WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Протидія злочинам у кредитно-фінансовій системі за карними кодексами європейських країн (порівняльна характеристика) - Реферат

Протидія злочинам у кредитно-фінансовій системі за карними кодексами європейських країн (порівняльна характеристика) - Реферат

ускладнення щодо відмежування злочину від фінансового правопорушення. Наприклад, у більшості країн Європи, на відміну від України, визнано зло-чином різного роду зловживання при страхуванні. Проте в Україні, ситуація, яка спостерігається в сфері страхової діяльності, потребує особливої уваги. За даними Державної комісії ринку фінансових послуг (далі - Держфінпослуг) 66 страхових компаній за період 2003 року незаконно переводили кошти через "перестраховочні" схеми в компанії зарубіжних країн. Підтвердженням важливості заподіяних збитків державі та іншим суб'єктам у результаті вчинення такого роду злочинів посадовими особами страхових компаній, є випадок, коли Держфінпослуг анулювала ліцензію страхової компанії "Оберіг", яка за період 2003 року незаконно перевела в країни Балтії 925 мільйонів гривень [8].
Деякі злочини, зокрема, порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України, ст. 303 КК Польщі), фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України, ст. 168а КК Австрії), мають значно менший пріоритет у кримінально-правовій політиці європейських країн. Законодавством Німеччини, Іспанії, Данії, Швейцарії вказані діяння взагалі не визнано злочинними. Отже, ст. 202 КК України може бути декри-міналізована і переведена до адміністративних правопорушень.
Викладене свідчить про необхідність удосконалення окремих норм особливої частини КК України, у яких передбачена відповідальність за злочини в кредитно-фінансовій системі. Адже в умовах розростання тіньової економіки, поширення організованої злочинності, набуття такими злочинами міжнародного характеру, належна систематизація кримінального законодавства має важливе значення. Очевидно слід повніше враховувати міжнародний досвід, здійснювати певні наукові розробки щодо криміналізації та декриміналізації окремих зловживань, що посягають на КФС. Тому пропонується повністю декриміналізувати правові норми ККУкраїни, які встановлюють відповідальність за посягання на КФС, з подальшим переведенням їх до адміністративної відповідальності:
- ст. 208 КК України (незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків)
- ст. 223 КК України (порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів);
- декриміналізувати частково ст. 202 КК України, а саме ч. 2 (здійснення банківської діяльності або банківських операцій, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів, операцій небанківських фінансових установ без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов ліцензування);
Заслуговує на увагу й той факт, що можливо провести декриміналізацію (повну або часткову) складів злочинів, відповідальність за які передбачено ст. 218 КК України (фіктивне банкрутство) та ст. 220 КК України (приховування стійкої фінансової неспроможності) з переведенням їх до адміністративної відповідальності, оскільки фіктивно створений фінансовий стан будь-якої господарюючої одиниці може бути з'ясовано та оскаржено й під час розгляду справи про банкрутство в Господарському суді (тобто наявні цивільно-правові відносини). Проте на даний час в Україні з моменту прийняття в новій редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не стихають суперечки щодо розуміння економічної суті банкрутства, вчені та практики продовжують пошук оптимальних форм юридичного закріплення вказаного поняття [9]. Тому, в подальшому, після визначення суті вказаного поняття можна буде визнати правовідносини в даній сфері, які стануть об'єктом кримінально-правової охорони.
При вирішенні питання про переведення вказаних діянь у межах адміністративної відповідальності необхідно встановлювати відповідну нижню межу суми штрафу. Штрафні санкції повинні бути підвищені, оскільки такі діяння можуть заподіювати значної матеріальної шкоди.
Література:
1. Європейський вибір: Виступ Президента України Л.Д. Кучми у Верховній Раді України 18 червня 2002 року. Послання Президента України до Верховної Ради України - 2002 рік. - К.: Преса України, 2002. - 96 с.
2. Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право. Перспективы развития. - М.: Международные отношения, 2001. - С. 7.
3. Пасенко О. "Кримінальна" реформа // Юридичний вісник України. - 2001. - 10-16 листопада. - С. 1.
4. Уголовный кодекс Республики Польши: Пер. с польского Д.А. Барилович. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2001. - 234 с.
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии: Пер. с нем. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2003. - 524 с.
Уголовный кодекс Австрии: Пер. с нем. - М.: ИКД "Зерцало-М", 2001. - 144 с.
Уголовный кодекс Испании / Под ред. доктора юр. наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой и доктора юр. наук, профессора Ф.М. Решетникова. - М.: Изд-во "Зерцало", 1998. - 218 с.
Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие С.С. Беляева: Перевод с датского к.ю.н. С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2001. - 230 с.
Уголовный кодекс Швейцарии: Пер. с нем. к.ю.н. А.В. Серебренниковой. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2002. - 366 с.
5. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. - Харків: Вид-во Нац. у-ту внутр. справ, 2001. - С. 90.
6. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. - К.: Атіка, 2003. - С. 6.
7. Баюра Д. Украина выполнила требования FATF // Украинская инвестиционная газета. - 2002. - № 48. - 3 декабря.
8. Последний "схемщик" // Профиль. - 2004. - № 19-20 (34-35). - С. 64.
9. Голенко О.Г. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконні дії при банкрутстві та у разі передбачення банкрутства // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними: Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А.І. Комарової, М.О. Потебенька, В.П. Пустовойтенка, В.І. Радченка, М.Я. Азарова та ін. - К., 2001. - Том 25. - С. 687.

 
 

Цікаве

Загрузка...