WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України - Реферат

Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України - Реферат

вважають, що дисциплінарне провадження складається з наступних стадій: 1) дисциплінарне розслідування; 2) розгляд справ про дисциплінарні проступки; 3) оскарження й опротестування рішень по дисциплінарних справах; 4) виконання рішень про застосування заходів дисциплінарного впливу [17]. А. П. Коренєв додає до названих також стадію порушення справи про дисциплінарний проступок [18].
Найбільш вдалою, на нашу думку, є концепція стадійності, запропонована І.О. Картузовою, яка виділяє в дисциплінарному провадженні наступні стадії: 1) порушення дисциплінарного провадження, 2) дисциплінарної перевірки (розслідування), 3) розгляду дисциплінарної справи і винесення по ній рішення, 4) виконання рішення у справі, 5) пере-гляду рішення по скарзі, 6) перегляду рішення в порядку нагляду [19].
У свою чергу, провадження у справах про адміністративні правопорушення складається з наступних стадій: а) порушення справи про адміністративне правопорушення; б) розгляд справи та винесення постанови по справі; в) оскарження та опротестування постанови по справі; г) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення [20].
Стадії дисциплінарного провадження щодо державних службовців прямо закріплюються лише в Законі України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" [21]. У зв'язку з цим хотілося б звернути увагу на наступне. Перелік стадій, зазначений у даному Законі, продубльовано з додаванням стадії прийняття рішення також і в Законі України "Про Вищу раду юстиції", прийнятому 15 січня 1998 року [22] та регулюючому проведення дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів. Ст. 30 Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" містить положення про те, що дисциплінарне провадження включає три стадії: 1) перевірку даних про дисциплінарний проступок, 2) порушення дисциплінарного провадження, 3) розгляд дисциплінарної справи. Ст. 39 Закону "Про Вищу раду юстиції" додає ще четверту стадію - ухвалення рішення [22]. На жаль, необхідно визнати закріплення такої стадійності дисциплінарного провадження дуже невдалим.
Здійснивши аналіз запропонованих концепцій стадійності дисциплінарного провадження з урахуванням стадійності адміністративного провадження, ми пропонуємо розглядати порядок реалізації дисциплінарної відповідальності за адміністративні правопорушення як особливе дисциплінарне провадження, до якого входять наступні стадії: 1) порушення справи про адміністративний проступок уповноваженою особою органу дер-жавного управління; 2) порушення дисциплінарного провадження про адміністративний проступок; 3) дисциплінарної перевірки (розслідування); 4) розгляду дисциплінарної справи і винесення по ній рішення; 5) виконання рішення у справі; 6) перегляду рішення по скарзі; 7) перегляду рішення в порядку нагляду.
Особливість провадження полягає в тому, що воно починає здійснюватись у стадії адміністративного провадження і після передачі матеріалів (протоколу) уповноваженому суб'єкту дисциплінарної влади відбувається порушення дисциплінарного провадження з подальшою реалізацією відповідних стадій. Ми вважаємо, що доцільно розглядати процес реалізації відповідальності за адміністративні проступки в межах єдиної системи стадій ще і тому, що: 1) всі зазначені вище стадії провадження тісно пов'язані між собою і одна випливає з іншої; 2) закріплення в Дисциплінарному статуті податкової міліції державної податкової служби України, який буде затверджений Законом, порядку заміни адміністративної відповідальності дисциплінарною в разі вчинення працівником податкової міліції адміністративного проступку дозволить говорити про впорядкування всіх аспектів цього питання в сукупності з нормами дисциплінарного законодавства.
Література:
1. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. - М.: Юрид. лит., 1972. - 180 с.
2. Додин Е.В., Шкарупа В.К. Доказывание по делам об административных проступках, связанных с нарушением антиалкогольного законодательства и наркомании. - К., 1989. - С. 27.
3. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1970. - 252с.
4. Застрожская О.К. Советский административный процесс: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. - 100 с.; Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1998. - 208 с.
5. Овсянко Д.М. Служебное расследование: Пособие для офицерского состава / Под ред. Г.Н. Колибабы. - М., 1960.
6. Педешко А.І. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Дис... к. ю. н.: 12.00.07. - Харків, 2000. - 170 с.
7. Шергин А.П. Административная юрисдикция. - М.: Юрид. лит., 1979. - 144 с.
8. Феофилова В.Ф. Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел. - К., 1983. - С. 49.
9. Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР. - Саратов: Издательство Саратовского ун-та, 19886. - С. 128.
10. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК, 1996. - С. 326.
11. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1976. - 197с.
12. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1998. - 208 с.
13. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие для студентов юридических факультетов и институтов. - М.: Юристъ, 1996. - С. 322; Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК, 1996. - С. 326.
14. Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР. - М.: Юридическая литература, 1969.
15. Советское административное право: Общая и особенная части. - М.: Юридическая литература, 1973. - С. 326; Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - М.: Юрид. лит., 1997. - С. 309.
16. Советское административное право / Под ред. В.М. Манохина. - М., 1977 (автор параграфа - Додин Е.В.).
17. Государственная дисциплина и ответственность / Под ред. Л.И. Антоновой и Б.И. Кожохина. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. - 152 с.
18. Коренев А.П. Административное право России: Учебник. В 3-х частях. Часть 1. - М.: МЮИ МВД России. Изд-во "Щит-М", 1977. - С. 235.
19. Картузова И.О. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.: Дис. канд. юр. наук.: 12.00.07 / Од. гос. юр. кад .- О., 1999. - С. 196.
20. Коваль Л. Адміністративне право України.. - К.: Вентурі, 1994. - С. 132.
21. Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України: Закон України від 2 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 22. - С. 140.
22. Про Вищу раду юстиції: Закон Українивід 15 січня 1998 року // Голос України. - 1998. - № 30. - С. 6-8.

 
 

Цікаве

Загрузка...