WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблемні питання захисту кримінальних справ від злочинних посягань - Реферат

Проблемні питання захисту кримінальних справ від злочинних посягань - Реферат


Реферат на тему:
Проблемні питання захисту кримінальних справ від злочинних посягань
Із назви даного виду заходів видно, що йдеться перш за все про виділення двох аспектів, а саме: організаційного та управлінського. Кожний з них має свої складові, які, з погляду їхнього термінологічного визначення, також виступають як структурні компоненти, відповідно, організаційної та управлінської діяльності. Якщо стисло характеризувати співвідношення зазначених аспектів, то саме організаційні та управлінські заходи є основними в гарантуванні безпеки кримінальних справ, усі інші - не менш важливі, але все-таки є похідними від перших. Оскільки і організаційні, і управлінські заходи завжди реалізуються не тільки у взаємозв'язку і взаємозалежності, але і неодмінно в певній функціональній єдності, то надалі йтиметься про організаційно-управлінські заходи забезпечення безпеки кримінальних справ, де поставлений між цими словами дефіс підкреслює, з одного боку, відносну самостійність цих видів заходів, а з іншого - їхній об'єктивний взаємозв'язок і взаємозалежність. Дотримуючись певної черговості, розглянемо організаційний аспект характеристики заходів захисту кримінальних справ від злочинних посягань, який відображає певний рівень упорядкованості тих дій, які у своїй єдності саме і становлять його функціональний зміст. При цьому під організацією розробки і здійснення даного виду заходів безпеки кримінальних справ необхідно розуміти спеціально здійснювані компетентними особами заходи, спрямовані на розробку і впровадження у практику певної системи заходів, що забезпечують у своїй єдності захист кримінальних справ від злочинних посягань, виявлення та усунення причин і умов, які сприяють існуванню загроз.
Оскільки чинники, що зумовлюють загрозу безпеки кримінальних справ, багатозначні, то і заходи щодо їхнього запобігання, припинення та усунення також повинні бути багатоплановими, тобто адекватними ступеню виявлених загроз. Аналіз останніх, а також основних компонентів організаторської роботи, дозволив виділити такі напрями під час розробки ефективних заходів щодо забезпечення безпеки кримінальних справ від злочинних посягань.
1. Проведення будь-яких заходів щодо забезпечення безпеки кримінальних справ необхідно планувати. При цьому потрібно враховувати як поширеність, небезпеку і різноманітність загроз, так і кадровий склад, що залучається до забезпечення реалізації запланованих заходів, наявність для цього матеріальних і фінансових ресурсів. Можна, наприклад, передбачити впровадження електронної техніки у всіх структурних підрозділах даного відомства, але за відсутності відповідних засобів таке завдання буде нереальним, а спроби щодо його вирішення без урахування фактичного стану справ - утопічними. Крім того, зазначимо, що принцип плановості заходів не виключає можливості здійснення тих заходів, які в названий план не входять. Проведення позапланових заходів захисту кримінальних справ від злочинних посягань може зумовлюватися конкретними форс-мажорними обставинами, а невжиття в таких ситуаціях потрібних заходів необхідно кваліфікувати як грубе порушення службового обов'язку із усіма наслідками, що випливають з цього.
2. Виконання планових, як і форс-мажорних заходів забезпечення безпеки кримінальних справ, покладається на відповідний склад конкретних підрозділів правоохоронних, прокурорських і судових органів [1]. Хоча будь-який керівник під час планування і розподілу сил і засобів забезпечення безпеки кримінальних справ приречений на використання саме того, чим він реально володіє, проте тут не допустимий формальний підхід до вирішення питань, що обговорюються. Відомо, що проблеми можуть бути, як би мовити, цілком "підйомними" (які реально можна вирішити) і "непідйомними", розв'язання яких у виробничій ситуації, що склалася, неможливе. У першому випадку розподіл обов'язків із гарантування безпеки кримінальних справ доцільно здійснювати із урахуванням досвіду, ініціативності і сумлінності конкретних працівників. У другому випадку, застосовуючи всі можливі заходи у ситуації, що склалася, необхідно звернутися про допомогу у вищу організацію. Отже, незалежно від складності ситуації, що виникла, потрібно вжити всіх заходів для запобігання загрозі настання негативних наслідків для всієї сукупності кримінальних справ, що є у розпорядженні.
3. Ухвалення правильних як перспективних (стратегічних), так і поточних рішень щодо забезпечення безпеки інформаційного фонду даного органу можливе лише за наявності необхідної та достатньої для цього інформації. Тому збір, облік і зберігання інформації, потрібної для організації роботи із забезпечення безпеки кримінальних справ, і, крім того, для втілення в життя відповідних заходів, що гарантують захист справ від злочинних посягань, є щоденним завданням кожного органу і всіх його підрозділів. Усе це повинне здійснюватися послідовно з неодмінним обліком головних, особливо небезпечних чинників, що вимагають вдумливого і першочергового реагування у ситуації, що конкретно склалася. Усе зазначене стосується обліку і реєстрації самих кримінальних справ, тобто того, для чого ця робота планується і здійснюється. У цьому аспекті цілком справедливо сказати про обліково-реєстраційні заходи щодо забезпечення захисту кримінальних справ від злочинних посягань. Насправді, не знаючи кількості кримінальних справ, їхнього якісного визначення, а також виробничого стану і специфіки їхнього руху як у системі карно-процесуальних стадій, так і в системі різних органів, що здійснюють боротьбу зі злочинністю, не можна вести планомірний, своєчасний і раціонально організований захист наявного документарного фонду. Як видно зі сказаного, обліково-реєстраційні заходи захисту кримінальних справ від злочинних посягань відображають етапи руху справи в процесі її використання різними посадовцями з метою вирішення відповідних завдань з обов'язковим відображенням пройденого технологічного шляху у відповідних обліково-реєстраційних документах. При цьому йдеться як про кримінальні справи, провадження яких вже завершено, так і ті, що ще остаточно не сформовані, зважаючи на дізнання або досудове слідство, що продовжується. У зв'язку з цим, нагадаємо, що сукупність документів, упорядкованих під однією обкладинкою, може іменуватися кримінальною справою тільки після ухвалення компетентним посадовцем відповідного рішення і після реєстрації її у спеціальному обліково-реєстраційному документі під індивідуальним номером. Останній є постійно діючим і під ним кримінальна справа рухається від одного посадовця до іншого, від однієї стадії до іншої, і так до завершення всього технологічного циклу (до здачі в архів). Під час передачі справи від однієї особи до іншої провадження розслідування або судовий розгляд можуть здійснюватися тільки під наданим справі номером і при додатковій реєстрації у відповідних документах, які ведуться в даному органі і в конкретній стадії процесу. Провадження у справі без реєстраційного номера не допустиме. Таким чином,кримінальна справа не може перебувати у якої-небудь особи, не пройшовши відповідної реєстрації у порядку, передбаченому для цього документа, і не будучи засвідченою підписом тієї особи, у провадженні якої вона є.
Таким чином, обліково-реєстраційна фіксація місцезнаходження кримінальної справи і посадова індивідуалізація осіб, які прийняли її до провадження або використовують її зі службовою метою з дозволу правомочних на те осіб, виконують важливу

 
 

Цікаве

Загрузка...