WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України - Реферат

Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України - Реферат


Реферат на тему:
Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України
Тривалий час у спеціальній літературі йшла дискусія щодо понять "адміністративне провадження" і "адміністративний процес". Деякі автори висловлювали думку, відповідно до якої під адміністративне провадження підпадають усі сторони діяльності державного апарату, починаючи з підготовки і видання актів управління і закінчуючи організаційними і матеріально-технічними операціями. Адміністративний же процес розглядався ними як діяльність, пов'язана із застосуванням примусових заходів [1].
Більшість авторів розглядало провадження як структурну частину адміністративного процесу.
З прийняттям Кодексу припинилася багаторічна дискусія [2].
Таким чином, провадження у справах про адміністративні правопорушення розглядається в межах адміністративного процесу [3]. Поряд з цим, до адміністративного процесу як сукупності системи проваджень належать також і дисциплінарне провадження, пов'язане із застосуванням до суб'єктів проступків заходів дисциплінарного впливу [4]. Обмежений характер адміністративної відповідальності працівників податкової міліції, встановлений за правилами ст. 15 КУпАП, веде до того, що справи про адміністративні правопорушення цієї категорії осіб можуть розглядатися за правилами обох названих вище проваджень. Така ситуація може призводити до ототожнення цих проваджень. Необхідно погодитись з думкою Д.М. Овсянка про те, що поняття адміністративного розслідування може бути використаним у випадках вчинення процесуальних дій у провадженні щодо адміністративних правопорушень [5].
Зміст статті 245 КУпАП і аналіз іншого чинного законодавства дозволяє зробити ще один важливий висновок про єдине провадження для всіх без винятку справ про адміністративні правопорушення. Незважаючи на різні думки щодо принципів, які лежать в основі адміністративного процесу, ідея про те, що вони є похідними від конституційних, на підставі яких діє державне управління, не викликає сумніву. Таким чином, принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення є похідними від основних принципів державного управління.
Як вважає А.І. Педешко, особливістю принципу провадження у справах про адміністративні правопорушення є, по-перше, його вихідне встановлення, яке визначає разом з іншими установами особливості і призначення цього провадження, його специфіку порівняно з іншими провадженнями, які складають у комплексі адміністративний процес. По-друге, принцип повинен знайти своє закріплення у правових нормах [6].
До переліку цих принципів належать такі: законності; охорони держави та особи; об'єктивної істини; національної мови; змагання сторін; публічності і гласності; швидкості й оперативності; рівності громадян перед законом. Ураховуючи важливість цих принципів, усі вони повинні бути закріплені в нормах адміністративного законодавства.
Правила провадження у справах про адміністративні проступки, за вчинення яких працівники податкової міліції можуть нести адміністративну відповідальність, передбачені у наступних нормативних актах: Кодексі України про адміністративні правопорушення (розділ IV і V), Цивільному процесуальному кодексі України (гл. 31), Законі України "Про виконавче провадження", Митному кодексі України (глави 2 і 3 розділу VIII) і Законі України "Про боротьбу з корупцією" (ст.12). Причому норми останніх актів, що стосуються провадження, мають допоміжний додатковий характер, оскільки передбачають застосування загальних норм, встановлених КупАП, і лише доповнюють їх певними положеннями.
Як показує аналіз відповідної літератури, виділялися такі види провадження: звичайне; прискорене (чи спрощене); спеціальне провадження із застосування адміністративних стягнень за вчинення злочинів, що не становлять великої суспільної небезпеки; в органі адміністративної юрисдикції другої інстанції [7].
Така класифікація проваджень у свій час була виправдана, кожен із видів регулювався самостійним правовим актом. Нині законодавчо встановлені єдині цілі провадження, єдині гарантії забезпечення законності при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, єдині докази, єдині прийоми та засоби їхнього виявлення тощо.
Визначаючи єдине провадження для всіх без винятку адміністративних правопорушень, необхідно підтримати аргументовану класифікацію В.Ф. Феофілової залежно від органу, який здійснює адмінстративно-юрисдикційну діяльність: провадження в суді, провадження в органах внутрішніх справ, провадження в адміністративних комісіях, провадження в комісіях зі справ неповнолітніх тощо [8].
До сьогодні існує проблема, на яку не можна не звернути увагу. Ми сподівались, що прийняття Конституції України, у пункті 22 статті 92 якої зазначено, що тільки законами України визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями, та відповідальність за них, повинне ввести єдиний підхід до правових підстав адміністративної відповідальності. На жаль, цього не відбулося. І раніше, до прийняття Конституції України, велика кількість аспектів адміністративної відповідальності регулювалася законами, при цьому окремі з них приймалися з метою встановлення адміністративної відповідальності за певні правопорушення та були нормативно закріплені в КУпАП України, інші вміщували норми адміністративної відповідальності поряд з нормами, що регламентують інші суспільні відносини. Ці групи норм продовжували використовуватись в окремому нормативно-правовому документі. Така практика не зв'язує законодавця загальними принципами адміністративної відповідальності, посягає на процесуальні та матеріальні гарантії прав учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення, вводить особливий механізм реалізації адміністративної відповідальності та ін. Так, за порушення митних правил адміністративна відповідальність настає відповідно до Митного кодексу України та Положень про провадження у справах про порушення митних правил, за порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм - відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства, за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією - відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією".
Питання провадження у справах про інші, зазначені в частині 1 статті 15 КУпАП, адміністративні проступки врегульовані розділом IV Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У випадку виявлення адміністративного проступку, вчиненого працівником податкової міліції, за яке може застосовуватись лише дисциплінарне стягнення, загальний юрисдикційний орган (посадова особа) може вчинити всі необхідні процесуальні дії аж до моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення (проступок) відповідно до правил, встановлених для провадження у справах про адміністративніправопорушення (проступки). Однак

 
 

Цікаве

Загрузка...