WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальний статус деяких категорій учасників провадження у справах про порушення митних правил - Реферат

Процесуальний статус деяких категорій учасників провадження у справах про порушення митних правил - Реферат

громадянина для законного й об'єктивного здійснення провадження. Правові норми, що встановлюють обов'язки громадянина упровадженні у справах про порушення митних правил, як і його права, у МКУ розсіяні по різних статтях і главах. Серед основних можна виділити:
- обов'язок добросовісно користуватися процесуальними правами. Незважаючи на те, що цей обов'язок встановлює стаття, в якій йдеться переважно про права, пов'язані з розглядом і вирішенням справи, на нашу думку, він стосується всіх прав, що виникають на будь-якій стадії провадження;
- обов'язок, не пізніше як через 5 днів подати документи, які потребує митний орган і які необхідні для розгляду справи;
- обов'язок подати зразки підпису, письма, а також проби та зразки товарів, необхідні для здійснення експертизи;
- обов'язок виконати постанову у справі;
- обов'язок відшкодувати витрати у справі, якщо громадянина визнано винним.
Що стосується прав осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, при розгляді справ у суді, то вони можуть заявити відвід судді (суддям), прокурору, експерту, перекладачу, секретарю судового засідання у випадках, передбачених законом.
Відвід повинен бути мотивований і заявлений до початку розгляду справи по суті. Заявляти відвід після цього можна лише у випадках, коли про підставу відводу суд або особа, яка заявляє відвід, дізналися після початку розгляду справи по суті.
Особи, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, мають право надавати докази, якими можуть бути: пояснення сторін, показання свідків, письмові докази, речові докази і висновки експертів.
Докази надаються в суд (або повідомляється про їх наявність) до початку судового засідання в справі. Питання про прийняття доказів після цього строку вирішується судом залежно від обставин справи.
Разом з тим особи, що притягуються до відповідальності за порушення митних правил, повинні додержуватися визначених вимог. Наприклад, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну своєї адреси під час провадження справи. За відсутності заяви про зміну адреси повістки надсилаються на останню відому судові адресу і вважаються доставленими, навіть коли адресат за цією адресою більше не проживає [5].
За невиконання обов'язку повідомляти суд про зміну своєї адреси під час провадження у справі суд має право на сторони та інших осіб, які беруть участь у справі, накласти штраф у розмірі до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Іноземні громадяни та особи без громадянства користуються цивільними процесуальними правами нарівні з громадянами України.
Представниками осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, можуть бути:
1) законні представники: батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники на підставі документів, що посвідчують їх повноваження (статус батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників), - у справах щодо осіб, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про порушення митних правил. Законні представники можуть доручити участь у справі іншій особі, обраній ними як представник;
2) інші особи - на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Громадяни можуть також посвідчити довіреність на участь у справі на підприємстві, де вони працюють, або в управлінні будинками, де вони проживають; військовослужбовці - у відповідній військовій частині; особи, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріальних контор, - у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради; особи, які перебувають на лікуванні, - у відповідному лікувальному закладі.
Особиста участь у провадженні у справі не позбавляє особу, яка притягується до відповідальності, права мати в цій справі представника.
У юридичній літературі справедливо вказувалося, що законне представництво являє собою матеріально-правовий аспект, призначення якого полягає в захисті прав і інтересів осіб, неспроможних самостійно здійснювати свої суб'єктивні права і обов'язки за віком чи станом здоров'я [6].
Підставою участі у провадженні законних представників, як бачимо, визначається наявність однієї з наступних ознак: І) недосягнення особою, яка притягується до відповідальності, вісімнадцятирічного віку; 2) неможливість зазначеними особами здійснювати свої права через фізичні чи психічні вади.
Безсумнівно, що участь у провадженні законних представників особи, яка притягується до відповідальності, має важливе значення. Вона виступає додатковою гарантією охорони прав і законних інтересів цієї особи, дозволяє з найбільшою повнотою з'ясувати причини та умови, що сприяли скоєнню порушення митних правил.
Законні представники користуються під час участі в провадженні у справі всіма правами, визначеними в статті 366 Митного кодексу України. Повноваження інших осіб, які є представниками, на участь у справі дають їм право на вчинення від імені осіб, яких вонипредставляють, усіх дій, зазначених у статті 366 Митного кодексу України, крім передачі повноважень третій особі (передоручення), оскарження постанови митного органу або суду (судді), одержання товарів або грошових сум у разі їх повернення. Повноваження такого представника на вчинення кожної із зазначених дій повинні бути спеціально обумовлені у виданій йому довіреності.
На практиці не виключається можливість присутності законного представника при порушенні митних правил або володіння ним тією чи іншою інформацією, що має значення у справі. У зв'язку з цим варто було би передбачити на законодавчому рівні можливість допиту законного представника як свідка. Але при цьому треба враховувати ту обставину, що пояснення законного представника може мати виправдовувальний чи обвинувальний ухил, викликаний його визначеною зацікавленістю в результаті справи. Тому митний орган (посадова особа), що розглядає справу про порушення митних правил, повинен враховувати цей фактор при оцінці зазначених вище пояснень [7].
Не можуть бути представниками осіб, які притягуються до відповідальності:
- особи, які не досягли повноліття;
- особи, над якими встановлено опіку, піклування;
- адвокати, які прийняли доручення про надання юридичної допомоги з порушенням правил, установлених законодавством України про адвокатуру, а також особи, виключені з колегії адвокатів.
Посадові особи митної служби України, а також судді, слідчі й прокурори не можуть бути представниками осіб, які притягуються до відповідальності, крім випадків, коли вони діють як батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники цих осіб.
Згідно зі ст. 368 МКУ в розгляді справи про порушення митних правил може брати участь захисник, якого самостійно обирає особа, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, з-поміж осіб, які є

 
 

Цікаве

Загрузка...