WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальний статус деяких категорій учасників провадження у справах про порушення митних правил - Реферат

Процесуальний статус деяких категорій учасників провадження у справах про порушення митних правил - Реферат

спеціалістами в галузі права та за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. У даній статті МК йдеться переважно про адвокатів - осіб, які мають свідоцтво про право займатися адвокатськоюдіяльністю в Україні, проте не виключає можливості участі у провадженні у справі про порушення митних правил й інших осіб, повноваження яких повинні бути належним чином оформлені.
Повноваження захисника на участь у справі підтверджується:
- адвоката - ордером відповідного адвокатського об'єднання;
- адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання,
- відповідною угодою;
- іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, - відповідною угодою або дорученням юридичної особи.
Захисник має право:
- під час розгляду справи знайомитися з матеріалами справи;
- заявляти клопотання;
- подавати скарги;
- здійснювати інші права, передбачені законом.
Розглянемо деякі аспекти участі у справах про порушення митних правил адвокатів. Участь у провадженні адвоката зумовлена насамперед необхідністю надання громадянам, які притягуються до відповідальності, кваліфікованої юридичної допомоги для захисту їхніх прав і законних інтересів.
Практика показує, що громадяни досить рідко звертаються в юридичні консультації для оформлення представництва адвокатів у справах про порушення митних правил. Значною мірою це обумовлено слабкою юридичною грамотністю населення та посадових осіб. Здається, що спрощена процедура провадження і незначимість адміністративних санкцій за порушення митних правил також не сприяють активізації участі адвокатів у розгляді справ.
Особливого значення набуває участь адвоката на стадії розгляду справи. Відповідно до ст. 271 КУпАП, що регламентує участь адвоката у провадженні, адвокат має право знайо-митися з матеріалами справи; заявляти клопотання за дорученням особи, яка його запросила; від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу.
На законодавчому рівні необхідно конкретизувати обставини, за яких адвокат не може брати участі у провадженні справ про порушення митних правил і викласти їх у статті "Обставини, що виключають можливість участі в провадженні по справі про порушення митних правил та її розгляді адвоката", наступного змісту: до участі у провадженні у справі про порушення митних правил та її розгляді не допускаються адвокати, які притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення митних правил; якщо вони одночасно здійснюють захист інтересів декількох осіб, які притягуються до відповідальності, що мають суперечні інтереси, по одній справі про порушення митних правил, а також адвокати, які раніше брали участь у даній справі як посадова особа митного органу України, у провадженні та розгляді якої перебувала ця справа.
Питання про допуск адвоката до участі у провадженні у справах про порушення митних правил чи її розгляді вирішується посадовою особою митного органу України, у провадженні чи на розгляді якої перебуває справа.
Крім того, не виключається можливість участі адвоката і на стадії оскарження постанови у справі про порушення митних правил. Така участь на практиці відбивається в складанні юридично грамотних та обґрунтованих скарг на рішення у справах про порушення митних правил, а також безпосередній присутності при їх розгляді.
Більш детально, але в загальному розумінні діяльність адвоката врегульована Законом України "Про адвокатуру".
Згідно зі ст. 6 зазначеного закону під час здійснення професійної діяльності адвокат має право:
- представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;
- збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема:
а) запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;
б) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
в) отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;
г) застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;
д) доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
е) бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;
є) виконувати інші дії, передбачені законодавством.
Стаття 7 цього ж є Закону дає перелік основних обов'язків адвоката. Серед них відзначимо наступні.
При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат зобов'язаний неухильно додержуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і немає права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного [8].
Російське законодавство передбачає участь адвоката у провадженні у справах про порушення митних справ лише за умови, коли особа, яка притягується до відповідальності, піддана адміністративному затриманню на термін, що перевищує три години [9].
Література:
1. Дусик А.В. Права і обов'язки особи, яку притягують до відповідальності за порушення митних правил // Митна справа. - 2004. - 6. - С. 37.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1112.
3. Митний кодекс України від 11.07.02 р. // ВВРУ. - 2002. - № 38-39. - Ст. 288.
4. Приймаченко Д.В. Проводження у справах про порушення митних правил // Митна справа. - 2003. - № 1(37).
5. Коментар до Митного Кодексу України / За ред. М.М. Каменського, П.В. Пашка. - К., 2004.
6. Кострова Н.М. Законные представители как участники гражданского судопроизводства // Советское государство и право. - 1987. - № 5. - С. 91.
7. Дусик А.В. Участники провадження по справах про порушення митних правил (законні представники, адвокат, перекладач, поняті, фахівець) // Митна справа. - 2002. - № 6. - С. 94.
8. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. // ВВРУ. - 1993. - № 9. - Ст. 62.
9. Российское таможенное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Б.Н. Габричидзе. - М., 1998. - С. 338-339.

 
 

Цікаве

Загрузка...