WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальні і непроцесуальні форми профілактики злочинів в експертних закладах - Реферат

Процесуальні і непроцесуальні форми профілактики злочинів в експертних закладах - Реферат


Реферат на тему:
Процесуальні і непроцесуальні форми профілактики злочинів в експертних закладах
Суб'єктом процесуальної профілактичної діяльності виступає не будь-який експерт, а судово-експертний заклад, від імені якого виступає наділений відповідними процесуальними повноваженнями його керівник. Спрямування документа від імені експертного закладу підвищує його значимість, ефективність, і певним чином сприяє більш оперативній реалізації пропозицій, які в ньому містяться та отриманню судово-експертним закладом відповіді про реалізацію. Правильність оцінки процесуальної профілактичної діяльності підтверджується і аналізом Інструкції про організацію і проведення профілактичної роботи судово-експертних закладів системи Міністерства юстиції. Так, у п. 6 Інструкції зазначено, що у випадках, коли встановлені експертом обставини і запропоновані організаційно-технічні заходи недоцільно розголошувати, наводячи їх у висновку, вони викладаються в спеціальному повідомленні, що направляється за підписом керівника експертного закладу особі (органу), яка призначила експертизу.
У додатку 1 Інструкції подано приблизну форма повідомлення, що направляється щодо конкретної справи слідчому чи в суд, в якому викладаються результати профілактичної роботи, проведеної в процесуальній формі.
У законі і в нормативних актах не згадуються не тільки строки розгляду документів з профілактики правопорушень, що надсилаються експертними закладами, але і обов'язок органів дізнання, слідчо-експертних органів повідомляти про реалізацію профілактичних рекомендацій, які в них містяться. Листи, що надсилаються щодо конкретних експертиз (запити, нагадування) підписуються керівником експертного закладу, а не експертом, у висновку (повідомленні), якого була викладена відповідна інформація з питань профілактичного характеру. Процесуальна форма проведеної профілактичної роботи від цього не змінюється.
Оцінка проведеної профілактичної роботи як процесуальної чи непроцесуальної не змінюється залежно від того, чи говориться про встановлення відповідних криміногенних факторів чи розробку профілактичних рекомендацій щодо їх усунення. У випадках, коли у слідчого (суду) виникли будь-які неясності, пов'язані з запропонованими профілактичними рекомендаціями, необхідні додаткові роз'яснення чи уточнення (так, як і для оцінки криміногенних факторів, для усунення яких розроблені ці рекомендації), може бути проведений допит експерта (спеціаліста). Дані, викладені в межах цієї процесуальної дії, можуть бути використані для подальшого усунення виявлених недоліків.
Організація управління профілактичних рекомендацій у галузі експертної профілактики передбачає обґрунтовану систему зв'язків, що забезпечують координацію суб'єкта і об'єкта управління попереджувальних заходів.
Щодо криміналістичної профілактики, В. Ф. Зудін зазначав, що "в теорії наукового управління суб'єктами управління в криміналістичній профілактиці можуть виступати як окремі адміністративно-уповноважені особи (оперативний працівник, слідчий, прокурор, суддя), так і відповідна ланка державного управління (МВС, прокуратура, суд), представники громадськості, які виконують функції з попередження злочинів" [1, 140].
Висловлені В. Ф. Зудіним думки повністю відносяться і до експертної профілактики.
Успіх різних напрямів профілактичної роботи базується на її правильній науковій організації, яка передбачає:
- планування усіх напрямів профілактичної діяльності, які здійснюються в експертному закладі;
- попереднє вивчення отриманих експертним закладом матеріалів з метою визначення можливостей встановлення обставин (умов), що сприяли правопорушенням;
- виявлення обставин (умов), що мають значення для попередження правопорушень у процесі експертизи, участі співробітників експертного закладу в слідчих діях;
- створення умов, які б забезпечували проведення при необхідності досліджень і експериментів, вивчення нормативних актів і літератури, консультації зі спеціалістами або вирішення питання про комплексні дослідження;
- фіксацію в структурних підрозділах кримінальних фактів, які через ті чи інші причини не відображені у висновку або в іншому документі;
- контроль за здійсненням усіх форм профілактичної роботи з боку керівника структурного підрозділу;
- обліку усіх форм проведеної в експертному закладі профілактичної роботи;
- контроль за реалізацією внесених пропозицій;
- забезпечення взаємодії експертних закладів з судово-слідчими органами щодо реалізації профілактичних пропозицій;
- систематичне проведення наукових досліджень і узагальнень експертної практики з питань експертної профілактики;
- надання методичної допомоги співробітникам податкової міліції, МВС, прокуратури щодо використання спеціальних знань для виявлення обставин (умов), що сприяли правопорушенням;
- координацію профілактичної роботи з судово-слідчими органами, іншими закладами, в першу чергу експертними;
- відображення питань експертної профілактики при проведенні правової роботи (питання лекцій, виступи у пресі, по телебаченню тощо).
Для цього необхідно вивчити і узагальнити практику проведення експертиз, особливо судово-бухгалтерських, економічних, які найчастіше призначаються податковими органами.
Маючи кваліфікованих спеціалістів, такий структурний підрозділ, крім перерахованої роботи, проводив би з метою профілактики вивчення всіх вхідних і вихідних матеріалів експертного закладу, орієнтуючи виконавців конкретних експертиз, що допомогло б фіксувати встановлення обставин (умов), що сприяли вчиненню злочинів, правильно визначати документ, в якому їх потрібно відобразити, і адресата, якому необхідно його направити, здійснював би обмін досвідом і інформацією, контроль за впровадженням пропозицій тощо.
У такому структурному підрозділі проводились би спеціальні профілактичні експертизи зі встановлення та усунення обставин (умов), що сприяли відповідним правопорушенням.
Проведення таких експертиз (у першу чергу у справах про ухилення від сплати податків, зборів інших платежів, пов'язаних зі злочинним вико-ристанням документів) дозволило б використовувати комплексні знання для встановлення обставин, що сприяли скоєнню злочинів і інших правопорушень, найбільш об'ємно, в узагальненому вигляді,

 
 

Цікаве

Загрузка...