WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Психолого-правові аспекти податкової діяльності - Реферат

Психолого-правові аспекти податкової діяльності - Реферат

розмова може виправити становище. Але необхідно враховувати, що вона буде підтримана далеко не кожним співрозмовником.
На шляху встановлення і розвитку психологічних контактів виникають також і психологічні бар'єри, які можуть виражатись через байдужість, недовіру, ворожнечу і несумісність [3, с. 128].
Комунікативний контакт обумовлений психічним станом контактуючих осіб, їх психічною взаємоадаптацією [8, с. 271]. Встановлення комунікативного контакту - це, перш за все, уникнення всього того, що може його порушити. Інспектор (слідчий) не може бути примітивним, вульгарним, малокультурним, професійно некомпетентним, грубим. Він не повинен виявляти психічного насилля в різноманітних проявах (погроза, шантаж, маніпулювання неправдивою інформацією, утиски національних і релігійних почуттів тощо). Рівень емоційного збудження повинен відповідати ситуації, обставинам.
Уся система комунікативних контактів повинна будуватися, перш за все, на позитивних якостях податкового працівника, справедливості, доброзичливості та гуманному ставленні до населення.
Людина може досягнути успіху в спілкуванні, користуючись деякими принципами розумної поведінки:
1) уміння відрізняти головне від другорядного;
2) внутрішній спокій, захист від ситуаційних перешкод, спирання на власні цінності;
3) емоційна зрілість і стійкість, спирання на вищі емоційно-ціннісні установки і норми;
4) уміння підходити до проблеми з різних позицій, мислити системно;
5) готовність до будь-яких несподіванок, антикризовий підхід, передбачуваність;
6) сприйняття дійсності такою, якою вона є, реалізм: неадекватне сприйняття дійсності може обернутися неадекватністю і реакцій, і результатів впливу;
7) спостережливість, і не тільки за оточуючими, але і за самим собою;
8) уміння отримувати позитивний досвід із усього, що відбувається [4]. Негативний результат - це, принаймні, новий досвід, тому що кожне "ні" на крок наближує Вас до "так" [9, с. 88].
Податковий працівник обов'язково повинен керуватися цими принципами. Специфіка його поведінки полягає в тому, що податківцю вкрай потрібен внутрішній спокій, оскільки сама по собі робота дуже емоційна, спілкуватися доводиться безпосередньо з людьми з досить неприємних для них питань.
Завжди актуальним у психології залишається питання спілкування співробітників служб між собою, їх взаємовідносини з керівництвом, взаємодія з підрозділами інших відомств. Це є досить важливо у діяльності податкової служби в цілому.
Дуже цікавими і вагомими є стосунки між працівниками і керівниками в податковій діяльності, адже вони певним чином впливають і на результат справ, які вони ведуть, і на саме ставлення до них. Саме від обстановки на робочому місці залежить психологічний стан працівника і в цілому його настрій на роботу. Дуже важливо уникати конфліктів уколективах, хоча негативними є не самі конфлікти, а їх некерованість. Бажано впливати на міжособисістні конфлікти на стадіях зародження і розвитку передконфліктної ситуації з метою попередження конфлікту і вирішення протиріч, що виникли, одним з неконфліктних способів.
Керівники в системі податкової служби повинні приділяти попередженню конфліктів між співробітниками особливу увагу. Це можна робити за двома основними напрямами. По-перше, створення об'єктивних умов, що перешкоджають виникненню і розвитку передконфліктних ситуацій: уникнути конфліктів не можна, але потрібно створити умови для мінімізації їх кількості і вирішення їх неконфліктними способами. По-друге, суб'єктивні способи попередження і, головним чином, конструктивного вирішення передконфліктних ситуацій [5, с. 468 ].
Найчастіше виникають конфлікти через такі причини:
- боротьба за якість діяльності;
- боротьба за справедливу оцінку праці;
- боротьба за право незалежних рішень і дій;
- боротьба проти приниження честі і гідності;
- боротьба за певний статус у колективі;
