WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії податкової міліції з органами внутрішніх справ України - Реферат

Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії податкової міліції з органами внутрішніх справ України - Реферат

Організувавши взаємодію, слідчі і відповідні керівники повинні забезпечити послідовність виконання відповідних заходів, визначити організаційні аспекти взаємодії, її характер із урахуванням того, розкрито чи не розкрито злочин, затримано підозрюваного чи він переховується від органів слідства.
Після встановлення особи, яка вчинила злочин, взаємодія не закінчується. Основні зусилля податкової міліції та органів внутрішніх справ повинні бути спрямовані на всебічне і повне встановлення усіх обставин, що характеризують предмет доказування у кримінальній справі, у тому числі виявлення і викриття всіх співучасників злочину та доказування всіх епізодів їхньої злочинної діяльності.
Взаємодія ні в якому разі не повинна перериватися до завершення розслідування, але інтенсивність узгоджених слідчих, оперативно-розшукових та інших заходів, як правило, регулюється з урахуванням отриманих результатів. На нашу думку, не можна вважати взаємодію податкової міліції з органами внутрішніх справ завершеною, якщо узгоджені процесуальні й оперативно-розшукові заходи не забезпечили виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, а дані досудового слідства, оперативно-розшукових підрозділів, а також результати інших підрозділів не використані при підготовці подання відповідно до вимог статті 23 КПК України.
У практичній діяльності податкової міліції і органів внутрішніх справ мають місце факти, коли частина документів про фінансово-господарську діяльність підприємства перебуває у підрозділах по боротьбі з економічними злочинами або з організованою злочинністю органів внутрішніх справ, а інша - в оперативних підрозділах податкової міліції, а також у матеріалах кримінальних справ. У цих випадках необхідно спільно вивчати існуючі матеріали і проводити спільну роботу в межах міжвідомчих оперативних, слідчо-оперативних або слідчих груп. Це призведе до підвищення якості проведення дослідчих перевірок, а у випадках порушення кримінальної справи - забезпечити повне розслідування [9, с.178].
Плануючи взаємодію при виявленні, розкритті і розслідуванні злочинів необхідно передбачити постійний обмін між співробітниками податкової міліції і ОВС про фінансовий стан платників податків (у податкової міліції така інформація є вичерпною), наявності в них ліквідного майна для забезпечення погашення спричиненої шкоди державі. Цей інформаційний обмін дозволить використати отримані дані в процесі обшуку, під час проведення допитів та інших слідчих дій.
Треба вказати на те, що податкова міліція та ОВС, на нашу думку, повинні ширше застосовувати спільні інформаційні технології, довідкову літературу, у тому числі про джерела податків за кордоном.
З профілактичною метою податковій міліції, ОВС та іншим правоохоронним органам необхідно систематично аналізувати динаміку злочинності, питання організації діяльності з попередження, запобігання податкових злочинів і найбільш небезпечних злочинних проявів із обговоренням результатів на нарадах правоохоронних органів; зміцнювати взаємодію усіх зацікавлених органів, служб і підрозділів з профілактики правопорушень; вносити узгоджені пропозиції в місцеві органи влади і управління з питань, які виходять за компетенцію правоохоронних органів. На нашу думку, треба також здійснювати узгоджені дії з розширення контактів із засобами масової інформації, що свідчать про суспільну небезпеку ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також прийняття реальних заходів щодо їхнього попередження, припинення та усунення.
Взаємодія органів державної податкової служби і ОВС повинна виражатися в наш час у створенні і діяльності постійних координаційних робочих груп із представників зацікавлених управлінь, відділів, підрозділів, діяльність яких повинна бути спрямована на координацію дій указаних органів при виявленні і розслідуванні податкових злочинів, правопорушень у сфері економіки, ринку споживачів тощо. При цьому підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю доцільно здійснювати взаємодію з податковою міліцією, інформуючи її про виявлені порушення податкового законодавства з боку юридичних і фізичних осіб [14, с. 134].
Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що оперативним підрозділам податкової міліції для ефективності боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а також відповідно до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" необхідно регулярно інформувати спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю про конкретні факти підготовки або скоєння злочинів у сфері економіки та, звичайно, у найкоротші терміни надавати інформацію за запитами зазначених органів МВС про фінансовий стан підприємств, установ і організацій, а також про джерела доходів об'єктів їхньої оперативної уваги.
Література:
1. Волковский В.И. Становление и развитие ФСНП России и ее роль в обеспечении экономической безопасности (организационно-правовые аспекты): Автореф. дис… канд. юрид. наук. - М., 1998. - 18 с.
2. Лаптеакру В. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. - Кишинев: Юрид. лит., 1996. - 202 с.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1999. - С. 751.
4. Организация работы следственного отдела (управления) УВД МВД / Под. ред С.В. Мурашова. - М.: НИИ МВД СССР, 1977. - 169 с.
5. Караханов В.Е. Проблемы теории и социологии управления органами внутренних дел. - М., 1992. - С. 61.
6. Ратышевский Ю.М. Организационно-правовые основы взаимодействия органов внутренних дел с органами налоговой полиции с учетом региональных особенностей: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - М., 1998. - 18 с.
7. Атаманчук Г.В. Налоговое право: поиски, иллюзии, возможности. - М.: Славянский диалог, 1996. - С. 178.
8. Эльдкин П.С. Цель и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. - Л.: Издательство Ленинградского университета, 1976. - С. 3-6.
9. Андреев Г.В. Взаимодействие Федеральных органов налоговой полиции и ОВД при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере налогообложения: Дисс... канд. юрид. наук: 12.00.09. - М., 2001. - 251 с.
10. Про забепечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - № 11. - Ст. 296.
11. Про взаємодії МВС та ДПА стосовно розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду: Наказ від 1 вересня 1999 року № 658/475.
12. Стогович М.С. Избранные труды: В 3-х т. - М.: Наука, 1990. - Т.1. - С. 92.
13. Цимбал П.В., Мигрин Г.П. Проблеми залучення спеціалістів до проведення слідчих дій та призначення експертизи при розслідуванні податкових злочинів // Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України // Тези науково-практичної конференції. - Ірпінь, 1999. - С. 407-408.
14. Аркуша Л.И. Основы методики выявления и расследования преступной деятельности при наличии коррумпированных связей: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.09. - Одесса, 2001. - 232 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...