WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Провадження за зверненнями громадян до митних органів України: проблеми та практика - Реферат

Провадження за зверненнями громадян до митних органів України: проблеми та практика - Реферат

"гарант" забезпечення законності і об'єктивності розгляду скарги. У випадку ж подання заяви остання адресується безпосередньо в орган чи посадовій особі, що компетентні прийняти рішення по ній або забезпечити процедуру прийняття такого роду рішення відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 3 Закону України "Про звернення громадян" під скаргою розуміється звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Зі змісту зазначеного поняття видно, що у скарзі має місце спір про право, що, у свою чергу, спонукає до початку адміністративно-юрисдикційного провадження, а саме - провадження за скаргами громадян.
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені у сфері діяльності митних органів, належать такі, внаслідок яких:
- порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);
- створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
- незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або він незаконно був притягнутий до відповідальності.
Відповідно до цілей, завдань і суб'єктів, що мають місце на різних етапах розгляду та вирішення звернень громадян, можна виділити такі його стадії: порушеннясправи; перевірка і розгляд звернень; прийняття рішення; оскарження рішення. Завершальною стадією провадження зі звернень є виконання прийнятих за ними рішень. На цій стадії забезпечується ефективність прийнятих за зверненнями рішень та процесу їх розгляду в цілому.
21 листопада 2003 року наказом Державної митної служби України № 785 "Про організацію особистого прийому громадян у Держмитслужбі України" затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті Державної митної служби України. Цим документом встановлено, що особистий прийом громадян керівництвом і начальниками управлінь Державної митної служби України проводиться згідно з графіками особистого прийому громадян у кімнаті прийому відвідувачів у визначені дні та години. З урахуванням рішення, прийнятого керівником Держмитслужби України під час особистого прийому, керівникам, посадовим особам підрозділів Служби та начальникам митних органів можуть надаватися доручення, про що вчиняється запис у Журналі обліку особистого прийому. Виконання цих доручень контролюється керівником Держмитслужби, який їх надав.
Про подальше удосконалення роботи із зверненнями громадян, виявлення причин, що їх породжують, свідчить хоча б той факт, що Держмитслужбою України розроблено та листом від 19 грудня 2005 року № 11/2-11/16257-ЕП до митних органів направлено Перелік основних питань та даних для висвітлення в аналітичній щоквартальній та річній довідці про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до митного органу.
На жаль, незважаючи на те, що в преамбулі до Митного кодексу України зазначено, що він "... спрямований на захист прав та інтересів громадян", серед основних завдань, покладених на митні органи України (ст. 11) немає ні одного пункту, в якому йшлося б про забезпечення законних прав громадян, що вступають у різні правовідносини з митними органами України. У зазначеному кодексі не приділено також достатньої уваги гарантіям забезпечення прав громадян, не закріплене право на оскарження ними рішень, дій та бездіяльності митних органів. Відсутня норма, яка б регламентувала (встановлювала) відповідальність посадових осіб митних органів за збитки, які завдано громадянам внаслідок прийняття неправомірних рішень чи дій (бездіяльності) посадових осіб митних органів.
Враховуючи викладене, на нашу думку, виникає необхідність внести ряд змін та доповнень до чинних документів про порядок розгляду звернень, пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян у митних органах.
Підсумовуючи необхідно зазначити, що провадження за зверненнями громадян та їх особистого прийому є важливою ділянкою роботи митних органів, засобом отримання інформації, однією з форм зміцнення і розширення зв'язків із громадськістю. Чуйне й уважне ставлення до скарг громадян кожен працівник митних органів зобов'язаний вважати своїм службовим обов'язком. Інформацію, що міститься в письмових і усних зверненнях громадян, а також отриману на особистому їх прийомі слід, як правило, використовувати для подальшого вдосконалення діяльності митних органів України.
Література:
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №47. - Ст. 256.
3. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 17 жовтня 1997 року №1153 // Урядовий кур'єр. - 1997. - № 162.
4. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента України від 19 березня 1997 року // Офіційний вісник України. - 1997. - № 12. - Ч. 1. - Ст. 111.
5. Курінний Є.В. Розгляд звернень громадян в митних органах України: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - 36 с.
6. Тарасенко О.М. Порядок оскарження рішень про порушення митних правил // Митна справа. - 2002. - № 4. - С.11-13.

 
 

Цікаве

Загрузка...