WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Психологічні особливості та тактичні прийоми допиту при розслідуванні терористичних актів - Реферат

Психологічні особливості та тактичні прийоми допиту при розслідуванні терористичних актів - Реферат


Реферат на тему:
Психологічні особливості та тактичні прийоми допиту при розслідуванні терористичних актів
Розслідування злочинів являє собою процес виконання слідчих дій і оперативно-розшукових заходів у встановленому законом порядку та послідовності, обумовлених ситуацією розслідування. Серед слідчих дій найбільш поширеним є допит.
Тактичні прийоми допиту та засоби їх реалізації дістали наукове обґрунтування даними логіки, психології та іншими науками. Значний внесок у розвиток теорії допиту зробили М.І. Порубов, В.Є. Коновалова, Л.М. Карнєєва. Але в складній та багатоаспектній проблематиці допиту існують важливі в теоретичному та практичному відношенні аспекти, дослідження та вивчення яких має важливе значення.
У даній статті розглядаються психологічні особливості та тактичні прийоми допиту при розслідуванні терористичних актів і наводяться деякі рекомендації щодо встановлення психологічного контакту під час проведення цієї слідчої дії. Але спочатку зупинимося на понятті терористичних актів взагалі.
Терористичні акти, як свідчить світовий досвід, є найбільш небезпечними і тяжкими злочинами не тільки проти держави, але й особи, її життя, здоров'я, майна.
Особлива небезпечність терористичного акту полягає в тому, що він призводить до загибелі людей, знищення матеріальних цінностей, дестабілізації суспільно небезпечної ситуації, а нерідко і до ускладнення міжнародних відносин.
Його слід розглядати як один із засобів, насамперед, політичної боротьби, що використовується певними державами, організаціями, групами чи окремими особами до досягнення політичної мети, він має ідеологічне підґрунтя та не обмежується вчиненням одного злочинного посягання.
На нашу думку, поширеність терористичних проявів у світі та у колишніх республіках СРСР є наслідком уніфікованого міжнародного законодавства по боротьбі з терористичними актами та правової бази протидії цим найбільш небезпечним злочинам.
Катастрофічна загроза терористичних діянь ставить перед нами завдання щодо необхідності вивчення цього злочину як соціально-правового явища, аналізу причин його зростання, вжиття ефективних заходів усіх законних форм і методів попередження будь-яких екстремістських проявів.
Потрібно зазначити, що Україна поступово виступає за усунення будь-яких перешкод на шляху об'єднання зусиль для протидії таким злочинам, як терористичні акти.
Боротьба з терористичними актами вимагає від нашої держави в цілому і від вітчизняних правоохоронних органів прийняття всіх можливих заходів щодо запобігання та припинення цих злочинів.
І тому, на нашу думку, ефективна боротьба з терористичними актами неможлива без якісного проведення слідчих дій і, в першу чергу, без допиту - дуже складного та досить розповсюдженого засобу отримання інформації.
Допит на досудовому слідстві - це комплекс передбачених законом пізнавальних операцій, які виконуються слідчим, особою, яка проводить дізнання, прокурором, начальником слідчого підрозділу по тих справах, що знаходяться в їх провадженні з метою отримання та закріплення показань про обставини, що мають значення для справи.
У даній статті не розглядатиметься характеристика допиту взагалі, а лише психологічні особливості та тактичні прийоми допиту під час розслідування такого злочину, як терористичний акт.
Закон не в змозі регламентувати діяльність слідчого, що виконується з метою отримання показань від осіб, які не бажають з тих чи інших причин давати їх або не можуть їх дати тому, що необхідні дані збереглися в їх пам'яті у вигляді окремих фрагментів.
Оскільки терористичний акт - це особливо тяжкий злочин, і не завжди відомі його організатори, і навіть ті особи, які встановлені слідством, не завжди бажають давати показання, тому, на нашу думку, для отримання повних і достовірних показань необхідний індивідуальний підхід до кожної особи, яка допитується. Це знаходить своє відображення в застосуванні тактичних прийомів під час проведення допитів, тобто методів встановлення психологічного контакту з особою, яка допитується, нейтралізації її негативної позиції та застосування до неї психологічного впливу з метою отримання повних і достовірних показань.
Одним із видів правомірного впливу на особу, яка допитується, є рефлексивне управління слідчим, яке останній використовує з метою отримання правдивих показань.
Під час рефлексивного управління значна увага повинна приділятися мові як основі мовного контакту. Слідчий повинен вміти говорити з особою, яка допитується, мовою, зрозумілою та близькою їй. При цьому необхідно враховувати стать, вік, освіту, соціальну належність і процесуальний статус цієї особи.
У тих випадках, коли обвинувачений (підозрюваний) має намір давати неправдиві показання, слідчий повинен діяти в таких двох напрямах:
1) "допущення легенди". До цього варіанта слід звертатися в тих випадках, коли слідчий не має достатньої кількості доказів;
2) запобігання неправді на початку діалогу.
Під час рефлексивного управління слідчим може бути надана психологічна допомога особі, яка допитується. Мета цієї допомоги - подолання психологічного бар'єра та вибір правильної позиції під час допиту. Психологічний бар'єр виникає на основі відчуття страху, відсутності можливості найти вихід із того становища, в якому він опинився. Завдання слідчого полягає в тому, щоб підказати такій особі новий напрям поведінки, більш правильний у цих умовах, і допомогти зрозуміти ті докази, які зможуть вплинути на зменшення міри покарання.
Слід також звернути увагу під час розслідування терористичних актів і на неправдиві показання.
На нашу думку, головними моментами неправдивих показань є: бажання уникнути відповідальності за вчинене, бажання вигородити співучасників злочину та обмовити їх або себе з метою забезпечення особистої безпеки чи помсти.
Тактичними прийомами допиту, направленими на усунення неправди в показаннях цих осіб, пропонуємо використати різний темп спілкування. Темп, який не відповідає вимогам, може внести нервування у спілкування, вплинути на якість інформації, але не усунути неправду.
Фактором безпосереднього психологічного впливу на недобросовісного допитуваного, який має намір давати неправдиві показання, може бути використаний звуко-, відеозапис, який дозволить фіксувати вербальну інформацію та використовувати її надалі як доказ.
Але якщо в системі доказової інформації є суттєві прогалини, то, на нашу думку, доцільно залишати особу, яка допитується, поза обсягом доказів, зібраних слідчим.
Наведені тактичні прийоми не повинні використовуватися слідчим механічно. Їх застосування потребує від нього знання психології та природи спілкування під час проведення такого

 
 

Цікаве

Загрузка...