- боротьба за висунення на вищу посаду;
- інші.
Існують деякі об'єктивні умови, що сприяють профілактиці деструктивних конфліктів:
1) створення сприятливих умов життєдіяльності для кожного співробітника і всього колективу - це основний об'єктивний фактор попередження конфліктів. Якщо взяти до уваги, що професія податкового працівника є і без того психологічно складною, то атмосфера в колективі повинна бути як ніде спокійною і доброзичливою;
2) розробка правових та інших нормативних процедур, вирішення типових проблемних ситуацій соціальної взаємодії і передконфліктних ситуацій. Як і в будь-яких працівників, у податківців у процесі роботи виникають питання: як захистити свої інтереси, не вступаючи в конфлікт з керівником чи колегами; які права він може використати тощо, тому відсутність нормативної бази дій працівників впливає на їх соціальну взаємодію з колегами і керівниками;
3) належне матеріально-технічне забезпечення середовища, яке оточує працівників податкової служби: зручні робочі приміщення, відсутність зовнішніх подразників: шумів, температури, повітря, освітлення тощо;
4) прийняття оптимальних управлінських рішень і об'єктивна оцінка результатів діяльності підлеглих.
Усе це більшою мірою залежить від керівників. Але як керівники і рядові працівники у сфері оподаткування можуть забезпечити собі більш спокійну і приємну робочу обстановку.
Для керівника важливо правильно побудувати взаємовідносини з підлеглими, правильно організувати управлінську діяльність.
Звичайно, трапляються ситуації, коли підлеглий щось робить неправильно. Керівник повинен зробити йому зауваження або навіть покритикувати його. Головне - зробити це правильно, не принизивши працівника, а навпаки, змусити його виправитися, виконувати роботу краще. Є декілька правил, які допоможуть критикувати і при цьому впливати на поведінку працівника:
1. Критикуйте наодинці. Ваші емоції не повинні передаватися іншим.
2. Критикуйте після того, як похвалите [5, с. 348 ].
3. Будьте терплячі.Ніколи не починайте розмову, якщо ви в гніві. Не дозволяйте собі переходити на крик.
4. Проявіть розуміння і відверте бажання подолати ситуацію, яка склалася.
5. Критикуйте поведінку, а не особистість. Ні в якому разі не звинувачуйте підлеглого в якихось намірах. Не змушуйте його оборонятися.
6. По можливості, будьте доброзичливим. Досягніть прихильності, але непохитно.
7. Концентруйте увагу в розмові тільки на тому, що ви можете змінити.
8. Повідомте підлеглого про покарання, яке він отримає у разі повторення помилок.
Якщо розглядати роботу податкової служби в цілому, то неможливо випустити такий важливий момент її діяльності, як взаємодія з іншими державними органами. У процесі роботи податківці повинні спілкуватися з органами внутрішніх справ, з митними та іншими органами. Недосконалість податкового законодавства, збільшення податкових правопорушень прямо суперечать економічній безпеці країни. Стан справ, який склався, потребує посилення боротьби з податковими правопорушеннями. Вирішення цього завдання значною мірою залежить від взаємодії всіх ланок державних органів [6, с. 150]. Необхідність спілкування податкової служби, наприклад з кримінальною міліцією викликана рядом факторів, зокрема і наявністю спільної мети, напруженістю криміногенної обстановки.
Продумана і налагоджена взаємодія цих органів сприятиме реальній можливості успішної боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування. Позитивний результат цих взаємовідносин залежить від самих працівників і їх психологічного настрою. Хоча існують вимоги законів і підзаконних нормативних актів про взаємодію органів внутрішніх справ, податкової міліції і податкової служби, проте значну роль відіграє й усвідомлення працівниками цих служб необхідності такої співпраці. Служби повинні йти назустріч громадянам при необхідності допомоги. Психологічно вони повинні сприймати один одного як колеги, як різні частини одного і того ж завдання. Адже їх мета - боротьба зі злочинністю.
Одним з важливих

 
 

Цікаве

Загрузка...