, як здібність до аналітичного мислення і вміння виділяти основне, що є досить важливим у діяльності податківця.
78,8 % студентів вважають, що необхідні якості і здібності можуть розвиватись у процесі навчання, а 62,9 % опитаних зазначили, що цьому в Академії приділяється значна увага.
У наступному нашому дослідженні передбачається більш детально вивчити форми і методи психологічної підготовки майбутніх податкових працівників, розширити коло опитаних студентів, проанкетувати різноманітні категорії працівників податкової служби.
Література:
1. Экономическая психология / Под ред. И.В. Андреевой. - Питер, 2000.
2. Максвелл Дж. С. Шеф и его команда. - СПб.: Питер Ком, 1998.
3. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Учебник. - М.: Юриспруденция, 2000.
4. Гримак Л.С. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. - М.: Полиздат, 1989.
5. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. - Киев, 1996.
6. Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. - М., 1998.
7. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы.: Уч. пособие. - Москва-Новосибирск: Инфра-М, 2000.
8. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология. В 2-час.: Уч пособие. - М.: Юрид. лит., 1996.
9. Майкл К. Дональдсон, Мими Дональдсон. Умение вести переговоры. - Москва, Санкт-Петербург, Киев. Диалектика, 2001.
10. Бахін В., Мигрин Г., Цимбал О. Взаємодія правоохоронних органів із засобами масової інформації // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. - Ірпінь, 2002. - № 1 (15).

 
 

Цікаве

Загрузка...